Foto on illustratiivne.

USA ja Euroopa on eri meelt Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamise suhtes

20
(Uuendatud 12:40 14.06.2016)
Kõige rohkem pooldavad Venemaa-vastaste sanktsioonide pikendamist USA elanikud.

TALLINN, 14. juuni — Sputnik. Sputnik.Arvamused andmetel toetab peaaegu pool Euroopa elanikkonnast — 47% Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide tühistamist juunis 2016. Sellisel arvamusel on üle poole Itaalia elanikest — 51%. Saksamaal ja Prantsusmaal on sanktsioonide tühistamise poolt vastavalt 48% ja 43% elanikkonnast. USA-s aga pooldab Venemaa-vastaste sanktsioonide tühistamist vaid 29% elanikkonnast. Andmed saadi küsitlusega, mille viisid teabeagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel läbi Prantsusmaa tuntud avaliku arvamuse uuringufirma Ifop ja Briti uuringufirma Populus.

Kõige rohkem pooldavad sanktsioonide pikendamist USA elanikud. Küsimusele "Kas Venemaa-vastased sanktsioonid tuleks 2016. aasta juunis tühistada või pikendada" vastas 42% ameeriklastest, et on nende pikendamise poolt. Saksamaal ja Prantsusmaal oli see protsent vastavalt 31% ja 29%. Samal arvamusel on kõigest 27% itaallastest. Nende osakaal, kellel Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide osas kindlat arvamust polnud, oli Saksamaal 21%, Itaalias 22%, Prantsusmaal 28% ja USA's 29%.

Kas Teie arvates tuleks Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid 2016. aasta juunis tühistada?
Kas Teie arvates tuleks Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonid 2016. aasta juunis tühistada?

Küsitluse viis USA's ja Itaalias ajavahemikul 15. kuni 21. aprillini 2016 läbi suur Briti uuringufirma Populus. Prantsusmaal ja Saksamaal viis küsitluse läbi Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringufirma Ifop 14. kuni 18. aprillini 2016. Küsitluses osales 4010 vastajat USA's (1002 inimest), Saksamaal (989 inimest), Prantsusmaal (1008 inimest) ja Itaalias (1011 inimest). Valim esindab riikide elanikkonda soo, vanuse ja elokoha paiknemise järgi. Valimi maksimaalne viga ei ületa 3,1% tõenäosuse 95% juures. Õiend "Sputnik.Arvamused" projekti kohta.

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud avaliku arvamuse uuringufirmad Populus, Ifop ja Forsa. Sputnik.Arvamused projekti raames viiakse Euroopa riikides ja USA-s regulaarselt läbi avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes.

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides. Sputnik haldab võrgulehti enam kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

Tutvuge teiste Sputnik.Arvamused uuringutega:
http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

 

 

20