Avatud Kool avab oma uksed Karjamaa gümnaasiumis (pildil) juba tänavu sügisel

Algas õpilaste vastuvõtt vene ja eesti lapsi ühendavasse Avatud Kooli

162
Käesoleva aasta sügisel alustab Tallinnas tööd uuenduslik erakool, kus hakkavad koos õppima eesti emakeelega ja vene emakeelega lapsed

ТАLLINN, 25. jaanuar — Sputnik, Angelina Mandrõka. Tallinnas algas tulevaks õppeaastaks esimese, teise ja kolmanda klassi õpilaste registreerimine Avatud Kooli, mis avab oma uksed Karjamaa gümnaasiumis juba tänavu sügisel.

Õppetöö põhineb eesti, vene ja inglise keele süvendatud õppe programmil. Seejuures hakkab võõrkeelte omandamine toimuma muuhulgas eakaaslaste ja õpetajatega suhtlemise kaudu. 

Soovi korral on vanemates klassides võimalik valida omandamiseks veel täiendav võõrkeel, näiteks saksa või prantsuse keel. Õppekavas on ette nähtud ka programmeerimistunnid. Märkimisväärne osa õppetööst toimub koolis projektipõhise õppena.

Kool õpetab lastele sallivust

Psühholoog Svetlana Nefedkina leiab, et selline kool võib olla väga tulemuslik mitmel põhjusel. Tema sõnul kohtub laps sellises õppeasutuses erinevaid keeli kõnelevate lastega, mis annab talle võimaluse mitmekeelses Eesti ühiskonnas paremini kohaneda ja toime tulla.

„Kakskeelne keskkond annab lapsele võimaluse oma eakaaslastega kahes keeles suhelda, mis avardab märkimisväärselt tema suulise suhtluse võimekust, aidates keele ka paremini ja paremal tasemel selgeks saada," selgitas Nefedkina.

Psühholoogi sõnul võib selline süsteem soodustada vene ja eesti emakeelega laste sallivamat suhtumist üksteisesse, mis on kahtlemata positiivne aspekt ühiskonna jaoks tervikuna.

Nagu ütles Eesti Sputnikule Avatud Kooli esindaja Alissa Norman, on kool vastuvõtuks avatud kõigile lastele. Tema sõnul on ainsaks vastuvõtutingimuseks perekonna soov koolitada oma last Avatud Koolis ja nõustumine õppeasutuse põhimõtetega.

Oma esimesel tegevusaastal võtab Avatud Kool esimesse, teise ja kolmandasse klassi maksimaalselt kolmsada õpilast. Tundides tegeleb õpilastega üheaegselt kaks õpetajat. Pool õppetööst toimub koolis vene, teine pool eesti keeles. Inglise keele õpetaja käe all saavad lapsed koolitust üks kord nädalas.

Uus lähenemine õppeprotsessile

Edaspidi kasvab eesti ja inglise keele tundide maht. Õppeasutuse esindajad lubavad, et kuni põhikooli lõpetamiseni jääva aja vältel toimub õppetöö järgmistes proportsioonides: 60% õppeainetest eesti keeles, 25% vene keeles ja 15% inglise keeles.

„Me püüame luua uue põlvkonna kooli, mis aitab realiseerida iga lapse potentsiaali," rõhutas Norman. Ta märkis, et kooliminekuga, nii nagu muudegi elumuutustega, kaasneb lapse jaoks alati stress. Kuid tänu Avatud Koolis rakendatavale vastastikusele keelekümblusele peaks selle haridustempli õpilased saama stressist üle kiiremini kui nende eakaaslased teistes koolides.

Kui otsustate panna oma laps Avatud Kooli, on õppetasuks 1320 eurot aastas või 110 eurot kuus. Hinna sisse kuulub koolitus ise, õpimaterjalid ja toitlustus koolis. Pikapäevarühm ja huviringid toimivad lisatasu eest. Lapsele õpikoha kindlustamiseks tuleb kooli vastuvõtmisel tingimata tasuda ettemaks kolme kuu õppemaksu määras (330 eurot).

Avatud Koolis plaanitakse kasutada kõige uuemaid pedagoogilisi meetodeid. Norman selgitas, et see õppeasutus on seadnud sihiks ka täppisteaduste süvendatud õpetamise ja samal ajal õpilastes elus edukaks toimetulekuks vajalike sotsiaalsete oskuste väljakujundamise.

162
Tagid:
sügis, registreerimine, venelased, eestlased, erakool, haridus, uuenduslik, Avatud Kool, Karjamaa gümnaasium, Tallinn, Eesti