G20: Ühendatud maailma kujundamine

G20 juhid kohtuvad 7.-8. juulil 2017 Hamburgis Saksamaal. G20 eesistujariigi Saksamaa teema on „Ühendatud maailma kujundamine".

Juhid arutavad põhilisi majandus-, finants-, kliima-, kaubandus-, tööhõive- ja arengupoliitika küsimusi. Teised tippkohtumise päevakorras olevad üleilmse mõõtmega olulised küsimused on rände- ja pagulasvood ning terrorismivastane võitlus.

ELi esindavad tippkohtumisel Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni president.