Gaas - perspektiivne energia

Gaas on täna kõige puhtam, mugavam ja soodsam energiaallikas. Põledes täielikult, ei tekita gaas kahjulikke põlemisjääke, tolmu ja tahma, järgi jääb vaid süsihappegaas ja veeaur.

Lisaks vähendab gaasi torutransport koormust auto- ja raudteetranspordile ning heitgaaside ja müra hulka.

Seega erinevalt tahkekütustest ei reosta maagaas õhku ning säästab metsa ja maastikku.