Eesti elanikud toetavad NATO-sse kuulumist

Eurooplased ja ameeriklased hindavad NATO vajalikkust EL-le erinevalt

47
(Uuendatud 15:13 01.02.2017)
NATO efektiivsuse küsimus muutus aktuaalseks pärast seda, kui USA president Donald Trump nimetas allianssi tähtsaks, kuid "iganenud" organisatsiooniks ja kutsus üles seda reformima

TALLINN, 31. jaanuar — Sputnik. Sel ajal, kui enamik eurooplastest arvab, et Euroopa Liit vajab kaitseks väliste ohtude eest USA-d ja NATO-t, nõustuvad sellise väitega alla poole (48%) ameeriklastest, näitas Sputnik.Avamused küsitlus. Uurimuse viis läbi uuringufirma Ifop teabeagentuuri ja raadio Sputnik tellimusel.

Selles, et EL-le on USA ja NATO abi vajalik, on kõige enam veendunud poolakad (65%), itaallased (65%) ja sakslased (63%). Hispaanias on see protsent 56%, Ühendkuningriigis 54% ja Prantsusmaal 53%. Seejuures on nende osakaal, kes kahtlevad EL võimekuses kaitsta end iseseisvalt, kõige suurem Prantsusmaal (30%), Hispaanias (33%) ja USA-s (31%).

Alla 50-aastased respondendid ja vasakpoolsete parteide pooldajad leiavad üldiselt, et EL ei vaja oma julgeoleku tagamiseks USA ega NATO abi. Kõikides riikides, peale Poola on nendeks kõrgema hariduse, sissetulekuga ja sotsiaalse staatusega inimesed.

Kui suur osa eurooplastest ja ameeriklastest arvab, et EL vajab kaitseks välisohtude eest USA ja NATO abi?
© Sputnik /
Kui suur osa eurooplastest ja ameeriklastest arvab, et EL vajab kaitseks välisohtude eest USA ja NATO abi?

NATO efektiivsuse küsimus muutus aktuaalseks pärast seda, kui USA president Donald Trump nimetas allianssi tähtsaks, kuid "iganenud" organisatsiooniks ja kutsus üles seda reformima.

Küsitlus viidi läbi 22. kuni 26. oktoobrini Prantsuse vanima avaliku arvamuse uuringufirma Ifop poolt. Selles osales 7043 üle 18 aasta vanust respondenti Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Poolast, Ühendkuningriigist ja USA-st. Valim esindab elanikkonda soo, vanuse ja elukoha paiknemise järgi. Valimi maksimaalne viga tulemuste kohta tervikuna ei ületa +/- 3,1% usaldustõenäosuse 95% juures.

Eesti elanikud  toetavad NATO-sse kuulumist

Eesti elanikud toetavad jätkuvalt NATOsse kuulumist, selgus 2016. a. sügisel läbi viidud avaliku arvamuse uuringu põhjal.

Eesti kuulumist NATO-sse toetab 71 protsenti küsitletutest, 68 protsenti toetab ka NATO liitlasvägede kohalolekut Eestis.

65 protsenti vastanute arvates osutaks NATO vajadusel Eestile sõjalist abi või hoiaks alliansi liikmestaatus sõjalise konflikti üldse ära.

Kaitseministeeriumi tellimusel viis riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu läbi Turu-uuringute AS, selle käigus küsitleti 1206 Eesti elanikku alates 15. eluaastast.

Õiend Sputnik.Arvamused projekti kohta

Rahvusvaheline avaliku arvamuse uuringu projekt käivitati jaanuaris 2015. Projekti partneriteks on tuntud uuringufirmad Populus, Forsa ja Ifop, mis on Prantsusmaa vanim avaliku arvamuse uuringuga tegelev ettevõte. Sputnik.Arvamused projekti raames tehakse avaliku arvamuse küsitlusi aktuaalsemates sotsiaalsetes ja poliitilistes küsimustes Euroopa riikides ja USA-s.

Sputnik (sputniknews.com) on uudisteagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides. Sputnik haldab võrgulehti enam kui 30 keeles, analoog- ja digitaalraadiot, mobiilirakendusi ja kontosid sotsiaalvõrgustikes. Sputnik ööpäevaringsed uudistevood ilmuvad inglise, araabia, hispaania ja hiina keeles.

Tutvuge teiste Sputnik.Arvamused uuringutega

http://sputniknews.com/trend/sputnik_polls_2016/

47
Tagid:
Sputnik, Sputnik.Arvamused, NATO, Eesti, EL, USA