(6:10 / 38.22Mb / просмотров видео: 1141)

17. märtsil 1991. aastal toimus NSV Liidu säilitamise referendum

176
(Uuendatud 12:46 17.03.2016)
NSV Liidu, kui võrdõiguslike liiduvabariikide föderatsiooni säilitamise referendum toimus 25 aastat tagasi, 17. märtsil 1991. aastal. Vaadake arhiivikaadritelt, mis eelnes üldrahvalikule hääletamisele ja mis viis NSV Liidu lagunemiseni.

1990. aasta kevad-suvel algas NSVL-s niinimetatud "suveräänsuste paraad", mille käigus Balti ja nende eeskujul ka teised vabariigid, kaasa arvatud Venemaa, võtsid vastu rahvusliku sõltumatuse deklaratsioonid, kus vaidlustati üleliiduliste seaduste prioriteet vabariiklike seaduste ees.

Eraldumisprotsesside hoogustumine sundis riigi juhtkonda eesotsas Mihhail Gorbatšoviga läbi viima üleliidulist rahvahääletust Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu säilitamise küsimuses.
17. märtsil 1991 aastal toimus kogu NSV Liidu eksisteerimise 70-aastase ajaloo ainuke referendum.

Kodanikele esitati küsimus: "Kas Te peate vajalikuks Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu kui uuendatud võrdõiguslike suveräänsete vabariikide liidu, kus saavad täiel määral olema garanteeritud kõikidest rahvustest inimeste õigused ja vabadused, säilitamist?"

Rahvahääletus toimus üheksas vabariigis: Vene Föderatsioonis, Ukrainas, Valgevenes, Kasahstanis, Usbekistanis, Kirgiisias, Tadžikistanis, Turkmeenias ja Aserbaidžaanis.

Leedus, Eestis, Lätis, Gruusias ja Moldaavias, kes teatasid sõltumatusest või sõltumatusele üleminekust, referendumit läbi ei viidud.

Keskvalimiskomisjoni andmetel vastas hääletusel osalenud peaaegu 150 miljonist inimesest "jah" 113 512 812 inimest ehk 76,4%; "ei" 32 303 977 inimest ehk 21,7%.

Liidulepingu allkirjastamine, mis oli määratud 20. augustile 1991.a., nurjati riigipöördekatsega. 8. detsembril 1991.a. Belovežje Puštša's allkirjastatud dokument Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) loomise kohta viis Nõukogude Liidu faktilisele lagunemisele.

30. detsembril 1991. aastal pani NSVL esimene ja viimane president Mihhail Gorbatšov oma volitused maha.

 

 

 

176