Jääpurikad, illustratiivne foto

MUPO: suurim oht valitseb hetkel katustel

20
Suureks probleemiks on katustele kuhjunud lumi ja puudulikult soojustatud hoonete räästasse tekkinud jääpurikad. Möödunud aastatest on hoiatavaid näiteid, kus katustelt alla kukkunud lumi, jääkamakad ja jääpurikad tekitavad olulist kahju inimestele ja läheduses pargitud sõidukitele.

TALLINN, 9. november — Sputnik. "Inimestele oluliste vigastuste põhjustamisel või surmaga lõppenud juhtumitel langeb vastutus kinnistuomanikule, kellele hooldamata katused võivad lisaks väärteomenetlusele kaasa tuua tsiviilhagi. Lihtsamalt lahti kirjutatuna võib see inimese töövõimetuks jäämise või surmaga lõppenud õnnetuse puhul korteriühistule või kinnistuomanikule kaasa tuua vigastatule eluaegse toetuse maksmise kohustust," vahendas Raepress Munitsipaalpolitsei Ameti (MUPO) teadet.

MUPO tugipunktid ja patrull on selle nädala teinud kokku 43 teavitust. Elektrooniliselt on linnaelanikelt laekunud kaheksa teadet jääpurikate ja lume kohta. Korrapidamisse on tulnud 16 teadet libedate kõnnitee ja seitse teadet ohtlike jääpurikate kohta.

"Jääpurikate tekkimise peamiseks põhjuseks on elamute ja ehitiste katuste puudulik soojustus. Katustel tekkinud jää lõhub räästaid, vihmaveerenne ja —torusid, katusekatteid ning fassaade. Katustel olevad jääpurikad ja lumi ohustavad inimesi ja sõidukeid," hoiatas MUPO.

Sulailmadega muutub lumi raskemaks ning võib kahjustada katuste kandekonstruktsioone või põhjustada katuste varinguid. Liigne lumekoormus ohustab enim teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või ehitiste osasid (varjualused, varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised jne.) ning samuti vanemaid amortiseerunud ehitisi.

"Paneme kõigile kinnistuomanikele ja korteriühistutele südamele tegeleda täie tõsidusega nii lumekoristuse kui ka katuste hooldusega. Autoomanikele on aga palve parkida oma sõiduk nii, et see ei segaks lumekoristustöid. Vastasel korral võib MUPO sõiduki teisaldada ja auto kättesaamine on paraku üsna kulukas", teatas MUPO.

Seoses maha sadanud lumega ja jätkuva sajuga tuletas Munitsipaalpolitsei Amet meelde, et vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanikul kohustus teostada kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal heakorratöid, sealhulgas lumekoristust ja libedusetõrjet.

Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7.00-ks (v.a rasked ilmaolud). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord. Libedusetõrjeks tuleb kasutada puistegraanuleid, mille läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Tallinna kodulehe rubriigis „Hetkel oluline" on üleval juhendmaterjal „Ohutusnõuded katuste lumest ja jääst puhastamisel". "Lähtudes inimeste turvalisuse ja ohutuse tagamise eesmärkidest, soovitame tellida katuste lumest ja jääst puhastamist lumekoristuse ja jääpurikate eemaldamisega tegelevatelt ettevõtetelt," täheldasid MUPO ametnikud. 

Juhendmaterjali juurde on lisatud vastavate ettevõtete loetelu koos kontaktandmetega. Ettevõtete kontaktandmeid on võimalik saada ka helistades Tallinna abitelefonile 1345.

Jääpurikatest, lumest ja libedatest kõnniteedest tulenevate ohtude korral palutakse helistada Tallinna abitelefonile 1345 või Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti telefonile 14410.

20
Tagid:
jääpurikad, katus, lumi, MUPO, Eesti, Tallinn