Võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta hinnangul tähendab olukord, kus omavalitsusel ei ole lapsevanematele pakkuda lasteaiakohta, lapsevanemate diskrimineerimist

Lasteaiakoha puudumine diskrimineerib lapsevanemaid

19
Võrdse kohtlemise voliniku Liisa Pakosta hinnangul tähendab olukord, kus omavalitsusel ei ole lapsevanematele pakkuda lasteaiakohta, lapsevanemate diskrimineerimist ning ta tegi puuduse likvideerimiseks ettepaneku täiendada koolieelse lasteasutuse seadust

TALLINN, 20. jaanuar — Sputnik. Pakosta tuvastas, et pangast eluasemelaenu taotleva vanemahüvitisel lapsevanema laenu saamise tingimused on halvemad kui sama sissetulekuga lapsi mitteomaval inimesel, sest pankade hinnangul ei pruugi väikese lapse vanem pärast lapsehoolduspuhkust kohe tööle naasta, kuna tema lapsele ei ole lasteaiakohta.

Lapsevanemad kannatavad omavalitsuse tegevusetuse ja pooliku seaduse tõttu diskrimineerimist, leiab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Pakosta.

"Loomulikult on lõplikuks lahenduseks vaja tagada, et kõik lapsed saaks neile sobiva lasteaia- või hoiukoha seaduses määratud ajal ehk soovi korral koheselt lapsevanema tööle naasmisel," märkis volinik. "Lisagarantiiga vajab ilmselgelt täiendamist ka koolieelse lasteasutuse seadus, kuna senimaani on mitmed väikelapsega pered jäetud sunnitult sissetulekuta," lisas Pakosta.

"On peresid, kes soovivad last kauem kodus kasvatada ja kellel on see ka majanduslikult võimalik, ent seadus ja igapäevane praktika peavad tagama turvatunde ka neile, kes soovivad tööd ja pereelu ühitada või kellel on see vajadus majanduslikel põhjustel. Igatahes on turvatundel oluline osa ka iibe kasvul," rõhutas Pakosta.

Pakosta tegi samas olukorra kiireks lahendamiseks ettepaneku, et omavalitsused annaksid pangale garantii, et nad tagavad konkreetse lapse vanemale võimaluse tööle naasta, hoides sellega ära väikeste lastega inimeste võetud eluasemelaenu riskitaseme ja seega ka laenuintressi tõusu.

"Sellise kinnituse abil võidaks kõik osapooled: vanem saab soovitud ajal tööle naasta, riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse hakkab laekuma maksutulu, pangal väheneb risk ja noor vanem saab laenu võtta teiste sama sissetulekuga inimestega võrdsetel tingimustel," märkis Pakosta.

Oma kirjas omavalitsustele rõhutab Pakosta, et seadusejärgne pole ka olukord, kus lasteaiakohta pakutakse näiteks alles uue õppeaasta algusest. "Lapsed saavad pooleteistaastaseks piltlikult öeldes aastaringi ja seega tuleb seaduse kohaselt ka aastaringi lasteaia või —hoiukohti neid vajavatele lastele pakkuda, et vanem ei jääks sunnitult sissetulekuta," lisas volinik.

Pakosta tuvastas, et pangast eluasemelaenu taotlev vanemahüvitisel lapsevanem ei saa laenu sama sissetuleku korral samadel tingimustel, nagu täiskasvanu, kes ei kasuta lapsehoolduspuhkust. Pank põhjendab erisust suurema, ent vanemast ja tema tööandjast mittesõltuva riskiastmega — pärast vanemahüvitise lõppu ei ole lapsele garanteeritud lasteaia- või hoiukoht ja vanem võib määramatuks ajaks jääda ilma sissetulekuta, sest ta ei saa väikese lapse kõrvalt tööle naasta.

Volinik hindas panga riskihinnangut proportsionaalseks, ent tuvastas, et diskrimineeriva olukorra on tekitanud osade omavalitsuste tegevusetus koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt lasteaia või —hoiukoha tagamisel vanema soovil esimesest tööpäevast alates lapse pooleteiseaastaseks saamisest.

Ühtlasi julgustas Pakosta laenutaotlejaid, kellel pank kahtlustab, et omavalitsus ei tarvitse hiljem lasteaiakohta tagada, pöörduma oma elukohajärgse omavalitsuse poole vastava kinnituskirja saamiseks, et oma riskitaset laenuvõtjana vähendada.

"Usun, et omavalitsused, pangad ja laenutaotlejad leiavad koostöös lahendused, mis lõpetavad väikelaste vanemaid diskrimineeriva olukorra eluasemelaenude võtmisel," märkis Pakosta. "Enamik omavalitsusi suudab sobivat lasteaiakohta pakkuda kohe, kui vanem seda kohta vajab, ent kõvasti arenguruumi on puuetega laste osas," lisas võrdse kohtlemise volinik.

19
Tagid:
lasteasutus, seadus, diskrimineerimine, lapsed, vanem, lasteaiakoht, omavalitsus, Liisa Pakosta, Eesti