Esmakordselt aitas Sisekaitseakadeemia koostöös Päästeametiga läbi viia rahvusvahelist koostööõppust Modex, illustratiivne foto

Väike-Maarjas tegeleti maavärina tagajärgedega

26
Sisekaitseakadeemia Päästekolledži harjutusväljak kujunes neljaks päevaks katastroofipiirkonnaks

TALLINN, 4. märts — Sputnik. Esmakordselt aitas Sisekaitseakadeemia koostöös Päästeametiga läbi viia rahvusvahelist koostööõppust Modex. 27.02-02.03.2017 Väike-Maarjas toimunud õppusest võtsid osa Austria, Ungari, Tšehhi otsingu- ja päästemeeskonnad (USAR), Rootsist tehnilise abi meeskond (ICT Helpdesk), vastuvõtja riigi toetusmeeskond (Eesti) ning viis Euroopa Liidu elanikkonnakaitse eksperti, teatas Sisekaitseakadeemia.

Seekordse õppuse keskpunktiks oli Väike-Maarja vald ja Sisekaitseakadeemia Päästekolledži harjutusväljak, mis kujunes neljaks päevaks katastroofipiirkonnaks. Õppuse stsenaarium oli üles ehitatud maavärina järgsele tegevusele riigis nimega Faultland, kus suur hulk elanikkonnast oli maavärina tagajärjel teadmata kadunud ning ohvrite arv võis ületada 10 000 piiri.

Modex algas katastroofipiirkonda saabunud meeskondade jaoks piiriületamise- ja tolli protseduuride läbimisega. Järgnes sündmuskohtade esmane luure ning õppuse põhiosa, tehniliste ülesannete läbimäng. Modex lõpetati riigist lahkumise protseduuridega.

Rahvusvahelisest õppusest võttis osa ka ligi 60 kadetti kolmest Sisekaitseakadeemia üksusest. Päästekolledži päästja ja päästemeeskonna juhi erialade kadetid osalesid vabatahtlikena kogu õppuse vältel õppetöövälisel ajal õhtu- ja öötundidel. Modexi avapäeval täitsid piirivalvurite ja tolliametnike rolli kadetid Politsei- ja piirivalvekolledži piirivalve kutseõppest ning Finantskolledži tolli ja maksunduse kõrgharidusõppest.

Modex on Euroopa Liidu elanikkonnakaitse direktoraadi väliõppustsükkel, mis käsitleb õnnetustele reageerimist ja mille eesmärk on testida juhtimis- ja kontrollsüsteeme, kommunikatsiooni, koordineerimist, koostöövõimet ning —protseduure tegelikkusele lähedases keskkonnas. Päästeamet on koostöös Modex-i rahvusvahelise peapartneri Falck Hollandi haruga korraldanud Modex õppusi Eestis aastast 2014. aastast.

26
Tagid:
tagajärg, maavärin, õppused, Modex, sisekaitseakadeemia, päästeamet, Väike-Maarja