Ukraina tantsud.

24. september on Eesti rahvusvähemuste päev

25
(Uuendatud 08:58 24.09.2016)

Eesti rahvusvähemuste päev ehk Eesti rahvuste päev on 24. septembril tähistatav tähtpäev, mis meenutab Eesti Rahvuste Foorumi esmakordset kogunemist 1988. aastal.

Tähtpäev sai alguse 2005. aastal, mil tollane rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuulutas 24. septembri Eesti rahvusvähemuste päevaks. 24. septembril 2005 toimus Eesti Rahvusraamatukogus 17. Eestimaa rahvuste foorum.

Rahvuse järgi moodustavad muulased Eesti elanikest ühe kolmandiku. Kokku on Eestis esindatud üle 120 erineva rahvuse.

Lisaks eestlastele elab Eestis üle 330 000 venelase ja üle 23 000 ukrainlase. Arvukamad rahvusgrupid on veel valgevenelased, soomlased, juudid, tatarlased, lätlased, leedulased, poolakad ja sakslased.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Anne-Ly Reimaa ütles, et Eesti on koduks ligi 190 eri rahvusele. „Eesti on meie ühine kodu. Tunnustades ja toetades Eestis elavad rahvuseid ja nende kultuuripärandit, saab laiema kandepinna ka eesti kultuur," kinnitas Reimaa.

Rahvuste päeva eel ja järel tutvustavad mitmed rahvuskultuuriseltsid oma traditsioone, käsitööd ja rahvuskööki. Arutletakse identiteedi, rahvuse ning rahvakultuuri ja selle arendamise võimaluste üle tänapäeva kultuuriruumis.

Sündmustega saab lähemalt tutvuda rahvuste päeva kodulehel.

 

25