Migratsioon Eestis

Rahvastikuregistri andmetel elab Eestis kokku 144 riigi kodanikke, teiste riikide kodanikest elab Eestis kõige rohkem Venemaa kodakondseid. Möödunud aastal tööränne Eestisse enam kui kahekordistus, kusjuures tooni andsid ukrainlased.

Euroopa Liidu rändekava alusel saabus Eestisse kokku 206 inimest, neist elab praeguse seisuga Eestis kokku 111 Süüriast, Iraagist ja Jeemenist pärit inimest.