Tšernobõli tuumakatastroof

26. aprillil 2016. aastal möödub 30 aastat päevast, mil Tšernobõli aatomielektrijaamas (AEJ) toimus aatomienergeetika ajaloo suurim avarii, millel on kolossaalsed tagajärjed mitte ainult Ukraina, vaid kogu maailma jaoks. Mis toimub kõikide jaoks suletud jaamas praegu?