Üle 60-aastaste seas ootuseks sissetuleku osas oli 797 eurot.

Keskmine vene perekond tahaks sissetulekut 927 eurot kuus

27
Sotsioloogid küsisid Venemaa elanikelt, kui palju raha kuus on kolmeliikmelisel perekonnal toimetulekuks vaja ja võrdlesid vastanute soove nende tegelike sissetulekutega.

TALLINN, 6. aprill — Sputnik. Keskmine vene perekond tahaks sissetulekut 72 700 rubla kuus (1 euro=78,4 rubla, seega umbes 927 eurot), selgub uuringufirma Romir korraldatud küsitlusest, teatab agentuur RIA Novosti.

Küsimus „Kui palju raha kuus teie arvates vajab linnas või asulas elav kolmeliikmeline perekond normaalseks toimetulekuks?" esitati Venemaa eri piirkondadest valitud küsitletutele. 1% küsitletuist leiab, et kolmeliikmelisele perekonnale piisab sissetulekust 255 eurot kuus. 4% märkisid selleks summaks 382 eurot, 14% — 574 eurot. Valdav hulk vastajaid sooviks saada igakuise sissetulekuna 765 eurot (27%) ja 1148 eurot (29%). 1530 eurot peab piisavaks sissetulekuks 16% küsitletuist, 10% tahaks saada üle 1530 eurot.

Keskmiselt tahaks Venemaal elav perekond saada kätte 927 eurot kuus, mis on kõigest 5,5% rohkem kui möödunud aastal. Juba teist aastat järjest näitatavad venemaalased oma soovides üles reaalsusega arvestamist ja esmakordselt kõigi vaadeldud aastate jooksul on erinevus soovitud ja tegeliku keskmise sissetuleku vahel Rosstati andmetel ainult 3,8 eurot, märgib Romir.

Erandi moodustavad Volga-äärsete alade ja Venemaa lõunapiirkondade elanikud — nende soovid ületavad tegelikke sissetulekuid neljakordselt. Vastupidine olukord on täheldatav riigi keskosas ja Uuralis: siin on tegelikud palgad Romiri andmetel isegi soovituist kõrgemad.

Lisaks eeltoodule näitas küsitlus, et noored on rahaküsimustes nõudlikumad kui vanem põlvkond: 18- kuni 24-aastaste noorte inimeste ootuseks sissetuleku osas oli 77 600 rubla ehk 1000 eurot, samal ajal kui üle 60-aastaste seas oli selleks 62 500 rubla ehk 797 eurot.

Samuti olid tavapäraselt kõrgemad nõudmised sissetulekute suhtes suurlinnade elanikel. Küsitluses osales 1 500 üle 18-aastast inimest nii linnades ja asulates kui ka maapiirkondades.

 

 

27