Terrorismi raskuspunkt nihkub Läände aastatel 2017-2020.

Euroopa uue terrorilaine ootuses

91
(Uuendatud 14:38 25.08.2016)
Villem Rooda
Uue ajastu ootamatuks osiseks saavad eurooplaste endi immigratsioonivastase kibestumise laineharjal tekkinud kohalikku päritolu terrorirühmitused, mis koosnevad Norra massimõrvar Breivik'i taolistest fanaatikutest, keda hakkab kiiresti lisanduma.

Kriisis vaevlevate terroriorganisatsioonide read võivad täieneda Euroopa päritolu grupeeringutega, mis koosnevad immigrantide vihkamise lainel kiiresti paljunevatest fanaatikutest. Võimalikest muudatustest terrorismi ideoloogias ja uutest suundumustest kirjutab Villem Rooda, endise NSV Liidu kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse kõrgem ohvitser-analüütik erus.

Suure tõenäosusega võib ennustada, et terrorismi "raskuspunkt" nihkub Läände aastatel 2017-2020. Selleks ajaks ilmnevad juba põgenikelaine tagajärjed, lõpeb islami kalifaadi (USA-s ja Venemaal keelatud terroriorganisatsioon) allakäik ja Al Qaeda "vaikimine" ning algab Talibani liikumise äärmusliku tiiva aktiivsuse kriis.

Uue ajastu ootamatuks osiseks saavad eurooplaste endi immigratsioonivastase kibestumise laineharjal tekkinud kohalikku päritolu terrorirühmitused, mis koosnevad Norra massimõrvar Breivik'i taolistest fanaatikutest, keda hakkab kiiresti lisanduma. Kahjuks on Lääne ühiskonna elu ja moraal arenemas suunas, mis soodustab selliste eneseimetlejatest "üliinimeste" tekkimist.

Arenenud maailm ei ole enam võimeline kandma elanikkonna vananemisest tingitud probleemide koormat ja saab püsida vaid ülerahvastatud kolmanda maailma arvel paigates enda demograafilisi lünki sealt saabuvate noorte immigrantidega. Loota, et kõik see toimub ilma vägivalla ja ekstremismita, mis mingil traagilisel hetkel kasvab üle kontrollile mittealluvate jõudude võitluseks, oleks naiivne.

Kust põgenikud raha saavad?

Euroopasse suunduvat põgenikevoolu korraldavad justkui inimsmuugeldajad. Osutatavate teenuste eest küsivat nad soolast hinda, räägitakse 2-20 tuhandest eurost inimese kohta. Enamikul põgenikest sellist raha pole ega saagi olla. Loogiliselt on raske ette kujutada, et nad saaksid selle raha laenata sugulastelt või oma vara müügist kodumaal.

Seni pole vastust küsimusele, kust võtavad põgenikud raha, et maksta Euroopasse toimetamise eest. Turuseaduste kohaselt peaks lisaks inimkaubitsejate huvile sellist raha teenida olema veel keegi, kelle huvides on sellise põgenikevoo tekkimine ehk siis huvi, et selleks vajalik raha põgenikel oleks.

Selline globaalpoliitiline probleemipüstitus on olnud seni üldsuse eest varjatud. Tegemist on mitmetahulise probleemiga, kus oma huvi on paljudel: kellelgi on vajadus odava tööjõu järele, kellelgi kaose ja uute suurte konfliktide järele.

Osade moslemite huvi seisneb selles, et suurendada arenenud kristlikes maades islami mõju ja lõpuks seltskond (kaugeltki mitte kõige tugevam osapool nende sündmustes), kes püüab seda protsessi ära kasutada terroristide smuugeldamiseks Euroopasse ja seal tugibaaside loomiseks.

Just viimased pakuvad antud kontekstis kõige suuremat huvi, sest just nemad kujutavad endast vahetut ohtu eurooplaste elule ja heaolule.

Terror õndsa Euroopa pealinnades, kus avalikes kohtades korraldatavates rünnakutes saavad surma tavalised möödakäijad, on šokiks tervele kontinendile ning muutnud igaveseks arusaamist julgeolekust ja turvatundest. Soov kätte maksta ja karistada on mõistetav, kuid tuleb ikka ja jälle meelde tuletada, et terrorismi ei ole võimalik võita vaid vägivallaga, rakendamata seejuures kompleksselt ideoloogilisi, sotsiaalseid, ühiskondlikke ja majanduslikke meetmeid. Jõud ja selle oskuslik rakendamine sobib vaid juba käimasoleva terroristliku tegevuse tõkestamiseks, kuid purustada tuleb terrorismi ideoloogia ja tema tekkepõhjused.

Ainult otsesed sõjalised operatsioonid ja muude jõumeetodite kasutamine pikas perspektiivis olukorda ei muuda. Poliitiliste ega sotsiaalmajanduslike meetmete rakendamist ei ole peaaegu märgata. Olukord sarnaneb jäämäe tõrjumisega selle veepealse tipu ärasaagimisega. Archimedese seaduse kohaselt asendub jäämäe äralõigatud osa koheselt seni vee sees olnud osa kerkimisega veepinnale, mis eemaldatu kompenseerib. Ja seal, vee sees on seda jäämäge veel väga palju.

Kellelt siis peaksime uut lööki kartma, kes peab meid oma surmavaenlaseks, millised terroriorganisatsioonid võivad meie julgeolekut ohustada ja mis nende ridades praegu toimub.

Islami kalifaadi loojang

Kõige otsesem oht — Daesh ehk kalifaat ehk Islamiriik (siin ja tekstis edaspidi ISIS — USA-s ja Venemaal keelatud) on terroristlik moodustis, mis järgneva kahe-kolme aasta jooksul ilmutab veel suurt aktiivsust, kuid ei ole enam kõige ohtlikum. ISIS oma praegusel kujul on end ammendanud ja lakkab peagi olemast.

Vallutatud alade võimu all hoidmine ja valitsemine on organisatsioonile juba praegu ülejõukäiv ja pseudoriikliku moodustisena variseb ta kindlasti peagi kokku. See olekski juba toimunud, kui vaid rikkad naftariigid poleks lootnud terroristide abiga kukutada Bashar Al-Assadi võimu Süürias.

ISIS'e rühmituste vastu suunatud Venemaa ja koalitsiooni õhulöögid on end ammendamas. Need olid efektiivsed, kuid praegu, kus ISIS'e relvaüksused on oma välipositsioonidelt lahkunud ja varjunud asustatud aladele ning segunenud tsiviilelanikkonnaga, oleksid õhulöögid suureks ohuks pigem tsiviilelanikkonnale kui terroristidele.

Lühemas perspektiivis kujutab ISIS julgeolekuohtu põhjusel, et tema juhtkond, jutlustades küll alluvatele fanaatilisi loosungeid, saab ise väga hästi aru oma valitsemise peatsest lõpust vallutatud territooriumidel ja vajadusest mujale kolida.

See sunnib neid otsima võimalusi tungida hoopis laiematele ja neist seni veel puutumata territooriumidele. Arvestades ISIS'e pooldajate suurt hulka, on kalifaat võimeline rajama oma tugipunkte ja baase väga paljudes maailma maades. Arenenud riikide eriteenistuste kõrge tasema tõttu on võitlusvõimeliste ISIS'e terrorivõrgustike loomine USA's, Venemaal ja EL riikides äärmiselt raske kui mitte võimatu.

Enesetaputerroristide rünnakud jätkuvad paratamatult veel mõnda aga vaevalt, et need massilist iseloomu omandavad. Siiski on ohtlikud islamiriigi ideesse uskuvatest kohalikest usufanaatikutest üksiküritajate terrorirünnakud.

ISISe idee elab edasi, kuid tema autorite aeg on ümber. Selle idee võtavad üle teised, kellel on suuremad ressursid ja lahinguväljal võimekamad inimesed, kes tõstavad terroristliku tegevuse uuele kvalitatiivsele tasemele.

ISIS'el ei ole sellist kindlapiirilist ideoloogiat nagu Talibanil või Al-Qaedal. Ta peab püha sõda ja tema eesmärk on hävitada valimatult võimalikult palju vaenlasi. Kui kalifaat lõplikult ümber piiratakse ja purustatakse, saab tema peamiseks tegevuseks rünnakud vaenlase territooriumil. ISIS ründab kodakondsuse, mitte islami põhimõttel.

See laiendab tema tegevuspiirkonda ja teeb ta ettearvamatuks ning sellisea on tema vastu väga raske võidelda. Tema aktiivseks tegevuseks vaenlase territooriumil ei ole vaja keerulisi tehnikavahendeid ega kõrge ettevalmistusega spetsialiste. Arvestades konspireerituse madalat taset hakkab ISIS'e isikkoosseis kandma kaotusi juba aktsioonide planeerimise staadiumis.

Vaatamata sellele jõutakse nii mõnigi rünnak ka ellu viia. ISIS ohtlikkus seisneb ka selles, et ta võib oma taktikat muuta, loobuda soovitud hästiturvatud objektide ründamisest ja suunata rünnakud vähemturvatud sihtmärkidele, mis asuvad väljaspool suuri asumeid ja keskusi. Selleks on palju erinevaid võimalusi, sealhulgas sihtmärke, mille ründamisel oleksid väga rasked tagajärjed.

Taliban hakkab "reetureid ära koristama"

Taliban on veel üks terroriorganisatsioon, kellelt võime terrorirünnakuid oodata. Tema radikaalne tiib on hääbumas, mõõdukas tiib aga tugevnemas. Väljapoole Afganistani ja Pakistani tema tegevus ilmselt ei levi, kuid tema mõju ulatub ka Türkmenistani, Usbekistani, Iraani ning vähesel määral Kasahstani ja Kõrgõzstani. Talibani mõõduka tiiva tegevuse kõrgaeg seisab alles ees ja saabub kolme-nelja aasta pärast. Terroristlikest meetoditest on nad juba loobunud, kuid mitte neile vastuvõetamatute inimeste tapmisest.

Talibani mõõdukas tiib on pidevalt suurendanud oma liikmete mõju riigi võimu- ja usuringkondade juhtkonnas, sõjaväes, politseid ja riigiaparaadis. Mõõdukad eemalduvad küll ekstremismist, kuid on endiselt kompromissitud isikute suhtes, kes teevad koostööd NATO ja USA'ga, püüavad neid karistada, eriti kõrgemaid võimuesindajaid. Talibani mõõdukas tiib peab tähtsaks islami väärtusi, kuigi mingeid fundamentalistlikke äärmusi ei ole ta kunagi ilmutanud.

Suurem osa mõõdukast Talibanist on sügavalt konspireeritud ja töötab nii riigi kui kohalike omavalitsuste asutustes ja äris, sealhulgas ka Pakistanis. Nad varjavad end ka radikaalsemate vaadetega kolleegide ja Afganistani ja Pakistani võimude eest. Suhtlus avalikkusega piirduba vaid mõnede avalikkusele niigi teada esindaja avaldustega.

Talibani mõõduka tiiva väljaastumiste aktiivsus muutub nähtavaks alles ees kahe kolme aasta pärast, võibolla veel kaugemas tulevikus. Väljaspool Afganistani ja Pakistani kujutavad endast suurimat ohtu terrorivõitlejad, kes on Talibanist lahku löönud ja liitunud kas ISIS'e või Al Qaeda ekstremistliku tiivaga. Erinevatel hinnangutel suureneb selliste inimeste hulk 300-400 inimese võrra aastas. Tendentsi mõjutavad tugevasti käimasoleva lahingutegevuse tulemused.

Talibani äärmuslik tiib kasutab enesetaputerroriste ja on selles mõttes enesehävituslik. Kuna tal ei ole võimalik rünnata oma põhivaenlase baase, rünnatakse omaenda rahvast, valitsusvägede ja politsei väikeseid gruppe, kaotades oma liikmeid ja häälestades kohalikku elanikkonda enda vastu. Ekstremistide tegevus toetub veel vaid kohaliku eliidi korrumpeerituse ja üldisele viha tõttu võõrvägede vastu.

Al Qaeda on oma jõu säilitanud

Lõpuks tasub pöörata tähelepanu Al Qaedale. Sellist mõõdukat tiiba nagu Talibanil, Al Quaedal ei ole. Tal ei ole vaja kaitsta ka oma kodumaad, sest seda tal ei ole. Liikumine tekkis mõttekaaslaste ühendusena. Tal on kaks põhivaenlast — USA ja Iisrael ja kõik need, kes neid toetavad. Tema enesetaputerroristidest liikmed ei kujuta endast suurt ohtu. Organisatsiooni peamine, varjatud osa terroriaktide planeerimisega ei tegele ja terrorirünnakutes ei osale, kuid on sobivate tingimuste tekkimisel võimeline korraldama väga suuri rünnakuid.

Esimese suure terroriorganisatsioonina, mis ei olnud seotud konkreetse territooriumiga, oli Al Qaedal võimalik värvata oma ridadesse külma sõja lõpu järel tööta jäänud USA ja NSV Liidu sõjaväe spetsialiste, kes olid siirdunud sõdima kolmanda maailma riikidesse. Neil oli hea väljaõpe ja teineteise vastu sõdimise kogemus. Nüüd avanes neil hea võimalus oma kogemuste vahetamiseks. Al Qaeda kätte langes ka suur hulk üldise kaose tõttu peremeheta jäänud relvavarudest. Organisatsiooniga on liitunud ka palju tehnilisi spetsialiste.

Iisraeli ja USA vastu võitlemise ideoloogia sobis paljudele moslemitele, kes Lääne vastu vimma kandsid. Al Qaeda on suutnud säilitada oma põhikoosseisu, kui mitte arvestada juba nagunii vaid sümboli staatuses Osama Bin Ladeni tabamist ja neid, kes siirdusid Allahi juurde loomulikul teel. Tal on konspireeritud tehniline toetusteenistus, hea teabekogumise süsteem ja hea ettevalmistusega põhikoosseis, mis võimaldab kõrget konspireeritust. Isegi Guantanamo vangilaagrisse ei ole nendest keegi ei sattunud.

Al Qaeda tegevusplaanidest ega eelseisvatest rünnakutest pole midagi teada ka kõrge tehnilise luurevarustusega eriteenistustele. Saab väita, et nende rünnakute objektideks ei saa olema ööklubid ega metroojaamad. Jääb üle vaid loota, et oma rünnakute planeerimisel teevad nad mõne vea, mis eriteenistused nende jälgedele juhivad ja teeb võimalikuks selle toimumise ära hoida. Vaevalt, et Al Qaeda enesetaputerroristide rünnakud toimuvad USA-s või Ühendkuningriigis. Siiski võidakse neid teha tähelepanu kõrvalejuhtimiseks põhioperatsioonilt.

 

 

 

91