Boston Dynamics robot.

Raha infotehnoloogia valdkonna arendamiseks

147
(Uuendatud 15:24 26.02.2016)
Minister: meie nutikas riigivalitsemine ja e-lahendused on tuntud üle maailma. Peame andma lisahoogu IKT-taristule ja suurendama digitaalset kirjaoskust, et tempos püsida.

TALLINN, 26. veebruar — Sputnik. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib tänavu Eesti infoühiskonna arengukava raames investeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda 32 miljonit eurot.

„Mõned nädalad tagasi läks meilt teele digitaalse kirjaoskuse arendamise tegevuskava, mille üks olulisem projekt on IT-sektori jaoks vajaliku tööjõu väljakoolitamine. Selle tulemusena saavad 3-4 kuulise koolitusega varasemalt IT-haridust mitteomavad inimesed tarkvaraarendaja baasteadmised," ütles majandus- ja taristuminister Kristen Michal.

Järgnevatel aastatel on infoühiskonna arendamisel põhitähelepanu all uue põlvkonna interneti baasvõrgu ehitamise lõpule viimine, mille arengut plaanitakse toetada ligi 14 miljoni euroga. Aastatel 2016-2017 on plaanis välja ehitada 1000 kilomeetri ulatuses uut baasvõrku. Lisaks üle-eestilisele interneti baasvõrgu arendamisele on fookuses kiirele internetile ligipääs hariduse valdkonnas. Üks prioriteetseid tegevusi on Eesti üldhariduskoolides kohtvõrgu uuendamine ja väljaarendamine, mis võimaldab tulevikus paremini IKT-d õppetöös rakendada.

Olulisi jõupingutusi planeerib riik nii kõrgemate IKT-oskuste kui elanikkonna üldiste IT-oskuste arendamiseks.

Toetamaks IT-spetsialistide juurdekasvu viiakse ellu ümberõppe pilootprojektid töötavate inimeste tarkvaraarendajateks koolitamiseks, kusjuures koolitada on plaanis 500 inimest. Lisaks IKT-spetsialistide järelkasvu tagamisele on fookuses elanikkonna digitaalne kirjaoskus laiemalt.

Jätkuvalt on infoühiskonna arengu suunamisel prioriteediks riigi IKT-investeeringute juhtimine. On oluline, et IKT-investeeringute planeerimisel lähtutaks avaliku sektori asutuste strateegiliste põhieesmärkide saavutamise vajadusest ning et ka avaliku sektori investeeringute planeerimisel juurduks ärilise otstarbekuse põhine lähenemine.

Kogu infoühiskonna arengukava rakendamise hinnanguline maksumus on 218,8 miljonit eurot, millest enamus rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. Infoühiskonna arengukava on välja töötatud avaliku, era- ja vabasektori koostöös.

 

 

147