EP komisjon hakkab esmaspäeval Juhan Partsi kuulama

Euroopa Parlamendi komisjon hakkab Partsi kuulama

24
Sisuliselt otsustab kontrollikoja liikme ametisse nimetamise siiski Euroopa Liidu Nõukogu, mis võib seda teha ka parlamendi negatiivse arvamuse korral.

TALLINN, 4. detsember — Sputnik. Euroopa Parlamendi eelarvekontrolli komisjon asub Eesti liikmekandidaadiks Euroopa Kontrollikojas nimetatud Juhan Partsi kuulama esmaspäeval.

"Härra Partsi kuulamine toimub komisjonis 5. detsembril," ütles komisjoni esimehe Ingeborg Grässle assistent novembri lõpus BNS-ile. Kontrollikoja liikmete pädevuse hindamisel on eelarvekontrolli komisjonil Euroopa Parlamendis keskne roll, see saadab kandidaadile kirjaliku küsimustiku ning korraldab hiljem kandidaadi kuulamise, mille järel kujundab salajasel hääletusel oma arvamuse. Arvamust hääletab ka Euroopa Parlamendi täiskogu oma plenaaristungil salajasel hääletusel ja teeb otsused antud häälte enamusega.

Grässle esindaja sõnul ei saa komisjoni esimees enne Partsi kuulamist sisulisi kommentaare anda. BNS-ile teadaolevalt pidi Parts eelarvekontrolli komisjoni esitatud kirjalikele küsimustele vastused saatma 14. novembriks. BNS-ile teadaolevalt soovitakse hääletus Partsi üle Euroopa Parlamendi täiskogus läbi viia veel selle aasta sees.

Parlamendi komisjonide istungid toimuvad sel aastal veel detsembri esimesel nädalal. Euroopa Parlamendi selle aasta viimane plenaaristung peetakse 12.-15. detsembrini. Kui parlament lükkab mõne kandidatuuri tagasi, palub Euroopa Parlamendi president liikmesriikide valitsusi esindaval Euroopa Liidu Nõukogul see kandidatuur tagasi võtta ja esitada parlamendile uus kandidaat.

Sisuliselt otsustab kontrollikoja liikme ametisse nimetamise siiski Euroopa Liidu Nõukogu, mis võib seda teha ka parlamendi negatiivse arvamuse korral. Nii juhtus viimati septembri lõpus, kui nõukogu kinnitas Malta esitatud kandidaadi kontrollikotta hoolimata sellest, et Euroopa Parlament oli tema kandidatuuri maha hääletanud.

Lahkuv valitsus otsustas esitada Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikme Partsi Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks 10. oktoobril.

Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand kirjutas 15. novembril Delfis avaldatud artiklis, et uus valitsus võiks juhul, kui Partsi kandidatuur Euroopa Parlamendis tagasi lükatakse, esitada selle kohale uue kandidaadi.

24
Tagid:
kuulamised, Euroopa Parlament, Euroopa Kontrollikoda, Indrek Tarand, Juhan Parts