Illustratiivne foto

Vene propa "stoppab" Euroopat

100
(Uuendatud 09:16 24.11.2016)
Eurooplastele, kes pole veel aru saanud, et on langenud Venemaa sõjapropaganda ohvriks, on Euroopa Liit ette valmistanud midagi erilist.

TALLINN, 22. november — Sputnik. Eurooplastele, kes pole veel aru saanud, et on langenud Venemaa sõjapropaganda ohvriks, on Euroopa Liit ette valmistanud midagi erilist — EL strateegilise kommunikatsiooni niinimetatud operatiivse töögrupi (EuroPropastopi) perioodilised "desinformatsiooni ülevaated", vahendas Sputnik

Ülevaated demonstreerivad ilmekalt, kuidas salakaval Venemaa propaganda "ohustab" emakest Euroopat. Oleks nagu raketiteadus? Kõlab sürrilt? Meenutab III Reichi propagandaministeeriumi abitsehhi? Nii ongi. Allpool mõningaid üksikasju nädala poliitteemadest "Euroopa Liidu kaitseavalduses".

EL strateegilise kommunikatsiooni operatiivgrupp

Töögrupp loodi 2015. aasta septembris. EL juhtimisaparaadis asub see Euroopa välisteenistuse "strateegilise kommunikatsiooni" sektori haldusalas. Selle välisteenistuse allüksuse ülesandeks on Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide saavutamise edendamine idapoolsetes naaberriikides — Venemaal, Ukrainas, Gruusias, Moldovas, Valgevenes, Armeenias ja Aserbaidžaanis.

Ametkonda juhib proua Mogherini, kes on EL kõrge esindaja välis- ja julgeolekuküsimustes. Internetis esineb see operatiivteenistus nimetuse "East Stratcom Task Force" nime all.

Ei maksa seda kontorit segamini ajada tema sõjaväelise kolleegi ja koostööpartneri, NATO strateegilise kommunikatsiooni keskusega "NATO Stratcom Center", mida juhib "Ameerika president" peakorteriga Riias.

Sputniku stuudio. Sputnik on uudisteagentuur ja raadio multimeedia esindustega kümnetes riikides
© Sputnik / Игорь Руссак

NATO Keskus asutati  2013. aasta aprillis, niiöelda "just õigel ajal", enne Ukraina konflikti ja Venemaa "hübriidvallutussõja" puhkemist. Euroopa poliitilise eliidi esindajatel oli võimalik Keskuse avamise puhul aplodeerida ja õnnitleda üksteist selle lahinguüksuse loomise ja eduka finantseerimise puhul Ukraina kriisi targa ettenägelikkuse olukorras 2014. aasta NATO Walesi (Newporti) tippkohtumisel.

Informatsioon Venemaa propagandast

Ekspertgrupp, mille juhtstaabis on 400 koosseisuvälist töötajat tegeleb kõige järgi otsustades Vene propaganda monitoorimisega ja saadab igal nädalal ajakirjanikele ning poliitilise mainekujunduse spetsialistidele uudismaterjale, et neile Venemaa poolt meediaruumis toime pandud nurjatusi meelde tuletada. 

Seda "desinformatsiooni ülevaadet" kasutab Euroopa Liit Euroopa Parlamendi kujul tõendamaks, et Venemaa peab Euroopa ja tema väärtuste vastast hübriidsõda, samuti selleks, et seadustada päevakorras olevat Euroopa Liidu avaldust kaitseks Venemaa eest.

"RAPORT EL-i strateegilise kommunikatsiooni kohta vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale" esitati Europarlamendile ettepanekuna esmaspäeval, 21. novembril 2016. See kutsub üles andma Euroopa Liidule õigust aktiivseks tegutsemiseks Venemaa vastu. Ettepanek käsitleb ka Euroopa rahvuslikke valitsusi kutsudes neid üles võitlema leviva propaganda vastu seadusandlike vahenditega.

Antud kontekstis viidatakse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklile 20, mis lubab selliste meetmete kohaldamist (tegelikult viidatakse raportis sellega seonduvalt Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklile 10, millega tagatakse sõnavabadus, kuid selles sätestatakse ühtlasi, et sõnavabadusega seoses võidakse kehtestada selliseid vormilisi reegleid, tingimusi, piiranguid või karistusi, mis on seadusega ette nähtud ja mis on demokraatlikus ühiskonnas vajalikud — toim.) Kui Euroopa Liidu poolt rahastatav ametkond esitab "sõjapropaganda" kohta tõendid ja kui Europarlament kasutab neid tõendeid oma otsuses põhistamaks inimõiguste ja Euroopa põhivabaduste planeeritud piiramist, siis peaks olema lubatud ka nende tõendite ja koos sellega "seaduslikule alusele" tuginemise allutamine kriitilisele analüüsile.

Venemaa propaganda "tõendite" näitena kannab selle nädala ülevaade pealekirja "Manipuleeritavatest valimistest manipuleeritavate demonstratsioonideni" ("From rigged elections to rigged demonstration"), milles analüüsitakse USA presidendivalimisi ja esitletakse seda Venemaa seisukohana.

Siin on ka erinevad viited "kremlimeelsetele" meediaväljaannetele, mis on tõendiks Venemaa peetava hübriidsõja kohta. Ameerika manipuleeritud valimiste teemakäsitluse juures viidatakse kahjuks anonüümsele artiklile Tšehhi võrgulehelt ac24.cz, mis positsioneerib end antipeavoolumeediaportaalina.

Illustratiivne foto
© Flickr / Marvin Jansen van der Sligte

Võrguleht loodi 2011. aasta jaanuaris konkreetse eesmärgiga tasakaalustada avalik-õiguslikku televisiooni. Selle ülesandeks sai maailma poliitikasündmuste, samuti siseriiklike sündmuste kategooriline "peavoolumeedia vastane" ümbermõtestamine. Lisaks avaldavad võrgulehe loojad ajakirja "Vedomi", mis tõlkes tähendab "teadvust".

Ühest selle väidetavalt "kremlimeelse väljaande" autoritest tahaksin ma lugejatele rääkida. Professor Petr Žantovský on lõpetanud Karli ülikooli Prahas, kaitsnud kandidaadiväitekirja Ružomberki katoliiklikus ülikoolis ja doktoriväitekirja Vytváření Panevropská ülikoolis Bratislavas teemal "Meediaga manipuleerimine kui Tšehhi demokraatia haigus".

Peale selle on ta olnud Tšehhi ajakirjanike liidu esimees, Ringhäälingunõukogu liige ja Vaclav Klausi nõunik, "Totalitaarsete režiimide uurimise instituudi" juhatuse liige, lühidalt, tegemist on aktivistiga, kes kutsub väsimatult üles osalema poliitikas, samuti riigi poolt riiklike meediaväljaannete propagandavahendina kasutamise väsimatu kriitikuga.

Järelikult tuleks Euroopa Liidu määratluse kohaselt selliseid inimesi nimetada "kremlimeelseteks trollideks"? 
Manipuleeritud valimiste teooria on Ameerika valimiskampaania element, mida kasutas seal valituks osutunud president. See tähendab, et ka tema on "Putini troll"?

Iga tõend on vale

See EuroPropastopi "tõend" Venemaa propaganda kohta on puhas vale. Trumpi vastaste kinnimakstud protestide näitena USA-s esitab EuroPropastop lugejatele viidet võrgulehele.

See on läbi ja lõhki vabariiklik, mõningate Teejoomise liikumise elementidega "Vaiksete patriootide liikumise" nime all tuntud voolu uudiste ülevaade.

Võrguportaali peakorter asub Las Vagases, USA Nevada osariigis. Selle tegevus on suunatud poliitilise korrektsuse kõrvaldamisele, mis pikka aega ahistas "Ameerika tõelist vabadust ja demokraatiat".

Need on Ameerika poliitilise süsteemi kriitikud, kes kasutavad USA meediavabadust selleks, et poliitmaastikul tuntust saavutada. See EuroPropastopi tõend Venemaa propaganda paljastamise kohta on veel üks vale.

Demokraatliku partei poolse valimistulemuste mittetunnustamise tõenina pakub EuroPropastop lugejatele viidet võrgulehele dailymail.co.uk.

Nendele, kes pole tõepoolest kunagi kuulnud sellest "kremlimeelsest väljaandest" ütleme, et tegemist on Saksamaa väljaande Bild kahemiljonilise tiraažiga Briti kolleegiga, "väljaandega, mis juhib Ühendkuningriiki". Lisada polekski nagu midagi.

Seegi EuroPropastopi tõend Vene propaganda kohta on veel üks vale.

Sputnik
© Sputnik / Игорь Руссак

Tõendina Trumpi võimuletulekuga USA-s Ukrainale lõpuks avanenud demokraatia saavutamise võimaluse teemakäsitluses viitab EuroPropastop Venemaa informatsiooniallikatele.

Ja konkreetselt kahetunnisele õhtusele poliitilisele talk-showle Venemaa televisioonis. Milleks siis eraldatakse Ukrainale raha? "Pühapäevaõhtu Vladimir Solovjoviga". Oma sisult võiks seda võrrelda Saksamaa telesaatega "Karm aga õiglane" (sks. keeles "Hart aber fair"), kuid moderaatori aktiivsema tegevuse tõttu on Vene versioon Saksa osast mõnevõrra karmim.

Solovjov räägib, nagu öeldakse, südamest ega põlga ära solvanguid oma külaliste aadressil, eesmärgiga nende vastupanu murda — tundub, et poliitkorrektsus Venemaa saate formaadi kohta ei käi.

Selles saates väljendavad mõned arvamust, et Ukraina on praegu demokraatiast veel väga kaugel. Sellist mõttekäiku võiksid toetada isegi Saksamaa meediaväljaanded. 

Parimal juhul on Ukraina demokraatia poole alles teel. Igal juhul väidab EuroPropastop sellele, tegelikult Vene poolelt lähtuvale seisukohale vastukaaluks, et Ukrainas on demokraatia juba juurdunud ja selle seisukohaga mittenõustumine on Venemaa propaganda.

Mida selle kõige kohta öelda: ma tahaks, et mainitud ekspertgrupil oleks antud juhul õigus, siis saaks Euroopa kokku hoida kõik need miljonid eurod, millega ta praegu Ukraina demokraatiasse panustab. Kuid mul pole sellesse usku.

Sellega viimane uudiste ülevaade lõpeb. Edaspidi on ilmselt oodata uusi näiteid väidetavast Venemaa propagandast.

Teema kokkuvõte

KÕIK viimases "desinformatsiooni ülevaates" toodud tõendid osutusid vaatamata ekspertide püüdlusele lähemal vaatlusel tavalisteks poliitilisteks soovunelmateks. 75% teadetest on EuroPropastopi poolt põhjendamatult omistatud Venemaale ega ole tegelikult üldse Venemaa päritolu.

Need on avaldatud Ameerikas, Inglismaal, Tšehhis. Ülejäänud 25% ei ole propaganda ja üksnes kordavad ideid, mida isegi Euroopa Liit kasutab Ukrainale suunatavate rahavoogude õigustamiseks. Selles mõttes teeb EuroPropastop ise propagandat patustades Euroopa Liidu vaba turu reeglite vastu kaubanduses.

Sellega õnnestus taas tõestada, et EL on ise enda suurim vaenlane. Õnnitlen südamest ja tänan väga.

Autori arvamus ei pruugi kokku langeda toimetuse seisukohaga.

100
Tagid:
operatiivgrupp, propagandasõda, propaganda, EuroPropastop, NATO, Euroopa, Eesti, EL
Teema:
Meedialahingud (143)