Terrorirünnak Süürias

Terroristid kasutavad enesetapurünnakute toimepanemiseks lapsi

34
(Uuendatud 09:43 04.10.2016)
Kuigi ISIS-e põhijõud purustatakse, kauem kui ühe aasta "Kalifaat" vastu ei pea, siis tema terveksjäänud fanaatiliste poolehoidjate tõttu jääb üsna suur terrorioht Euroopas, USA-s, Venemaal ja Türgis püsima veel 5-6 aastaks.

Kust tulevad "üksikud hundid" ja mida suudavad "Islami Kalifaadi" fanaatikud enne hävitamist veel korda saata? Nendele küsimustele otsib vastust sõjaväeluure kõrgem ohvitser-analüütik erus Villem Rooda.

ISIS-e (tuntud ka kui ka DAESH — EL-s, USA-s ja VF-s keelatud terroriorganisatsioon) terroristid on enesetaputerroristidena hakanud kasutama lapsi. Üks, juba peaaegu täiskasvanu, korraldas ohvriterohke rünnaku Türgis, teise, 11-aastase poisi, tabas Iraagi politsei tema halvasti särgi alla peidetud pommivöö tõttu.

Tundub, et metoodika on üsna hästi sisse töötatud. Terrorisõja organisaatorid valivad välja traumeeritud psüühikaga lapse või nooruki, kelle pere on näiteks pommirünnakus hukkunud või koguni ISIS fanaatikute enda perekonnast. Esimesel juhul saadetakse laps koos "hoolitseva" saatjaga sõjapõgenikuna Türki või Euroopasse, teisel juhul kasutatakse teda kohapeal.

Ohvrit töödeldakse ISIS ideoloogia vaimus kättemaksule õhutades ja lubatakse pärast terroriakti sooritamist vanemate juurde pääsemist hingede maailmas. Tihti neile endile pommi õhkimist ei usaldatagi. Nad on ise vaid elava pommi rollis, kes läheb, kuhu rünnaku organiseeriad vajalikuks peavad. Pommi lõhkab "hooldaja" eemalt distantsjuhtimisega sütikuga. Arvatavasti oligi see nii ka Türgi pulmapeorünnakus, kus nähti kahe saatjaga saabunud last ja seejärel saatjate kiiret väljumist ruumist.

Terrorivõitlejad deserteerivad ISIS-est

Enamik terrorirünnakuid pannakse endiselt toime vahetu sõjategevuse piirkondade lähistel, kaose ja konfliktialadel. Kuid ISIS on jätkuvalt väga ohtlik ka väljaspool. Kindlasti on põhjust kahelda, et Euroopa eri maades on end käsu ootel varjatult sisse seadnud3000 ettevalmistatud võitlejat. ISIS ei oma Euroopas nii tugevat kohalikku organisatsiooni, et sellist arvu võitlejaid käsutada ja juhtida. Kõik konflikti- ja kaosepiirkondadest saabujad on juba ammu julgeolekujõudude jälgimise all, mis küll ei tähenda nende kõigi sajaprotsendiliselt kontrolli alla hoidmist.

Pühasõdalasteks pürgijate arvu vähenemisega samaaegselt toimub ISIS üksustest lahkujate ja põgenevate pühasõdalaste arvu suurenemine. Kuigi osa neist on valmis "üksiku hundina" edasi tegutsema, tahaksid suurem osa igaveseks unustada nii "püha sõja" kui ka ISIS-se. Kaugeltki mitte kõik tagasipöördujad ei ole enam jätkuterroristid, osadest neist on saanud isegi terrorismivastase võitluse toetajad.

Paraku tuleb aga arvestada ka sellega, et "pühasse sõtta" minejate arvu vähenemisele vaatamata on saabuv täiendus juba hoopis vihkajalikuma iseloomuga ja hoopis raskemini jälgitav, rivisse alles jäänud aga taganemisteed mitteomavad kurjategijad või kõigeks võimelised fanaatikud.

Tänu neile jääb ka pärast seda, kui ISIS peajõud purustatakse, üle ühe aasta "Kalifaat" enam vastu ei pea, suur terrorioht veel 5-6 aastaks püsima. Kuigi enamus organiseeritud, paremate oskuste ja varustatusega terrorirühmitusi avastatakse ja likvideeritakse enne, kui nad jõuavad tegutsema hakata, on üksikute suure võimekusega gruppide allesjäämine vaatamata julgeolekujõudude tõhusalae tegutsemisele ikkagi võimalik ja nad võivad toime panna ka mõned palju ohvreid nõudvad terroriaktid.

Ohtlik on ka järjest enam leviv "üksikute" huntide või "hundipaaride" teke. Tihti üliprimitiivsed, praktiliselt ilma mingite oskusteta fanaatikud hajutavad julgeolekujõudude tähelepanu, koormavad üle nende jälitustegevuse ja on sellega suureks toeks väljaõppega terroristidele. Euroopas polegi enam riiki, kus reaalpoliitiline sotsiaalne olukord selliste "üksikute huntide" teket ei soodustaks.

Kaugeltki mitte kõik nad pole seotud ISIS-sega, küll aga ISIS-e ideoloogiaga. Siin on suur osa meedial. Iga terroriakt on uudis, mis võimaldab suuremat tiraaži, suuremat vaatajaskonda, suuremat tulu. Toimepandud terroriaktide massiline üksikasjalik kirjeldamine on hea reklaam ja tunnustus ISIS-ele.

Paljudes inimestes tekitab see loomulikku hirmu, enamasti aga ka vihkamist terroristide vastu ja vaid väga vähestes (aga kui arvestada elanikkonna hulka, siis ikkagi tuhandetes) tekitab see imetlust ja eneseteostuse ning jäljendamissoovi.

Siit ka üliprimitiivsed, kuid üliohtlikud ettearvamatud noa- ja kirverünnakud. Need on omapärased psüühiliselt tasakaalutute enesetaputerroristide rünnakud. Neid tuleb aga kindlasti pidada samuti enesetaputerroristideks, sest rünnatakse isegi relvastatud, eriõppe saanud politseinikke, ilma et neil endil oleks seejuures vähimatki võimalust ellu jääda.

Nii oli see Belgias. Veel üks näide — rünnak Venemaal liikluspolitsei postile. Kaks fanaatikut avaldasid vahetult enne rünnakut oma pöördumise sotsiaalmeedias ja ründasid seejärel külmrelvadega liikluspolitseinike posti.

Peamised terrorirünnakud on veel ees

Peale külmrelvadega relvastatud enesetapufanaatikute on küll väiksem aga ikkagi ohtlikult suur arv neid, kes suudavad hankida tulirelva või õpivad valmistama lõhkeseadeldisi või pürotehnilisi süüteseadeldisi. Vähesed nendest hoiavad kontakti ISIS-ega või leiab nad sotsiaalvõrgustike abil ISISe agentuur. Kui nad tegutsevad vaikselt, ega pälvi tähelepanu vihakommentaaridega sotsiaalmeedias, on nad kuni terrorirünnakute toimepanemiseni praktiliselt avastamatud.

ISIS-e kohalik ja piiriülene terror on alles oma arengu algstaadiumis. Kättemaksu- ja meeleheite terrorirünnakud kulmineeruvad paralleelselt ISIS-e sõjaliste kaotustega. Enamus neist pannakse toime Süürias, Liibüas, Liibanonis, Iraagis ja Türgis. Vähem arvult, kuid seda jõulisemalt pannakse neid ilmselt toime ka USA-s, Euroopa Liidu maades, sealhulgas seal, kus neid seni polnud (Ida-Euroopa riikides, ka Eestit ei saa välistada), samuti Venemaal.

Täiesti ilmselt loobub ISIS ründamast hästi turvatud suurüritusi. Ka diversioonid lennuliikluses jäävad talle tõenäoliselt ülejõukäivaks. Seega saavad terrorirünnakute objektiks ööklubid, kiirrongide teed, kiirrongid, kaubakeskused.

Loota tuleb seni hästi tegutsenud eriteenistustele ja ISIS fanaatikute oskamatusele varjata enda ettevalmistusi ning arendada üldist "üksikute huntide" vastast valmisolekut, üldrahvalikku jälgimist — eriteenistuste tegevust tuleb toetada.

Kurdidest saab peamine löögijõud

Võitlus ISIS-ega jääb venima peamiselt raskesti hävitatava "Kalifaadi" ideoloogia tõttu. ISIS ideoloogia töötab tänapäeva maailma reaal-poliitilises olukorras väga hästi. Lisaks nähtavale ISIS-e osale on veel varjatud ISIS. Ei ole võimalik, et seda ideoloogiat ei toeta mõni (mõned) võimsad ja rikkad isikud ja ringkonnad. Teadaolevale ISIS-e juhtkonnale üksi on organisatsiooni varustamine, väljaõppe korraldamine väljaspool konfliktialasid ja muu vajalik tegevus ilmselgelt ülejõukäiv.

ISIS vastu võitleva Süüria ja Iraagi relvajõud on pidevast sõjast kurnautud, nad on ka ideoloogiliselt kõikuvad, neil puudub kaasaegne relvastus ja varustuse.

Neid toetatakse Venemaa, USAga ja tema NATO liitlaste poolt vaid õhust. ISIS paigutab oma juhtimispunkte, võitlusüksusi, varaladusid tsiviilasustusega aladele ja takistab tsiviilelanike evakuatsiooni ning kasutab tsiviilvarustamist ka oma relvarühmituste varustamiseks.

See piirab oluliselt toetuslennuväe kasutamist ja takistab Iraagi ning Süüria armeel kasutada suurtükke, miinipildujaid ja tanke, ISIS-el nende vastu aga mitte. Traagilised eksitused õhulöökide andmisel on sellises olukorras paratamatud.

ISIS varustuskolonne kaitstakse tsiviilisikutest inimkilpidega, mis takistab nende ründamist õhust. Lahenduseks oleks Venemaa, USA-NATO eriväljaõppe, erivarustuse ja — relvastusega eriväelaste kasutamine. Kuid ükski riik ei taha end sellisesse sõtta segada ega oma eliitväljaõppega sõjaväelasi kaotada.

Sellisest olukorras, mida tuleb pidada tupikseisuks, on peamiseks ISIS-e vastaseks sõjaliseks jõuks kujunenud Süüria põhjaosas asuvad kurdid. Suuresti just tänu kurdidele Põhja-Süürias ISIS enam kaua vastu ei pea. Olukorda peaks parandama ka Venemaa-Türgi Süüria alase tegevuse koostöölepped, kurdide ning Süüriasiseste vaenupoolte omavahelised lepped.

Tõhusamaks on muutunud Venemaa USA koostöö Süüria ja Iraagi küsimuses.

Toimetuse seisukoht ei pruugi kokku langeda autori seisukohaga.

 

 

34
Tagid:
pommivöö, terrorirünnak, ISIS, Islamiriik