ÜRO kutsub Eestit tagama lastekaitse piisav rahastamine, illustratiivne foto

ÜRO kutsub Eestit tagama lastekaitse piisav rahastamine

21
ÜRO lapse õiguste komitee kutsus pärast Eesti laste olukorda puudutava raporti arutelu riiki tagama, et uue lastekaitseseaduse vastuvõtmise järel jõustuksid ka selle rakendamiseks vajalikud regulatsioonid ning nende elluviimiseks oleks tagatud piisav rahastus

TALLINN, 13. veebruar — Sputnik. ÜRO lapse õiguste komitee jaanuari keskel peetud kuulamistel tunnustati Eestit uue lastekaitseseaduse vastuvõtmise ja laste kehalise karistamise keelustamise eest, kuid kuulamiste järel avaldatud raportis toodi esile, et seaduse rakendamiseks on vaja täpsemaid regulatsioone ja piisavat rahastust, vahendas BNS.

"Komitee tunnustas Eestit seniste edasiminekute eest ning jagas soovitusi edasiseks. Enamik soovitusi seisnevad seniste jõupingutuste jätkamises ja tugevdamises — näiteks tuleks komitee hinnangul parandada lastega seonduvate andmete kogumist, lastega seonduvatele teemadele piisavate riigieelarveliste vahendite tagamist, erinevate lapsega töötavate spetsialistide koolitamist, 15-18-aastastel lastel Eesti kodakondsuse omandamist, väärkoheldud lapse abistamist, aga ka koolikiusamise vastast võitlust," ütles sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna peaspetsialist Elise Nikonov esmaspäeval BNS-ile.

Komitee kutsus Eestit üles tugevdama ka kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate positsiooni. Samuti soovitas komitee tugevdada lastekaitse seadusega loodava lastekaitse nõukogu mandaati, et sellel oleks piisavalt autoriteeti koordineerida lastekaitse seaduse nõuete täitmist sektorite vahel, üleriigiliselt ja kohalikul tasandil ning ka piisavad ressursid oma tegevuseks.

Komitee kutsus Eestit üles välja töötama kõikehõlmav lastekaitse poliitika, mis kataks kõiki lapse õiguste konventsioonis sätestatud valdkondi. Muuhulgas soovitas ÜRO komitee tugevdada ka avalikkuse ning eriti laste teavitamist nende õigustest ning teha seda nii eesti kui vene keeles. Samuti mainis komitee ära kodakondsusetuse teema.

ÜRO lapse õiguste komitee 18-liikmeline ekspertide kogu kuulas ja arutas ülevaadet laste olukorra kohta Eestis 17. jaanuaril. Laste õiguste olukorda käsitlevate raportite perioodilise esitamise nõue sisaldub ÜRO lapse õiguste konventsioonis, millega Eesti ühines juba 1991. aastal.

"Riik peab raportis näitama, kuidas on täidetud konventsiooniga võetud kohustused lapse õiguste tagamisel: laste vaesuse vähendamine, juurdepääs haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalteenustele, laste ja perekonna kaitse tagamine ja paljud muud küsimused," selgitas Nikonov jaanuaris BNS-ile.

Viimati kaitses Eesti lapse õiguste konventsiooni raportit 2001. aastal. Olulisemad ÜRO soovitused siis olid valdkondadeülese koostöö tugevdamine ning lastekaitse valdkonna koordineerimise eest vastutaja määramine.

21
Tagid:
rahastamine, regulatsioon, lastekaitseseadus, raport, ÜRO, Eesti