Õppused

Õppuse esmaülesanne on tõsta selle osapoolte väljaõppe taset ning valmistada neid ette koostööks kõigi nende alluvuse kuuluvate üksuste ning juurdeantud ja kõrgemate toetavate üksustega. Lisaks sellele võib õppustel juhtimis- ja tegevuspõhimõtteid, struktuure ja varustust katsetades saada teavet nende täiendamiseks ja/või täiustamiseks. Õppused aitavad säilitada üldist kaitsevõimet ning edendada koostegutsemisvõimet teiste väeliikide, liitlaste ja/või teiste riikide väestruktuuridega.