Danske Bank.

Finantsjärelevalve tuvastas puudusi Danske panga tegevuses

38
Esmaspäeval, 21. märtsil 2016 avaldas Taani finantsjärelevalveasutus (Finanstilsynet) kokkuvõtte Danske Bank grupis läbiviidud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid käsitleva kontrolli tulemustest.

TALLINN, 28. märts — Sputnik. Kokkuvõttes tuuakse välja Danske Bank grupis kontrolli käigus tuvastatud puudused. Muu hulgas mainitakse kokkuvõttes ka Eestis tegutseva Danske Bank A/S Eesti filiaali tegevust puudutavaid asjaolusid, teatas täna Eesti finantsinspektsioon.

Finantsinspektsioon viis 2014. aasta keskpaigas Danske Bank A/S Eesti filiaalis läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist käsitleva põhjaliku kohapealse kontrolli. Selle tulemusena tegi Finantsinspektsioon Dankse Bank A/S Eesti filiaalile 15. juulil 2015 ettekirjutuse, millega nõuti tuvastatud rikkumiste lõpetamist ja kohustati panka viima oma tegevus kooskõlla krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega.

Lisaks kohustas Finantsinspektsioon krediidiasutust muutma oma protseduurireegleid, tuvastama nõuetekohaselt kliendiga sõlmitud ärisuhte eesmärk ja olemus, kohaldama piisavaid meetmeid klientide tegevuse jälgimisel ning tagama muude rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustuste kohane täitmine.

Finantsinspektsioon teavitas Taani järelevalvet kohapealsete kontrollide läbiviimise kavatsusest, tulemustest ja ning ettekirjutuse tegemise faktist.

Taani järelevalve tegevus hõlmas kogu Danske Bank gruppi, mitte ainult Eesti filiaali, kogu gruppi hõlmanud kontrolli kokkuvõte avaldati 21. märtsil 2016, rõhutas finantsinspektsioon.

Danske Bank A/S Eesti filiaal suhtus täie tõsidusega kohapealsete kontrollide käigus tuvastatud puudustesse ning on igakülgset koostööd tehes võtnud tarvitusele meetmeid tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks, teatas Finantsinspektsioon.

 

 

38
Teema:
Danske rahapesuskandaal (15)