EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

Mogherini: võitlus terrorismiga vajab ühist lähenemist

5
Vastutus julgeoleku eest lasub eelkõige liikmesriikidel, kuid tõhusaks võitluseks terrorismi ja muude piiriüleste julgeolekuohtudega Euroopas on vaja ühist tegutsemist, sõnas EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini vastuseks Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti küsimustele.

TALLINN, 27. juuli — Sputnik. Mogherini rõhutas vastuses, et vastutus julgeoleku eest lasub eelkõige liikmesriikidel. "Samal ajal on piiriüleste julgeolekuohtudega, nagu terrorism, võimalik tõhusalt võidelda üksnes ühist Euroopa lähenemisviisi rakendades," ütles ta. "Seepärast luuakse Euroopa tasandil vajalikke mehhanisme, et liikmesriikide ametiasutused saaksid tulemuslikumalt koostööd teha."

Mogherini sõnul peavad EL-i riikide ametiasutused olema täiel määral teadlikud nii liikmesriikidesse sisenevatest kui ka sealt lahkuvatest võimalikest välisvõitlejatest ning nad peavad jagama seda teavet nii omavahel kui ka EL-i ametitega Schengeni infosüsteemi ja Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse kaudu, teatas BNS.

Tema sõnul saab Euroopa terrorismivastase võitluse keskusest õiguskaitseasutuste luureteabe keskus ohtude analüüsimiseks ja terrorismivastase võitluse tegevuskavade väljatöötamise toetamiseks. "Euroopa Komisjon kavatseb keskust veelgi tugevdada, et see suudaks kavandada ühisoperatsioone ja koordineerida õiguskaitseasutuste luureteavet," lisas ta.

Samuti on komisjon Mogherini sõnul teinud ettepaneku, et Euroopa terrorismivastase võitluse keskus ja luureandmete analüüsi keskus peaksid hakkama kiiremas korras välja töötama ühiseid terrorismi ja radikaliseerumise ohuhinnanguid.

Paet küsis Mogherinilt, milline on seis Euroopa ühtse luureagentuuri loomisega ning millal oleks võimalik see agentuur luua ning milliste ülesannetega. Samuti uuris Paet, kuidas hindab Mogherini praegust infovahetuse taset ja kiirust ELi liikmesriikide luureorganisatsioonide vahel, pidades silmas terrorismi ennetamist.

Paeti sõnul on kasvava terroriohuga toimetulekuks olulisim luureinfo ja muu informatsiooni adekvaatne jagamine ning analüüsimine EL-i tasemel liikmesriikide vahel. "Selleks tuleb luua Euroopa ühtne keskkond ehk toimiv Euroopa luureagentuur," ütles ta. Ka tuleb Paeti sõnul lõpuks kiiresti saavutada täielik ülevaade EL-i riikidest Iraaki, Süüriasse ja mujale suundunud ja suunduvatest välisvõitlejatest.

 

5