Jossif Stalin

Jossif Stalin suri 64 aastat tagasi

50
Jossif Stalin (tegelik nimi Ioseb Džugašvili, 18. detsember 1878 Gruusia, Gori – 5. märts 1953 Volõnskoje küla Kuntsevo lähedal Moskva oblastis, tänapäeval Moskva) oli Nõukogude Liidu riigi- ja parteijuht

Stalini nime kasutas ta esmakordselt 1913. aastal.

Stalin oli 1922-53 NSV Liidu Kommunistliku Partei Keskkomitee peasekretär, 1941-53 peaminister. Pärast Lenini surma haaras võimu nii kommunistlikus parteis kui ka kogu riigis ja sai tegelikuks diktaatoriks. Jätkas Lenini algatatud terrorit, teostas kollektiviseerimise ja industrialiseerimise. Teise maailmasõja ajal sai koos liitlastega (USA, Suurbritannia jt) võidu Saksamaa ja Jaapani üle. Liitis NSV Liiduga Baltimaad, Ida-Poola, Bessaraabia, osa Soomest, Tõva ja Põhja-Sahhalini.

Pärast Stalini surma pani NLKP Stalini võimu ajal toime pandud genotsiidi ja inimsusvastaste kuritegude eest vastutuse Jossif Stalinile isiklikult, vabastades vastutusest NLKP ja enamik teisi toonaseid juhte, kes olid võimule tulnud Stalini valitsusajal tema protežeedena ning seetõttu ka ise tema tegudes osalised. Stalini hukkamõistule Nikita Hruštšovi ajal järgnes tema osaline rehabiliteerimine Leonid Brežnevi võimul olles, mil ei tahetud rääkida Stalini-aegsetest kuritegudest.

Stalini järglased peasekretäri ametikohal (Hruštšov, Brežnev) üritasid NSVL sise- ja välispoliitikat muuta ning reformida, kasutades teadmisi ja kogemusi, mis olid omandatud Stalini ajal.

Nii Venemaal kui ka Läänes leidub tänaseni arvukalt inimesi, kes peavad Stalini tegevust eelkõige positiivseks, õigustades tema kuritegusid vajadustega rasketes poliitilistes tingimustes ja väiksemate korrumpeerunud võimukandjate kuritarvitustega. Stalini ülistajad nimetavad tema teeneks nii Nõukogude Venemaa arendamist tsaariaegsest agraarmajandusest moodsaks tööstusmaaks kui ka fašismi purustamist Teises maailmasõjas.

Allikad: Eesti Entsüklopeedia, Vikipeedia

50
Tagid:
Stalin, NSVL, Venemaa