Olukord Süürias

Süüria: ÜRO nõuab kuritegude süüdlaste karistamist

5
ÜRO komisjon nõudis Süüria sõja osapooltelt piinamist ja surma põhjustanud vabaduse võtmise praktiseerimise lõpetamist ja sõjakuritegude süüdlaste karistamist.

TALLINN, 8. veebruar — Sputnik. Süürias toime pandud kuritegude uurimise ÜRO sõltumatu komisjon kutsus Julgeolekunõukogu üles sisse viima terviksanktsioone süüdlaste suhtes ja esitama nende vastu hagid Rahvusvahelisse kriminaalkohtusse. Seda nõutakse täna avaldatud komisjoni ettekandes.

„Komisjon soovitab ÜRO Julgeolekunõukogule vastavalt ÜRO põhikirja artiklile 7 nõuda edaspidi Süüria Araabia Vabariigilt ja mitteriiklikelt relvaüksustelt piinamist ja surma põhjustanud vabaduse võtmise praktiseerimine viivitamatut lõpetamist; süüdlaste vastutuselevõtmise tagamist Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja teiste kohtuinstantside poole pöördumisega, terviksanktsioonide rakendamist isikute, struktuuride ja rühmituste suhtes, keda põhjendatult kahtlustatakse osavõtus tegudes, mis tõid kaasa surma, piinamise ja vägivaldse kinnipidamise," tsiteerib dokumenti agentuur RIA Novosti.


ÜRO sõltumatu komisjon avalikustas ettekande olukorrast Süürias, milles märgitakse, et Süüria ametisolev juhtkond ning „Islami Riigi" ja „Jabhat al-Nusra" rühmitused, mis on keelatud paljudes riikides, sealhulgas Venemaal, samuti valitsusvastased rühmitused on Süürias toime pannud sõjakuritegusid ja kuritegusid inimsuse vastu.

Dokument käsitleb perioodi 10. märtsist 2011 kuni 30. novembrini 2015. Ettekande aluseks said 621 vestluse käigus saadud ütlused, samuti suur hulk dokumentaalset materjali. Ettekandes märgitakse, et sõltumatu komisjon eesotsas Paulo Pinheiro'ga ei saanudki Süüria juhtkonnalt luba riiki sissesõiduks, et koguda teavet kohapeal.

Süüria sündmusi uuriv ÜRO sõltumatu rahvusvaheline uurimiskomisjon loodi ÜRO inimõiguste nõukogu poolt 2011. aastal. Komisjon on volitatud uurima kõiki rahvusvahelise õiguse rikkumisi, sõjakuritegusid ja inimsusevastaseid kuritegusid. lisaks Paulo Pinheiro'le kuulub komisjoni teiste hulgas ka Carla Del Ponte, endine Šveitsi peaprokurör, ÜRO Endise Jugoslaavia rahvusvahelise sõjatribunali ja ÜRO Rwanda rahvusvahelise sõjatribunali prokurör, kes sai tuntuks oma kompromissitute uurimistega Kosovos.

2012. aasta septembris lülitati Del Ponte ÜRO ülemkomissari egiidi all tegutseva Süüria sündmuste rahvusvahelise uurimiskomisjoni koosseisu. 2013 aastal avaldas ta, et just valitsusvastased formeeringud kasutavad kodusõjas keemiarelva. See oli risti vastupidine enamiku Euroopa poliitikute seisukohale, kes süüdistasid keemiarelva kasutamises Assadi valitsusvägesid.

5