Tallinna sadam.

Sadamaettevõtted kavatsevad paluda abi valitsuselt

17
Kaubakäibe järsu languse tingimustes on Eesti riigile kuuluvate meresadamate eraettevõtetest operaatorfirmad sunnitud paluma valituselt sadamataristu ja raudtee kasutamise tariifide ajutist langetamist.

TALLINN, 8. märts — Sputnik. Uudis riigile kuuluva ettevõtte Tallinn Sadam kaubakäibe languse kohta veebruaris veerandi võrra võrreldes möödunud aasta veebruarikuuga on ilmselt eesseisva katastroofi kuulutaja. Erakapitalil põhinevad sadama operaator-ettevõtted räägivad valitsuse abi möödapääsmatusest. Valitsus saaks vähendada operaatorite kulutusi sadama taristu ja raudtee kasutamisele.

Riigile kuuluvaid sadamaid läbib järjest vähem veoseid, veebruaris käitlesid nad vaid 470 tuhat tonni ehk 24,2 % vähem võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Eriti märgatavalt vähenes vedelveoste (loe: Venemaa naftaproduktide) maht — 418 tuhande tonni võrra, teatab ettevõtte pressiteenistus.

Konteinerveoste hulk on vähenenud 1800 ühiku võrra, vähenenud on ka sega- ja puisteveoste maht. Kõiki neid veoseid käitlevad eraettevõtted, kes maksavad riigile kuuluvatele sadamatele ja raudteele taristu kasutamise eest. Kaubakäibe vähenemine on paljud operaatorid viinud ellujäämise piirile.

Transiidikeskuse AS nõukogu esimees Erik Laidvee ütles portaalile Sputnik, et kaubakäibe vähenemise põhjuseks on EL ja Venemaa sanktsioonid, naftahindade langus ja rubla madal kurss. Ta hindas majandusharu olukorda raskeks, kuid mitte lootusetuks.

"Aga pole rohkem kedagi koondada," ütles Laidvee vastuseks küsimusele, kas sadamaettevõtted hakkavad kaubakäibe vähenemise tõttu töötajaid koondama. Kaupade transiidi valdkonnas töötavad ettevõtted on oma kulud juba minimiseerinud viimase piirini, kuid ellujäämiseks ei pruugi sellest piisata.

Meenutades, et kuu aasta taguse kriisi ajal olid näitajad veelgi halvemad kui praegu, annab Laidvee siiski mõista, et vedude ümberlaadimise ettevõtetel võib ellujäämine osutuda väga raskeks, kui valitsus neile appi ei tule. Ta ütles, et Valitsuse poolt põlevkivitööstusele osutatud toetus annab alust loota, et Valitsus on valmis ulatama abikätt ka veoseveoettevõtetele. Sadamate operaator-ettevõtted kavatsevad arutada sadamatasude ja raudteetariifide vastastikuse vähendamise võimalusi.

Riigile kuuluva Eesti Raudtee nõukogu esimees Raivo Vare leiab, et valitsus võiks transiidiettevõtetele vastu tulla. "Selline samm oleks loogiline," ütles ta portaalile Sputnik, märkides samal ajal, et raudtee enda võimalused raudtee ja taristu tariife reguleerida on seadusandlusega piiratud — otsustav sõna on selles küsimuses valitsusel. Raivo Vare leiab, et nii nagu põlevkivi töötlevate ettevõtete puhul, võiks tariifid viia tagasi varasemate aastate tasemele, kui taristu kasutamise tariifid ei olnud veel tõstetud põhjendamatult kõrgele.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu (EMSA) juhatuse esimaas Jüri Lember ütles portaalile Sputnik, et sadamate kaubakäibe vähenemist on täheldatud kogu möödunud kümne aasta vältel ja käesolev kriis on tingitud mitte ainult poliitilise iseloomuga põhjustest ja globaalsest majandussituatsioonist, vaid olulisel määral just Tallinna Sadama juhtkonna ebaprofessionaalsusest. Pidev juhtkonnavahetus riigile kuuluvas sadamaettevõttes, juhtkonda "inimeste väljastpoolt" määramine on Jüri Lemberi arvates valitsuse strateegilised vead. Segadused juhtkonnas on viinud tähtsate isiklike ärisidemete kadumiseni teiste Euroopa sadamatega.

 

 

17