Eesti riigivapp

Kõik rinde heaks: kriisi korral võidakse elanikkonnalt isegi tagavarad sundvõõrandada

(Uuendatud 00:04 23.11.2019)
Vastavalt valitsuse poolt heaks kiidetud muudatustele riigikaitse seaduses võidakse riigi elanikelt kriisiolukorras sundvõõrandada vara, raha ja tagavaraks kogutu.

TALLINN, 22. november — Sputnik. Muutunud julgeolekuolukord on Eesti valitsuse arvates tinginud vajaduse kanda riigikaitseseadusesse muudatused ametivõimude õiguse kohta kriisi puhkemise korral elanikkonnalt raha, tagavarade ja vara konfiskeerimiseks. Seaduse jõustumiseks on vaja heakskiitu parlamendilt, kus valitsuskoalitsioonil on enamus, teatab Justiitsministeerium.

Kõik nagu üks mees, õlg õla kõrval

Justiitsministri Raivo Aegi sõnul ei tähenda riigikaitse enam puhtsõjalist kaitset, mis on seotud armee tegevusega tavaliste kallaletungi tagasitõrjumiseks.

Et ohtudele tõhusalt vastu seista ja paindlikult reageerida nii sõjalistele kui ka mittesõjalistele rünnetele, oli tarvis riigikaitset ja julgeolekut puudutavaid seadusi ajakohastada ja omavahel kooskõlastada.

Райво Аэг
© Фото : Raivo Aeg
Justiitsminister Raivo Aeg

Valitsuses juba heakskiidu saanud riigikaitseseaduse uus redaktsioon rõhutab, riigikaitse et muude eesmärkide, sealhulgas iseseisvuse, sõltumatuse ja põhiseadusliku korra kaitse kõrval on oluline tagada ka Eesti elanikkonna enda turvalisus.

Eelnõus nähakse ette, et kaitseolukorra lahendamiseks või avaliku korra kaitseks võib riigil olla vaja võtta kasutusse või sundvõõrandada ka tsiviilsektorile kuuluvaid asju, näiteks generaatoreid ja sõidukeid. Oluline on see, et tegemist oleks olukorraga, kus riigil endal pole tõepoolest võimalik muid vahendeid kasutada. Samuti võidakse panna inimestele jätkuvalt ühekordseid töökohustusi ja kaasata neid korrakaitsesse. Ette nähakse ka see, et riivest tulenevalt makstakse hüvitist.

Riigikaitseseaduse eelnõuga võetakse kasutusele kaitseolukorra mõiste, et paremini määratleda olukordi, mille lahendamiseks võib olla riigikogul vaja välja kuulutada erakorraline või sõjaseisukord. Need on olukorrad, mis võivad ohustada riigi säilimist, mistõttu on riigivõimul vaja paratamatult kasutada teatud põhiõigusi ja –vabadusi piiravaid meetmeid ning rakendada valitsuse tasandi juhtimiskorraldust.

Lisaks riigikaitseseadusele uuendatakse ka karistusseadustikus kaitseväeteenistusalaste süütegusid puudutavat regulatsiooni. Kaitseväeteenistusalaste süüteod on üks riigivastaste süütegude eriliik, mis on suunatud sõjalise riigikaitse korraldamise ja kaitseväelise distsipliini vastu.

Sputnik Eesti vahendas pühapäeval, et Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi tahab viia Kaitseliidu tagasi algusaegade juurde - kui Kaitseliit toimis rohujuure tasandil. Ühtegi sõnul tuleb kaitseliitlastele luua tingimused relvade kodus hoidmiseks, uue ülesandena lisandub liitlaste vastuvõtmine ja neile tingimuste loomine nagu hiljuti lõppenud õppuse Tractable puhul.

Sputnik Eesti vahendas, et president Kersti Kaljulaid esines võidupüha paraadil kõnega, kutsudes üles valmis olema mistahes, isegi hetkel kõige ebatõenäolisena tunduvaks olukorraks. 

"Igaüks meist saab osta väikese toiduvaru, tuletada meelde esmaabivõtted, laadida alla Naiskodukaitse mobiilirakenduse või hoida käepärast käitumisjuhised, mille valitsus paar kuud tagasi kõigile elanikele saatis," ütles president. 

Lugege lisaks: 

Tagid:
julgeolek, kriis, elanikkond, sundvõõrandamine, Justiitsministeerium
Samal teemal
Kindral Laaneots hirmutas Lätit "Vene agressiooniga"
Venemaa välisministeerium: Tallinnast kostab järjest provokatiivsemaid avaldusi
Riigikontroll: haiglad pole kriisiks valmis