Venemaa välisministeeriumi alalise esindaja Maria Zahharova briifing.

Süüria vaherahust elektrooniliste viisadeni: Venemaa välisministeeriumi esindaja briifing

32
Venemaa poole teateil on tulevahetuse lõpetamise režiimi Süürias rikutud 31 korda, kusjuures on saavutatud juba 38 kohalikku tulevahetuse lõpetamise kokkulepet. Moskva leiab, et Süüria föderaliseerimise küsimus on süürlaste endi kätes.

EESTI, 3. märts — Sputnik. Olukord Süürias sai peateemaks, millele Venemaa välisministeeriumi alalise esindaja Maria Zahharova kolmapäeval Moskvas toimunud briifingul pühendati palju tähelepanu.

Süüria tulevik on ilma plaanita "B" süürlaste kätes

Moskva loodab, et USA avaldused alternatiivsete plaanide kohta Süürias jäävadki vaid sõnadeks. Välisministeeriumi esindaja leiab, et tulevahetuse lõpetamiseks Süürias sõlmitud Venemaa-Ameerika kokkulepetest kinnipidamiseks on vaja kohusetundlikku ja vastutustundlikku lähenemist.

Zahharova kutsus Rahvusvahelist Süüria toetusgruppi üles "konkreetsetele sammudele toetamaks Venemaa-Ameerika plaani, mis võib saada rahu ja julgeoleku taastamise aluseks Süürias".

VF välisministeeriumi ametlik esindaja teatas pressikonverentsil, et Venemaa poole andmetel rikuti tulevahetuse lõpetamise režiimi alates vaherahu kehtimahakkamisest 31 korral.

"Vastavatest faktidest on teavitatud Jordaania pealinnas Ammanis paiknevat USA lepituskeskust," ütles Zahharova.

Seejuures märkis ta ära riigis rahu saavutamise positiivset dünaamikat, kuivõrd lokaalsete tulevahetuse lõpetamise kokkulepete arv on tõusnud 38-ni.

Süüria föderaliseerimise küsimuse peavad Moskva arvates lahendama süürlased ise.

"Meie positsioon antud küsimuses ei ole sugugi muutunud: Süüria riiklik korraldus on süüriasisese dialoogi teema vastava konsensusliku otsuse tegemiseks. See on kahtlemata just see, millega peavad tegelema süürlased ise," ütles Zahharova briifingul.

Kommenteerides ajakirjaniku küsimust, kas VF on valmis loovutama osa Süüria territooriumist Islamiriigile, nimetas Zahharova üksnes sellist teemapüstitust irvitamiseks.

"Me oleme valmis Islamiriigiga võitlema ja teeme seda eelkõige meie kodanike huvides, samuti mitte ainult Süürias, vaid ka naaberriikides asuvate Süüria kodanik huvides," märkis välisministeeriumi esindaja.

Vene pool on ühemõtteliselt formuleerinud oma seisukoha suhtumises terrorirühmitusse "Islamiriik" teatades, mingit Moskva toetust Islamiriigile ei saa olema.

Olukorra stabiliseerimine Afganistanis

VF välisministeerium väljendas briifingul muret seoses "julgeolekuolukorra taandarenguga" Afganistanis.

"Relvastatud rünnakute ja terroriaktide arv kasvab. Me mõistame need barbaarsed kuriteod otsustavalt hukka," ütles Zahharova.

Seejuures rõhutas ta Moskva valmisolekut koostööks olukorra reguleerimiseks Afganistanis ja nimetas teateid, nagu ei sooviks Venemaa selles küsimuses USA-ga koostööd teha ettesöödetuks.

Topeltstandardid

Moldova kaitseministri ettepanekut asendada Dnestri äärses piirkonnas paiknevad Venemaa rahuvalvajad ÜRO omadega peab Moskva alusetuks, teatas VF välisministeeriumi esindaja Maria Zahharaova.

Välisministeerium tervikuna on üllatunud riigi "kaitseministri Venevastastest ja otseselt ebasõbralikest väljaütlemistest" eriti kontrastina Moldaavia uue valitsuskabineti püüdlustele töötada vene-moldova suhete parandamise kallal.

Tema sõnul tekib küsimus, milline on siis Moldova juhtkonna tegelik positsioon.

Tuletame meelde, et sel aastal täitub 24 aastat rahuvalveoperatsiooni algusest tunnustamata Transnistria Moldaavia Vabariigis. Rahu konfliktitsoonis tagavad ühised rahuvalvejõud, kuhu kuuluvad 402 Venemaa, 492 Transnistria ja 355 Moldova sõjaväelast, samuti 10 sõjalist vaatlejat Ukrainast. Rahuvalvajate teenistus toimub 15 statsionaarsel valvepostil ja läbilaskepunktis, mis on rajatud julgeolekutsooni olulistes lõikudes.

Elektroonilised viisad välismaa turistidele

VF välisministeerium kaalub elektronviisade sisseseadmise võimalusi Venemaad lühiajaliselt külastavatele välismaa turistidele. Alalise esindaja sõnul toimib selline praktika juba paljudes riikides ja see kogemus väärib kahtlemata tähelepanu.

Venemaa vastased sanktsioonid on EL probleem

Euroopa sanktsioonide kohta teatas VF välisministeerium, et ei pea vajalikuks arutada Venemaa vastaste sanktsioonide tühistamist "Normandia neliku" välisministrite kohtumisel Pariisis 3. märtsil.

"Me lähtume sellest ja me oleme sellest korduvalt rääkinud kõige erinevatel tasanditel, et me ei aruta oma Euroliidu kolleegidega sanktsioonide tühistamise võimalusi ega perspektiive. Meie ei ole neid kehtestanud," märkis Zahharova.

VF välisminister Sergei Lavrov arutab "normandia formaadi" välisteenistuste kohtumise raames Priisis olukorda Kagu-Ukrainas, samuti analüüsib Minski lepete täitmist.

 

 

 

32