Lõputu Brexit

Brexit (ingliskeelsetest sõnadest Britain ja exit – 'Britannia' ja 'väljumine') on Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Euroopa Liidust lahkumine otsustati 2016. aasta juunis toimunud rahvahääletusega, kus lahkumist toetas 51,89% osalenutest. 10. aprillil 2019 pikendas Euroopa Ülemkogu Brexiti tähtaega 31. oktoobrini 2019.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk kinnitas 29. oktoobril, et Euroopa Liidu 27 liikmesriigi andsid ametliku heakskiidu Suurbritannia lahkumise edasilükkamisele 31. jaanuarini.