Moskvas võetakse kokku eesti kunsti saja aasta saavutusi

48
(Uuendatud 12:48 10.01.2019)
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
Eesti kunstnikud edendavad ülemaailmset kunsti, kaotamata rahvuslikku eripära.

Moskvalased saavad näitusel "Piiride poeetika. Eesti kunst 1918–2018". tuttavaks Eesti visuaalkunsti ajalooga. Kolmes saalis Tretjakovi galerii kahel korrusel on esindatud ulatuslik spekter eesti kunsti teostest – maale ja skulptuure, installatsioone ja graafikat.

Näitus on koostatud kolme muuseumi – Tretjakovi galerii, Eesti Kunstimuuseumi ja Tartu Kunstimuuseumi kogudest.

48
 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Näitus viib vaatajad läbi Eesti kujutava kunsti ajaloo. Pärast 1918. aastat oli iseseisvale Eesti Vabariigile oluline modernismi- ja progressi-idee. Sel ajal ilmus esmakordselt tema kunstiväljale kubism ja konstruktivism. 193. aastatel pälvis Eestis populaarsuse prantsuse impressionistlik koolkond, hinnati puhtkunstiliselt võrratut maalitehnikat.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  "Sotsialistliku realismi saarestikku" sisenesid eesti kunstnikud 1944. aastal, kuid juba alates 1960. aastatest loobusid nad otsustavalt sellest stiilist ja asusid otsima uudsemat. Selleks sai popkunst, hüperrealism ja kontseptualism, mida eestlased õppisid oma naabritest sotsialismileeris kiiremini tundma tänu lääne ajakirjadele.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Taiesed näitusel "Piiride poeetika" ei ole jaotatud nende loomisdaatumi või kunstikoolkondade järgi, vaid temaatiliselt. Näitus koosneb viiest alajaotusest: Klassika, Meremaal, Siin ja mujal, Õpetaja ja õpilane, Naiskunstnikud. See võimaldab erinevatel loomelaadidel astuda dialoogi, mis paiguti osutub dramaatiliseks.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  "Eesti on väike riik ja kunstis oma suundumusi kehtestada on tal keeruline. Kuid meie kunstnikel õnnestub neid suundumusi algupärasel viisil ümber mõtestada. Näiteks suur enamus tänaseid eesti kunstnikke õpib Saksamaal, Inglismaal või Hollandis. Nad on lõimunud üleeuroopalisele kunstiareenile, kaotamata seejuures oma "eestilikkust"," toonitas näituse kuraator Eha Komissarov.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Tretjakovi galerii asus eesti kunstnike teoseid koguma alates 1946. aastast ning kõige hoogsamalt kujunes liiduvabariikide fond välja 1970. aastail. Liiduvabariikide 20. sajandi esimese poole rahvuslike maalikoolkondade fondihoidja Tatjana Zeljukina sõnul oli sellest teosteküllusest valikut teha üsna raske, mistõttu töö näituse ettevalmistamise kallal võttis lausa kolm aastat aega.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Фото : Тимур Селиванов

  Alajaotuses "Õpetaja ja õpilane" on esindatud Elmar Kitse ja tema noorema kaasaegse Ülo Soosteri teosed. Kitse loomelaad arenes niihästi nõukogulike kaanonite raames kui ka üle nende piiride. "Meie jaoks olid avastuseks Elmar Kitse tööd, mis Eestist näitusele saabusid. Ilmneb, et 1960. aastatel eemaldus ta figuratiivsest maalist ja tegi ekspressiivseid, abstraktseid töid. Tema neid teoseid meie fondi saada oli tol ajal mõistagi mõeldamatu," nentis Zeljukina.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Näitus "Piiride poeetika" on oluline seetõttu, et see on toonud kokku kunstiteoste kogud, mis on hoiul Venemaal ja Eestis, sedastas Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme. Kuid eesti maalikunsti austajatel tuleb veel oodata: senini ei ole läbirääkimisi näituse Tretjakovi galeriist Eestisse viimiseks veel peetud.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Helme tunnistas väljapaneku ka isiklikuks kunstiliseks avastuseks: "Kuni näituse ettevalmistamise alustamiseni polnud me näinud kaugeltki kõiki eesti kunstnike töid, mis Moskvas hoiul olid. Näiteks on siin minu lemmikteoseks tuntud eesti meremaalija Aili Vindi "Põhja-Jäämeri", mida ma nägin esimest korda Tretjakovi muuseumi hoidlas."

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Ühe saali hõivab tervenisti Marge Monko installatsioon "WOW/Kõik maailma naised (Kogu maailma naised, tõstke üles parem käsi!)". Kunstnik käsitleb naise kuvandit kaasaegses maailmas installatsiooni- ja 3D-anima võtmes.

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Näituse kujunduse eest Tretjakovi Uue Galerii saalides hoolitses ruumikujundaja ning kunstnik Anna Škodenko. Ta ütles: "Hirmu tühjade saalide justnagu tühja lõuendi ees ei olnud. Töid on siin just parasjagu: teisel korrusel pisut rohkem, esimesel veidi vähem. Ma tahtsin jätta ka piisavalt hingamisruumi ja paistab, et kõik kukkus välja väga harmoonilisena."

 • Выставка Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918—2018 в Москве
  © Sputnik / Тимур Селиванов

  Kuraatoreid kurvastab, et ei õnnestunud näidata rohkem teoseid. Kusjuures Eha Komissarovi sõnul oleks kogu eesti kunsti ajalugu kolmes, olgugi suures saalis võimatu kokku sättida. "Piiride poeetika" tutvustab vaatajatele erinevate ajajärkude teoseid ja innustab neid Eestimaa kultuuri edasi süüvima.