Üks vang saab Viru vanglas erandkorras suitsetada, illustratiivne foto

Üks vang saab Viru vanglas erandkorras suitsetada

631
(Uuendatud 11:12 07.11.2017)
Samal ajal kui Eesti vanglates on 1. oktoobrist keelatud tubakatoodete tarvitamine, võitles Viru vangla kinnipeetav Vjatšeslav Kogut endale kohtu kaudu välja õiguse vähemalt esialgu viis korda päevas suitsu teha

TALLINN, 7. november — Sputnik. Kinnipeetav Vjatšeslav Kogut pöördus Tartu halduskohtusse, et vaidlustada justiitsministri määrus, millega muudeti vangla sisekorraeeskirja ning keelati vangla territooriumil suitsetamine. Ühtlasi esitas ta esialgse õiguskaitse taotluse ministri käskkirja peatamiseks, vahendas Pealinn.

Kohus leiab, et suitsetamise keelamine on piirang, mis ületab vangistusega paratamatult kaasnevate kannatuste ja ebamugavuste taset ning erinevalt vanglas töötavatest isikutest ei saa ta minna tänavale ja teostada oma õigust suitsetamisele väljaspool vangla piire.

Suitsetamist ei saa pidada põhiõiguseks >>

Tartu halduskohus leidis, et seadusest tulenevalt võib kehtestada vaid selliseid piiranguid, mis on vajalikud vangla julgeoleku kaalutlustest lähtudes, ning piirangud peavad vastama täideviimise eesmärgile ja inimväärikuse põhimõttele "ega tohi moonutada seaduses sätestatud teiste õiguste ja vabaduste olemust".

Kohus nentis üldiselt teadaolevaks faktiks, et suitsetajal tekib nikotiinisõltuvus ning suitsetamisest loobumisel võivad tekkida võõrutusnähud alates une- ja seedehäiretest ning lõpetades tähelepanu- ja töövõime langusega, kirjutab Põhjarannik.

Kui ministeerium on väitnud, et vangid said enne tubakakeeldu suitsetada vaid ühe sigareti päevas, mistõttu neil ei tohiks sõltuvust olla, siis kohus jäi teisele arvamusele. "Võõrutusnähtude esinemist ei välista see, et kaebajal on juba pikemat aega olnud võimalik suitsetada ainult ühel korral päevas. Vastupidi, ilmselt on organism sellise regulaarse elukorraldusega harjunud ja see võib võõrutusnähtude esinemise võimalust pigem suurendada," leidis halduskohus.

Jõuluõhtu trellide taga >>

Kohtu arvates on kaebaja seisukoha eduväljavaated head, viidates ka õiguskantsleri arvamusele, et suitsetamise täielik keelamine võib olla vastuolus seadusega. "Kohus peab oluliseks ka seda, et vaidlustatud käskkirjaga keelati tegevus, mis on aastaid olnud lubatud, ning keeld kujutab endast isiku põhiõiguste (omandiõigus, õigus vabale eneseteostusele) piiramist," seisab kohtumääruses.

Valgas avatakse majutus- ja nõustamiskeskus endiste vangide ühiskonda tagasitoomiseks, illustratiivne foto
© Фото : из личного архива автора

Vanglast vabanejatele otsitakse majutus- ja nõustamisteenuse pakkujat >>

Kui vaidlustatud käskkirjas on muudatuste põhjendustena toodud tervise kaitse, sõltuvusest vabanemine, riiklike ressursside säilitamine ning julgeoleku tagamine, siis viimase kohta leidis kohus, et siiani oli võimalik julgeolekut tagada ka ilma suitsetamise keeluta. Et suitsetamine on tervisele kahjulik, on küll õige, kuid kohtu arvates "tegemist ei ole tervisehäirega, mis õigustaks selle ravimist sunniviisil."

Kokkuvõttes leidis kohus, et vangla sisekorraeeskirja muudatused on vastuolus põhiseadusega. Halduskohus saatis asja materjalid riigikohtusse, et see võtaks seisukoha selle õigusakti vastavustest põhiseadusele.

631
Tagid:
kinnipeetav, määrus, suitsetamine, Halduskohus, Justiitsministeerium, Viru vangla, Urmas Reinsalu, Eesti