Illustreeriv foto

USA armee valmistub miljonilinnade vallutamiseks

138
(Uuendatud 11:16 29.10.2018)
Häirekindel GPS, püsiv ja turvaline side tiheasustusega linnades, inimese ja masina tihe integreerimine ja sõjapidamise hübriidmeetodid – selliseid suurlinnades sõjapidamist hõlbustavaid tehnoloogiad ootab Pentagon kaitsetööstuse ettevõtetelt.

TALLINN, 27. oktoober — Sputnik. Ameerika Ühendriikide kaitseministeeriumi sõjaväe kõrgtehnoloogia sepikoja — Advanced Research Projects Administration (DARPA) – riigihangete võrgulehel avaldati ajurünnkutele üles kutsuv dokument, milles kinnitatakse otsesõnu: täna ei ole Pentagonil tehnoloogiat võrdväärse vastase võitmiseks tema territooriumil. Kuidas DARPA kavatseb seda viga parandada, sellest järgnevas RIA Novosti materjalis.

Navigeerimine ja side

Dokumendis rõhutatakse, et USA relvajõud on huvitatud murrangulistest tehnoloogiatest, mis võimaldaksid neil domineerida erineva intensiivsusega konfliktides ja võidelda tõhusalt nii üldvägede lahingus kõrgetasemelise vastasega kui ka mitteregulaarsete relvaüksutega, kus puudub selge rindejoon. Agentuuri ekspertide sõnul on USA armee Iraagi ja Afganistani sõjas saadud kogemused selgelt ebapiisavad, et võita vastast, kes "ületab Ameerika Ühendriikide vägesid maaväe isikkoosseisu ja sõjatehnika poolest". Riike, mis Pentagoni tõenäolise vaenlase kriteeriumitele vastavad, ei ole palju – Korea RDV, Hiina, Iraan ja Venemaa.

DARPA märgib: USA relvajõudude Achilleuse kannaks on usaldusväärsete tehnoloogiate puudumine lahingutegevuse pidamiseks tihedate kõrghoonete ja asustusega ning arenenud maa-aluse infrastruktuuriga suurlinnades. Globaalne positsioneerimissüsteem GPS, ilma milleta ei ole täna mõeldav ükski Pentagoni suurem sõjaline operatsioon, ei tööta igal pool. Sama kehtib sõjaväe raadioside kohta, mille võimalused tihedalt asustatud linnades on kõrghoonete tõttu üsna piiratud. Ja metroo tuleb vaenlase käest vallutada suisa käsikaudu — maa all töötab side palju halvemini kui maa peal, satelliitnavigatsioon on seal täiesti kättesaamatu.

Saksa õhuväelased istutasid Ämari lennubaasi tammepuu>>

"Sõjalise operatsiooni edukus sõltub usaldusväärast ja turvalisest sidest ning globaalsest positsioneerimisest kõigil tasanditel — alates USAs asuvatest juhtimiskeskustest kuni teise maailma otsas rindel olevate võitlejani," märgitakse hankepakkumise kutses, "Meie eesmärk on õppida võimalikult kiiresti ja usaldusväärselt pakkuma sõjaväelastele täpset teavet, olenemata sellest, kus nad asuvad, ja samal ajal võtma selle võimaluse vaenlaselt. Me vajame uusi süsteemispetsiifilisi kontseptsioone ja tehnoloogiaid, mis parandaksid side kättesaadavust, ulatust ja püsivust looduslike ja inimese tekitatud häirete suhtes. Teretulnud on olemasolevatel tsiviilotstarbelistel kommertstehnoloogiatel ja infrastruktuuridel põhinevad lahendused."

Jutt käib ilmselt linnades asuva tsiviilsidetaristu kasutamisest ja vaenlase liikumise jälgimisest tema oma territooriumil USA üksuste vajadusteks — näiteks mobiiltelefonide tornidest ja kohalikest globaalsetest positsioneerimissüsteemidest. DARPA rõhutab eriti, et lahingutegevuseks suurlinnades vajab Pentagon GPS-st sõltumatuid tehnoloogiaid, mis ei oleks elektronvõitlusvahendite poolt kahjustatavad ega mahasurutavad.

Luure ja vaatlus

Eraldi on välja toodud vajadus juurutada üksustes tehnoloogiaid, mis lihtsustaksid USA sõjaväelaste poolt operatiivolukorra mõistmist: "Paremus tuleviku sõjalistes konfliktides sõltub meie spetsialistide võimest kiiresti vastata küsimustele "kes, mida, kus, millal ja miks", et saada viivitamatult teavet sihtmärgi, selle liigi, relvastuse, asukoha ja liikumiskiirus kohta. See on äärmiselt oluline linnatingimustes, kus vaenlane võib seguneda tsiviilelanikkonnaga. Ameerika Ühendriigid kogusid Afganistanis ja Iraagis suure hulga luureandmeid ja analüüsisid seda juht- ja kontrollikeskustes (Command and Control centers). Täna on meil vaja uusi automatiseeritud andmete kogumise ja töötlemise tehnoloogiaid."

ATO sõjaväeõppused Venemaa piiride läheduses toimuvad korraga kahes riigis>>

DARPA on huvitatud sihtmärkide automaatsetest tuvastamise originaaltehnoloogiatest ja uutest infotöötlusalgoritmidest, et arvutada näiteks tsiviilisikutega segunenud vaenlase relvastatud sõjaväelaste hulk, avastada tihedas autodevoolus kiiresti sõjaväemaastur ja maskeeritud tulepesa elumajas. Selliste ülesannete lahendamiseks vajalikud tehnilised vahendid peaksid kiiresti jõudma USA relvajõudude allüksustesse ning võimaldama kasutada Ameerika Ühendriikide huvides kohaliku infrastruktuuri elemente, näiteks analüüsima suurlinnades laialdaselt paigaldatud valvekaamerate salvestisi. Taas rõhutatakse vajadust kohandada tsiviiltehnoloogiad armee vajadustega, et luua "odavaid vaatlusvahendeid, mida oleks kerge kohandada erinevatele vaatlustingimustele". Tõenäoliselt peetakse silmas tsiviilotstarbeliste mehitamata lennuvahendite massilist kasutamist luureks ja seireks.

Lihtsaid ja odavaid droone (UAV), mida on kerge soetada internetist või elektroonikakauplusest, kasutatakse juba ammu aktiivselt Donbassis vaenlase jälgimiseks ja suurtükiväetule juhtimiseks. Paljud sellised ühtsesse võrku ühendatud UAV-d võimaldavad jälgida terveid linnaosasid ja mõnel juhul anda massiivseid tulelööke sõjaliste sihtmärkide pihta. Ameeriklased juba katsetavad seda tehnoloogiat lahingutingimustes.

Neljapäeval teatas Venemaa kaitseministri asetäitja Aleksandr Fomin: "ISIS* terrorivõitlejate relvastatud rünnakut Venemaa Khmeimimi õhujõudude baasile Süürias kontrollisid USA sõjaväelased." 13 omavalmistatud UAV-d üritasid läbi murda pommituslennukite seisuplatsile, kuid lasti õhutõrjevahenditega alla. Fomini sõnul juhiti droone lähedal tiirutavast Ameerika luurelennukist Poseidon.

Süsteemide süsteem

DARPA dokumendis pööratakse suurt tähelepanu nn süsteemide süsteemile (System of systems) — kiirele ülemaailmsele võrgule, mis ühendab lahinguväljal kõik USA ja liitlasvägede sõjaväelased, lahingutehnika, lennukid, mehitamata lennuvahendid, satelliidid ning muud luure ja tuletoetusvahendid. Sellise supervõrgu operaator saab näiteks koheselt muuta rünnakul viibivate jõudude konfiguratsiooni ja kiiresti muuta linna tänavatel liikuvate üksuste liikumissuunda. Tavaline jalaväelane saab igal ajal juurdepääsu UAV saadud teabele ja ründedroonid jagavad omavahel sihtmärgid iseseisvalt.

DARPA rõhutab: tänu jõudude ja varustuse, sealhulgas arvukate mitmeotstarbeliste droonide tsentraalsele juhtimisele, suudavad suhteliselt väikesed üksused (kuni 200 standardrelvastusega ja piiratud tagalatoetusega) edukalt võidelda mitmekordses ülekaalus olevate vaenlase üksustega. Dokumendis nimetatakse neid SoS-ESU – (System of Systems — Enhanced small units) tugevdatud väikesed üksused. "DARPA on huvitatud sõjaväelaste ja mehitamata platvormide integreerimisest lahinguväljal. On vaja luua uuenduslik liides, mis võimaldab droonioperaatoritel korraga juhtida droone, kanda relvi ja pidada aktiivset lahingutegevust. SoS-ESU peaks suutma anda iseseisvalt lööke vaenlase küberturvasüsteemide pihta, kutsuda tuletoetust ja pidada raadielektroonilist võitlust.

"Süsteemide süsteem" peaks olema hõlpsasti konfigureeritav, nii et liitlased – alates koalitsioonipartnerite relvajõudude üksustest kuni mitteregulaarsete formeeringuteni saaksid kiiresti liituda ühtsesse võrku. Peame oma tegevuste kooskõlastamist lihtsustama, sõltumata kultuurilistest ja keelelistest erinevustest. Tervikuna räägivad DARPA juhised ajurünnakuteks sellest, et tulevastes sõdadel panustavad ameeriklased väiksematele üksustele, mis on relvastatud uusima tehnoloogiaga ja tegutsevad paljude UAV-de aktiivsel toetusel — alates luurest kuni tulelöökide andmiseni. Kas sellised üksused suudavad edukalt võidelda ka suurlinnades, kus iga maja on tulepunktiks muudetud kindlus ja ründaja tehniline paremus on sageli tähtsusetu – on alles lahtine.

138
Tagid:
armee, USA