Õigus olla unustatud

Uus andmekaitseraamistik tekitab järjest suuremat huvi

20
Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2017. aastal nõuandetelefonile tehtud kõned

TALLINN, 28. jaanuar — Sputnik. Kokkuvõttest selgus, et uue teemana tuntakse üha enam huvi kevadel rakenduva isikuandmete kaitse üldmääruse vastu.

Läbi aastate on enim küsitud ka isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias. Samuti valmistab helistajatele sagedasti muret isikuandmete kaitse töösuhetes.

Aasta jooksul helistati nõuandetelefonile 1527. korral. Võrreldes eelmiste aastatega on kõnede arv järjepidevalt kasvanud (2016. aastal oli kõnesid kokku 1419 ning 2015. aastal 1136).

Õigus olla unustatud>>

Lisaks infotelefonile tulnud kõnedele hakkas inspektsioon möödunud aasta viimastel kuudel arvestama statistikat ka telefonikõnede osas, mis tehti otse ametnikele seoses registreerimis- ja loamenetlustega (delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine, teadusuuringute lubade taotlemine ning isikuandmete välisriiki edastamise lubade taotlemine). Perioodi viimase nelja kuu jooksul tuli selliseid kõnesid 138 korral.

Enim esitati nõuandetelefonile helistades küsimusi, mis liigituvad isikuandmete kaitse seaduse valdkonda (1303 kõnet). Nende hulgas olid kõige sagedasemad küsimused seotud delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega (234 kõnet). Samuti on väga sagedased probleemid seotud isikuandmete avalikustamisega internetis ja meedias. Sel teemal helistati inspektsiooni 167 korral. Muret valmistasid nii erinevad suhtluskeskkonnad, infoportaalid kui ka kohtulahendite avalikustamine.

Suur hulk telefonikõnedest puudutas töösuhetega seotud probleeme — kokku pöörduti nõuandetelefonil inspektsiooni poole selliste muredega 139 korral. Küsimusi andmete töötlemise õigsuspärasuse kohta oli nii tööandjatel kui ka töötajatel. Peamiselt küsiti tööle kandideerimisega seonduvaid küsimusi. Samuti kurdeti palju selle üle, et peale töötaja lahkumist ei sulge tööandja tema nimelist e-posti aadressi.

Sagedasti helistati nõuandetelefonile ka küsimustega video- ja fotokaamerate ning teiste salvestusseadmete kasutamise ja telefonikõnede salvestamise kohta. Salvestusseadmete kasutamise teemal tehti möödunud aasta jooksul 111 kõnet, millest suur osa puudutas kaamerate kasutamist töökohal. Samuti tuli vihjeid kaamerate kasutamise kohta puhke- ja söögiruumides ning mujal, kus võiks eeldada suuremat privaatsust. Ka korteriühistu territooriumil valvekaamerate kasutamine tekitab sageli küsimusi.

Uue teemana küsitakse üha enam ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohta. 2016. aastal tunti üldmäärusega seonduvate teemade vastu huvi vaid mõnes üksikus kõnes. Möödunud aasta jooksul helistati aga üldmäärust puudutavate küsimustega inspektsiooni nõuandetelefonile 72 korral ning selliste kõnede arv näitab seoses määruse rakendamise kuupäeva lähenemisega järjest kasvavat trendi. Uut andmekaitseraamistikku hakatakse kohaldama 2018. aasta maikuus, seetõttu on lähiajal oodata määrust puudutavate küsimuste osakaalus veelgi suuremat kasvu. Enim küsitakse määrusega seoses selle jõustumise aja ning määrusest tulenevate nõuete kohta. Samuti on palju küsimusi olnud andmekaitseametniku määramise kohta, mille osas on ka inspektsiooni kodulehel vastavad infomaterjalid olemas.

Eestlased soetasid mullu mobiiltelefone 115 miljoni euro eest, illustratiivne foto
© Sputnik / Евгения Новоженина

63 kõnet puudutas võlaandmete avalikustamist või edastamist. Küsiti ka andmete töötlemise ja edastamise viisi kohta, isikuandmete kasutamise kohta uuringutes ning andmete pärimise kohta registritest. Vähem esines küsimusi seoses korteriühistutega.

Enamik aasta jooksul nõuandetelefonis esitatud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda — 78% kõigist kõnedest. Avaliku teabe teemadel küsiti nõu kokku 173 korral, sh küsiti enim juurdepääsupiirangute kehtestamise ja teabenõuete täitmise kohta. Võrreldes eelmiste aastatega on avaliku teabe seadust puudutavate kõnede arv veidi kasvanud (2016. aastal 155 ja 2015. aastal 154 kõnet).

Elektroonilise side valdkonna küsimusi esitati 39 korral, kõik kõned puudutasid e-posti teel või sõnumiga saadetavaid reklaampakkumisi. Rämpspostiga seonduvate kõnede arv on võrreldes möödunud aastaga jäänud samasse suurusjärku.

150 kõne puhul küsiti nõu teemadel, mis ei kuulu Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvealasse.

Inspektsiooni nõuandetelefonil 5620 2341 saab helistada tööpäeviti ennelõunal kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-16.00, neljapäeviti kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-15.00.

Nõuandetelefoni eesmärgiks on selgitada inspektsiooni järelevalve valdkondi puudutavaid lihtsamaid küsimusi ning anda helistajale esmaseid juhiseid oma õiguste kaitseks. Keerulisemate probleemide osas tasub nõu küsida kirjalikult.

Sagedasematele küsimustele leiab vastused ka inspektsiooni veebilehelt.

20
Tagid:
andmekaitse, internet