Õiguseksperdid on halli passi omanikele EL-i valimistel hääleõiguse andmise osas eriarvamusel.

Kodanikud või alalised elanikud õiguseksperdid on eriarvamusel

21
Kui endine Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik Rait Maruste toetab Euroopa parlamendi liikme Yana Toomi ja tema Läti kolleegide petitsiooni, millega soovitakse europarlamendi valimistel hääletusõigust ka halli passi omanikele, siis Tartu ülikooli õigusteadlane Carri Ginter leiab, et antud petitsioon on vastuolus EL-i aluslepingutega

TALLINN, 15. aprill — Sputnik. Petitsioonis välja toodud argument on, et seda palju mõnel liikmesriigil on europarlamendis kohti otsustatakse riigi elanike arvu põhjal. Sestap on ebaõiglane, kui osa potentsiaalseid valijaid oma esindajat europarlamenti saata ei saa, teatab err.ee.

Carri Ginter petitsiooni sisuga ei nõustu, kuna tema sõnul on see vastuolus Euroopa Liidu aluslepinguga. "Euroopa Liidu leping ütleb järgmist: Euroopa Liidu kodanikud valivad parlamendi ja Euroopa Liidu kodanikud on liikmesriikide kodanikud," rääkis Ginter.

Rait Maruste tsiteeris sarnaselt Ginterile samu aluslepingu sätteid, kuid tema hinnangul ei ütle need, et halli passi omanikud ei võiks parlamendi valimistel osaleda. Tema sõnul on vastus mõistete erinevas tõlgendamises.

Nimelt kui Eestis lähtub kodaniku staatus kodakondsusest, siis Maruste väitel on EL-i tasandil kodaniku mõiste laiem ja see haarab enda alla ka alalised elanikud. Seega EL-i kodanik ei pea olema konkreetse liikmesriigi kodanik, vaid piisab ka alalisest elamisloast.

Garri Ginteri arvates ei saa see üldse arutluskoht olla, kuna kodanik tähendab olenemata keelest ikkagi kodanikku.

Sama meelt on ka Euroopa Parlamendi infobüroo Eesti kontori meedianõunik Pille Vaher, kelle sõnul ei vasta tõele, et mõnes liikmesriigis saaksid europarlamenti valida mitte-kodanikud. Vaher märkis, et segadus võib olla tekkinud riigiti selle kohta, kuidas selle riigi kodanikuks saadakse.

 

 

21
Samal teemal
Yana Toom kodanike ja mittekodanike poliitiliste õiguste võrdsustamisest