Tähemängud. USA määras kosmosepiraadid.

Tähemängud. USA määras "kosmosepiraadid"

36
(Uuendatud 08:41 06.04.2016)
Läänes süüdistatakse Moskvat ja Pekingit mittevalmisolekus sõlmida maalähedases ruumis viibimise käitumiskoodeksit. Venemaa ja Hiina suhtuvad tõepoolest sellesse lääneriikide ideesse skeptiliselt.

TALLINN, 6. aprill — Sputnik. Ja selleks on kaalukad põhjused, jagas raadioga Sputnik oma mõtteid Pavel Ivanov.

Lääs püüab tegusalt ja mitte ilma eduta kinni hakata igast formaalsest ja mitteformaalsest põhjusest, et Venemaad, Hiinat ja teisi rahvusvahelise areeni võtmekujusid halvas valguses näidata. Neist püütakse teha "kõrgendatud ohu" allikaid eranditult kõikides valdkondades ja loomulikult kogu maailmale. Seekord süüdistatakse Moskvat ja Pekingit mittevalmisolekus kokku leppida mingis kosmosevõimekust omavate riikide käitumiskoodeksis.

Lääne ajakirjanduses on ilmunud selleteemalised kriitilised publikatsioonid. Dokument on välja töötatud USA Stimsoni keskuses Euroliidu aktiivsel osavõtul ja selle formaalseks eesmärgiks on suurriikidevaheliste globaalsete konfliktide ennetamine. Seejuures kavatsetakse sellise leppeni jõuda mööda minnes ÜRO-st, mis on Venemaa ja Hiina poolele kategooriliselt vastuvõetamatu. Sellega seoses paistab läbi ka vihje selle kohta, nagu oleks Venemaa ja Hiina RV, kes suurendavad sõjalist võimekust kosmoses, kosmilise võidurelvastuse kolmanda laine põhjustajateks. Tegelikult lahkus just USA 2001. aastal, ja see on põhimõtteline moment, faktiliselt ja mitte virtuaalselt ühepoolselt raketitõrjesüsteemide piiramise lepingust provotseerides sellega sõjalisi jõupingutusi kosmoses.

Ja nüüd siis pakub Washington sisuliselt järjekordset omavahelist sobingut, ignoreerides Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhtivat osa rahvusvahelistes suhetes, seda enam kosmilistes mastaapides selle sõna otseses tähenduses. Jääb selgusetuks, mis üllatab ameeriklasi Moskva ja Pekingi seisukohtades, kes on sellise lähenemise vastu ja kes pidevalt toonitavad lihtsat mõtet, et mängida tuleb reeglite järgi. Kogu maailm teab väga hästi, millega on teiste riikide jaoks paljud USA sõjalised initsiatiivid lõppenud, kus sülitati sellisteks puhkudeks vajalikele ÜRO resolutsioonidele.

Riikluse kokkuvarisemise, suure verevalamise ja kestva kaosega. Ja iga kord, kui Ameerika pommitajad oma teraskestas mõnda riiki "demokraatiat viisid", tehti seda väga veenval ja õilsal ettekäändel. Paistab, et sama toimub ka kosmose vallas. Süüdistades Venemaad ja Hiinat formaalselt soovimatuses sõlmida maalähedases ruumis viibimise käitumiskoodeksit, püüab USA peale suruda eelkõige enda ja mitte kellegi teise mängureegleid. On raske ette kujutada, et selline dokument hakkaks praegusel Washingtoni suhete pingestumise ajal nii Moskva kui Pekingiga arvestama nende seisukohtadega.

Pigem vastupidi, see ongi suunatud Venemaa ja Hiina võimaluste piiramisele. Milleks muidu seda valdkonda reguleerivat kokkulepet üldse leiutada, kui on olemas juba hulk selleteemalisi rahvusvahelisi kokkuleppeid? Vaevalt, et lähtudes isalikust hoolitsusest Maa asukate suhtes. Seejuures tasuks ameeriklastel mõelda enda militariseerimisele, mis toob maailmale mitte vähemat aga võibolla isegi palju suuremat hävingut kui mõni Põhja-Korea tuumaprogramm.

USA sõjaline eelarve on vaid veidi alla 600 miljardi dollari — see on fantastiline summa, mis ületab maailma kõigi teiste suuremate armeede kulutused kokku. Ja kaugeltki mitte viimane kuluartikkel on seal justnimelt sõjalised kosmosetehnoloogiad. Ameeriklased tahaksid muidugi tunda end selles vallas vabalt ja tegutseda neile kuklasse hingavate konkurentideta. Selleks leiutavadki nad üha uusi ja uusi "koostöövormeleid", mis on kasulikud neile endile. Kuid vaevalt need mõistmist leiavad: USA maine on väga kahtlane.

Huvitav detail: maailmas on praegu kokku 21 tegutsevat kosmosepolügooni. Venemaa on kosmose stardipalatside arvult USA järel praegu teisel kohal. "Vostotšnõi" kosmodroomi käikuandmisega kahe riigi näitajad selles osas võrdsustuvad. Ja see ei saa Washingtoni mitte ärritada. Nii et varsti hakkab ettepanekuid kosmosevaldkonna kohta tulema kui küllusesarvest.

 

 

36