Senkaku saarestik Lõuna-Hiina meres

Hiina välisministeerium soovitas USA-l „mälu värskendada“

75
Hiina Rahvavabariigi välisminister Wang Yi soovitas USA avalduse peale Diaoyu (Senkaku) saarte suhtes, mille kuuluvuse üle Hiina ja Jaapan omavahel vaidlevad, ameerika osapoolel Teise maailmasõja ajaloo osas „mälu värskendada“

TALLINN, 9. veebruar — Sputnik. Eelnevalt on USA riigisekretär Rex Tillerson kinnitanud Washingtoni uue administratsiooni kavatsust täita oma kaitsekohustusi Jaapani ees, sealhulgas kõnealuste Ida-Hiina mere saarte kaitsmisel, teatas RIA-Novosti.

Tillerson rõhutas, et Senkaku saarestik kuulub Jaapani jurisdiktsiooni alla ning sellele laieneb USA ja Jaapani vahelise vastastikuse koostöö ja julgeolekutagatiste lepingu viies paragrahv. Lisaks on Jaapani kaitseminister Tomomi Inada pidanud maha kohtumise USA kaitseministri James Mattisega, kus osapooled olid ühel meelel vajaduses „tugevdada oma osalust" küsimustes, mis on seotud Hiina tegutsemisega Lõuna-Hiina merel.

„Ma tahan vaid ameeriklastest sõpradele soovitada: värskendage mälu Teise maailmasõja ajaloo osas," edastab Hiina RV välisministeerium Wang Yi sõnad, millega ta vastas ajakirjanike küsimusele Hiina ja USA vahelise sõjalise konflikti puhkemise võimalikkusest Lõuna-Hiina merel ja sellest, mida on Pekingil võimalik sel teemal Washingtonile teatada.

Nagu Wang Yi märkis, on 1943. aasta Kairo deklaratsioonis ja 1945. aasta Potsdami deklaratsioonis selgesõnaliselt kirjas, et Jaapan peab Teise maailmasõja tulemusena tagastama Hiinale tema poolt varem vallutatud alad, kaasa arvatud Nanshani (Spartly) saarestiku saared Lõuna-Hiina meres. Hiina RV välisminister lisas, et 1946. aastal taaskehtestas Hiina Ameerika Ühendriikide kaasabil seaduslikel alustel oma suveräänsuse Nanshani saarte suhtes. Wang Yi rõhutas, et ajapikku on mõned riigid osa Nanshani arhipelaagi saartest ebaseaduslikult okupeerinud, mis on viinud niinimetatud pingete ilmnemisele Lõuna-Hiina merel.

Wang Yi lisas, et Lõuna-Hiina mere ümber tekkinud küsimused tuleb lahendada vaidlustega vahetult seotud osapoolte konsultatsioonide ja läbirääkimiste teel, kusjuures sellest piirkonnast väljaspool seisvad riigid peavad aktiivselt toetama jõupingutusi rahu ja stabiilsuse säilitamiseks Lõuna-Hiina merel.

Vaidlusalune Senkaku saarestik Lõuna-Hiina meres, mida Hiinas tuntakse Diaoyu saartena, komplitseerib Jaapani-Hiina suhteid sellest ajast peale, kui Jaapani valitsus ostis 2012. aastal jaapanlasest eraomaniku käest ära kolm viiest saarest, mida Pekingis loetakse Hiina territooriumiks.

Hiinal ja mitmel selle piirkonna riigil — Jaapanil, Vietnamil ja Filipiinidel — on erimeelsusi merepiiride ja vastutusalade suhtes nii Lõuna-Hiina kui Ida-Hiina meres. Hiina Rahvavabariik leiab, et Filipiinid ja Vietnam kasutavad teadlikult USA tuge pingete eskaleerimiseks selles piirkonnas.

Haagi Rahvusvaheline Kohus langetas 12. juulil Filipiinide hagi menetlustulemusena otsuse, et Hiinal ei ole Lõuna-Hiina mere osas alust territoriaalseteks nõudmisteks. Kohus otsustas, et vaidlusaluse Spratly (Nanshani) saarestiku alad ei ole saared ega moodusta omaette majandustsooni. Hiina ei ole seda vahekohtu otsust tunnistanud.

75
Tagid:
kohus, Wang Yi, Rex Tillerson, Vietnam, Filipiinid, Senkaku, USA, Hiina