UK välisministeerium.

Euroopa väljaanded on EL-i suhtes aina kriitilisemad

21
BBC kirjeldab juba mitme aasta vältel EL-i ettevõtmisi peamiselt negatiivses valguses. Sellise järelduseni on jõudnud Šveitsi meediauuringute instituudi Media Tenor eksperdid. Need ei ole „putinimeelsed väljaanded“, kes tõukavad britte hääletama eelseisval Brexiti referendumil Euroopa Liidust välja astumise poolt, vaid London ise.

TALLINN, 2. juuni — Sputnik. Briti riiklik ringhäälingukontsern avaldab aastast aastasse pidevalt materjale, mis kujundavad negatiivset kuvandit Euroopa Liidust. Sellisele järeldusele jõudsid Šveitsi uurimisinstituudi Media Tenor eksperdid, millist asjaolu meenutas eurooplastele Taani professor Marlene Wind oma sensatsioonilises publikatsioonis portaalis EurActiv.

Nagu selgub vahetult enne Brexiti referendumit, mille tulemused määravad selle, kas kuningriigi kodanikud soovivad jääda liidu koosseisu, on Suurbritannias peamiseks EL-i lõhenemist kuulutavaks allikaks osutunud üldse mitte „putinlikud propagandakanalid", vaid London ise. Selline järeldus sunnib mõtlema Suurbritannia valitsuse, peaminister David Cameroni valmisolekule täita lubadusi, mida ta andis oma EL-i kolleegidele vastutasuks nende järeleandmise eest lubaduses täita Londoni esitatud tingimusi. Cameron kohustus suunama oma valitsuse jõupingutused sellele, et veenda kaasmaalasi vajaduses hääletada Euroopa Liidu koosseisu jäämise poolt.

BBC maalib pildi EL-ist mustades värvides

Tuletame meelde Suurbritannia nõudmist, et teised EL-i riigid peavad andma talle eriõigused neljas valdkonas: konkurentsi, suveräänsuse, sotsiaalpoliitika ja majanduse juhtimise alal, aga ka nõusolekuna liidu reformimise küsimustes.

Eesti oli nende riikide hulgas, kes nõustus vastuvaidlematult täitma Londoni tingimusi, mis paljude Euroopa poliitikute arvates piiravad EL-i edasist arengut ja raskendavad otsuste vastuvõtmise protsessi. Tõsi, need tingimused täidetakse vaid sel juhul, kui britid hääletavad liitu jäämise polt.

Media Tenori tehtud analüüs ligi 47 000 BBC publikatsiooni lõikes näitas, et ligikaudu 45% briti lugejatele ja vaatajatele 2015. aastal esitatud meediamaterjali kirjeldavad EL-i võimuorganite tegevust negatiivses võtmes, veel 40% neist kajastavad seda enam-vähem objektiivselt ja ainult 15% juhtudest esitletakse EL-i positiivses võtmes. Nagu näitab Šveitsi teadlaste teostatud analüüs, on Suurbritannia valitsuse poolt kontrollitav BBC Euroopa Liidu suhtes märksa kriitilisem kui Bashar al-Assadi ja Vladimir Putini suhtes. Šveitsi instituudi uuringu tulemusi esitleti ametlikule Brüsselile juba aprillis ja sellest kõneldi mitmes suurimas Euroopa ja Ameerika väljaandes, nagu näiteks Guardian, Newsweek, Politico.

Alates 2001. aastast kuni käesoleva, 2016. aastani on BBC väljaannetes EL-i elukorraldust käsitlevate materjalide tonaalsus ulatunud vahelduvalt „igavavõitu" artiklitest kuni terava kriitikani.

Ajalehed kajastavad rahva arvamust

„Kopenhaageni ülikooli politoloogia- ja õigusteaduse professor Marlene Wind leiab, et paljude poliitikute poolt massimeedias kujundatud kuvandil Euroopa Liidust kui „näotust, kohutavast koletisest" ei ole tegelikkusega midagi ühist. Oma artiklis, mis avaldati autoriteetses veebiväljaandes EurActiv, märgib ta, et riikliku kontserni BBC väljaannetes EL-i suhtes ilmunud negatiivsete kajastuste hulk 2015. aastal, vahetult enne referendumit, millest suuresti oleneb kogu liidu tulevik, on koguni kasvanud.

Briti tabloidide suhtumine EL-i on piisavalt hästi teada — see on tervenisti negatiivne.

Kuid kes võinuks oodata sedasama valitsuse poolt rahastatud BBC-lt, ütleb Marlene Wind, liiati Brexiti eelõhtul. Sama tendentsi täheldab ta mitte üksnes briti väljaannetes, vaid ka paljudes teistes suurtes Euroopa ajalehtedes (ennekõike Taani omades), mis annab tunnistust sellest, et kriitiline suhtumine Euroopa liitu näitab selgesti teatavat kasvutendentsi.

Wind räägib „pretsedenditult iroonilisest ja lausa pilkavast" kõnetoonist, kui juttu on „eurooplaste ühenduse projektist, mille vaprad poliitikud ja intellektuaalid sõjast laostatud Euroopas teoks tegid." Wind leiab, et eurooplased süüdistavad probleemide tekkes — ennekõike migratsioonikriisis —õigustamatult mitte oma rahvusriikide valitsusi, vaid Euroopa Komisjoni, mis kajastubki massimeedias ilmnevas tonaalsuses.

 

21