Uuring kummutas müüdi blondiinide rumalusest.

Teadusuuring rehabiliteeris blondiinid

74
Naiste intelligentsustaseme ja ühiskondliku edukuse andmete analüüs andis ootamatu tulemuse: blondiinide IQ oli keskmiselt 103,2 ja see osutus kõikide uuringus vaadeldud naiste kategooriate hulgas kõige kõrgemaks näitajaks.

TALLINN, 23. märts — Sputnik. Ohio ülikooli teadlane analüüsis statistikat naiste edukusest viimase poole sajandi jooksul ja jõudis järeldusele, et blondiinid ei ole rumalamad kui teist tüüpi juustega daamid ja et neil on koguni kõrgem IQ tase ja nende seas on rohkem geeniusi, öeldakse ajakirjas Economic Bulletin.

„Kõik viimaste aastate psühholoogilised ja sotsioloogilised uuringud nätavad, et stereotüübid avaldavad äärmiselt tugevat mõju uute töötajate värbamisel, vanade töötajate edutamisel ja veel paljudel teistel puhkudel. Meie uurimus näitab veenvalt, et blondiine ei tohiks diskrimineerida nende „madala" intellektuaalse võimekuse pärast," nentis Jay Zagorski Ohio osariigi ülikoolist, teatas RIA Novosti.

Zagorski jõudis sellele järedusele, kui oli läbi analüüsinud andmed IQ, läilöögivõime ja saavutatud edu ning teiste sotsiaalmajanduslike parameetritega, mis koguti 1979. aastal USA-s korraldatud küsitlusega, mis hõlmas mitu tuhat noort ameeriklast ja ameeriklannat, kes olid sündinud 1950. aastate lõpul või 1960-ndate algul.

Teadlane selgitab, et uuring viidi läbi pimetestidena, ja alles kuus aastat hiljem, 1985. aastal kogusid sotsioloogid lisaks andmed katsetes osalenute juukse- ja nahavärvi kohta. See võimaldas Zagorskil objektiivselt hinnata, kas blondiinid on tõepoolest rumalamad ja brünetid targemad kui naised keskmiselt.

Tulemused osutusid küllatki ootamatuks: keskmine IQ tase oli blondiinidel 103,2 pügalat, mis oli kõigi kategooriate naiste seas kõrgeim näitaja. Samas oli erinevus brünettidega võrreldes üsna tühine — brünettide IQ keskmine oli 102,7, seega vaid 0,5 võrra väiksem. Katsetes osalenud punapäiste naiste IQ võrdus 101,2 pügalaga, mustapäistel oli see 100,5.

Koos kõrgema IQ-ga iseloomustas blondiine ka suurem šanss osutuda erakordselt kõrge IQ tasemega (150+) geeniuseks, samas aga oli nende seas ka rohkem keskmisest madalama intellektitasemega naisi. Kokkuvõttes näitasid uuringu tulemused selgesti, et blondiinid ei ole sugugi rumalamad kui teist tüüpi juustega naised, ja võivad neid vaimsete poolest ka ületada.

Sarnane seos ilmnes ka blondide meeste puhul — ka nende IQ tase ei erinenud statistiliselt kuigivõrd olulisel määral brünettide, šatäänide ja punapäiste meeste vaimsete võimete tasemest.

Huvitav on märkida, et blonde mehi oli katsealuste hulgas märgatavalt vähem kui naiste hulgas blondiine — teadlaste arvates tuleneb see sellest, et naised panid ankeeti kirja sageli selle värvi, milliseks nende juuksed olid värvitud, aga mitte oma juuste loomulikku värvitooni.

Miks just blondiinid osutusid — küll pisut, aga siiski — targemaks kui teised naised? Zagorski oletab, et see võib olla seotud nende vanematekodus olnud raamatukoguga — nagu hilisematest küsitlustest selgus, oli blondiinide vanematel kodus palju rohkem raamatuid kui nende naiste lapsepõlvekodudes, kellel olid muud värvi juuksed. Teisest küljest ei hakka teadlane eitama, et mängus võivad olla ka teatavad geneetilised tegurid, mille avastamine seisab alles ees.

 

 

74