Illustreeriv foto

Jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 16. protokol

42
(Uuendatud 13:15 31.07.2018)
1. augustil 2018 jõustub Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokoll nr 16 (RT II, 10.07.2018, 4) selle ratifitseerinud riikide, sealhulgas Eesti suhtes, teatab Välisministeerium.

TALLINN, 31. juuli — Sputnik. 16. protokolliga luuakse uus menetlus, mis võimaldab riigi kõrgeimatel kohtutel – Eestist Riigikohtul – küsida Euroopa Inimõiguste Kohtult (EIK) nõuandvaid arvamusi poolelioleva riigisisese kohtuasja raames inimõiguste konventsiooni tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes.

16. protokolli eesmärk on tõhustada EIK ja riigisiseste kohtute omavahelist suhtlust ning kaitsta seeläbi paremini inimõigusi ja põhivabadusi Euroopas.

Tallinnas toimus pikett Euroopa poliitvangide toetuseks
© Sputnik / Вадим Анцупов

EIK-le esitatav küsimus peab olema seotud kõrgeima kohtu menetluses oleva konkreetse kohtuasjaga ega või puudutada selles kohtuasjas kohaldamisele mittekuuluvat õigust abstraktselt.

Leedu prokurörid ja kohtunikud muutusid Venemaal kahtlusalusteks>>

Nõuandva arvamuse küsimine on riigi kõrgeima kohtu vabatahtlik otsustus ning EIK nõuandvad arvamused ei ole siduvad. Seega otsustab riigi kõrgeim kohus, milline on nõuandva arvamuse mõju konkreetsele riigisisesele kohtumenetlusele.Selliselt säilib menetlusosalisel õigus pöörduda pärast asjas riigisiseselt tehtavat lõplikku otsust siiski kaebusega ka EIK-sse.

Samas eeldatakse, et kui riigi kõrgeim kohus on pidanud vajalikuks nõuandvat arvamust küsida, siis võtab ta seda ka arvesse, mis omakorda peaks välistama asja uue sisulise arutamise Strasbourgis. EIK nõuandva arvamuse järgimine riigisiseses kohtumenetluses peaks pikemas perspektiivis aitama vähendada EIK-sse esitatavate kaebuste arvu.

Euroopa Inimõiguste Kohus mõistis Venemaa Politkovskaja surmas õigeks>>

1. augusti 2018 seisuga on 16. protokolliga ühinenud kümme riiki.

42
Tagid:
Euroopa Inimõiguste kohus, riigikohus, Strasbourg, Eesti