Vjatšeslav Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ leiab, et riigi otsus arestida Leedole kuuluv parvlaev St.Ola on põhjendamatu jõudemonstratsioon ja riik on Leedole hoopis ise võlgu

Väinamere Liinid: parvlaeva arestimine on riigi põhjendamatu jõudemonstratsioon

42
(Uuendatud 08:21 07.01.2017)
Vjatšeslav Leedole kuuluv Väinamere Liinid OÜ leiab, et riigi otsus arestida Leedole kuuluv parvlaev St.Ola on põhjendamatu jõudemonstratsioon ja riik on Leedole hoopis ise võlgu.

TALLINN, 6. jaanuar — Sputnik. Väinamere Liinid OÜ kinnitusel on AS Saarte Liinid tegevus arusaamatu ja põhjendamatu, sest riigifirma jättis tasumata sadamateenuse osutamise lepingust tulenevad Väinamere Liinide nõuded ning tagatipuks lasi arestida teisele äriühingule kuuluva vara, teatab Väinamere Liinid OÜ pressiteate vahendusel.

"Möödunud aasta viimastel päevadel rahuldas Pärnu maakohus riigi äriühingu AS-i Saarte Liinid taotluse arestida parvlaev St.Ola. Kuna St.Ola riigile liiniveoteenust sel hetkel enam ei osutanud, oli tegemist igati sobiva parvlaevaga, mida jõudemonstratsiooniks ohverdada, sealjuures hoolikalt jälgides, et manööver kuidagi ei takistaks riigi parvlaevateenuse osutamist mandri ja suursaarte vahel," seisab teates.

Saarte Liinide väidetav nõue on Väinamere Liinid OÜ, mitte parvlaeva omanikfirma OÜ St.Ola Maritime vastu.

"Sellise käiguga piiratakse alusetult OÜ St.Ola Maritime ettevõtlusvabadust ja majandustegevust ning sellisest tegevusest tulenevad kulud nagu näiteks laeva ülalpidamine ning võimalikud kahjud jäävad ilmselt Saarte Liinide kanda," väidab ettevõte. "Saarte Liinide poolt kohtule esitatud avaldus pöörata oma nõuded väidetava võlgniku asemel hoopis teise äriühingu vastu ning taotleda vara arestimist ettevõttelt, kes ei ole võlgnik, on pahatahtlik."

Samuti toob Väinamere Liinid välja, et riigiettevõtte mõtlematust käitumisest annab tunnistust ka asjaolu, et laeva arestimine on võimalik üksnes merivõla katteks, kuid Saarte Liinid on merivõla hulka arvestanud ka sellised tasud, mis ei ole tegelikult merivõlg ning mis ei ole kuidagi seotud konkreetse laevaga ja teenindatud parvlaevaliiniga. Nii näiteks ei ole parvlaev St.Ola teenindanud Ruhnu liini ja Triigi-Sõru liini, kuigi Saarte Liinid tahavad seda parvlaevale St.Ola süüks panna.

Riigiettevõte ei ole oma kohustusi täitnud

Väinamere Liinid OÜ teatab, et riigiettevõte jätab Väinamere Liinide võlgnevustest rääkides kogu tõe välja ütlemata. "Nimelt esitas Väinamere Liinid möödunud aastal nõudeavaldused Saarte Liinide vastu, kuna sadamaid haldav ettevõte jättis täitmata sadamateenuste osutamise lepingust tulenevad kohustused. Sellega tekitati Väinamere Liinidele olulist kahju," seisab teates.

Ettevõte toob välja, et Saarte Liinid ei ole võlgnevusi tasunud ning seetõttu on Väinamere Liinid vastastikused nõuded tasaarvestanud ning igasugune varade arestimine on toimunud põhjendamatult ja pahatahtlikult.

Lisaks omavahelistele läbirääkimistele sõlmisid Väinamere Liinid ja Saarte Liinid oktoobris 2016 kokkuleppe, et lahendavad erimeelsused läbirääkimiste teel hiljemalt 14. veebruariks 2017.

Kokkuleppes kinnitas Saarte Liinid, et hoidub kuni selle kuupäevani laevade arestimisest või muudest sarnastest meetmetest. "Leppest nähtus tahe teha koostööd ja vältida kohtumenetlusi, kuid Saarte Liinid käitus paraku pahatahtlikult ning rikkus sõlmitud kokkulepet," teatab Väinamere Liinid.

Riik viivitab maksetega

"Märkimisväärne on asjaolu, et AS Saarte Liinid on sajaprotsendiliselt riigile kuuluv äriühing, mille aktsiad kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM). Ka MKM ei ole täitnud varasema operaatori Väinamere Liinid OÜ-ga sõlmitud suursaarte sõitjateveo avaliku teenindamise lepingut ning viivitab alusetult ettenähtud ühistransporditoetuse maksmisega," seisab teates.

Ettevõte teatab, et kuigi väljamakse tähtaeg oli juba 20. oktoobril 2016, ei ole tänaseni Väinamere Liinide ees 296 570 euro suurust kohustust täidetud, ning seda ületanud päevade eest lisanduvad põhisummale juba täiendavalt viivised. Riigipoolne maksetega viivitamine häirib aga paratamatult Väinamere Liinide majandustegevust.

"Väinamere Liinid on sõnapidaja ja kui on esinenud võlgnevusi koostööpartnerite ees, on need ka tasutud. Ettevõte täidab võetud kohustusi ka edaspidi, kaasates vajadusel täiendavaid investeeringuid. Koostöö osas võib siinkohal välja tuua ettevõtte kütusetarnijaid, kes on konstruktiivsed koostööpartnerid ja kes oskavad ka dialoogi pidada. Leiame kokkuleppe ka Saarte Liinidega, kuigi poolte tahe ja ka kokkulepe oli lahendada erimeelsused kohtuväliselt," teatab Vänamere Liinid OÜ.

Kindlasti ei kavatse Väinamere Liinid käituda viisil, nagu tehti ebaseaduslikku riigiabi saanud riikliku lennuettevõtte pankroti korral, kus ettevõtte töötajate ja koostööpartnerite nõuded jäeti rahuldamata ning alustati „puhtalt lehelt" teenuse osutamist uue lennuettevõttega, lisab ettevõte.

Riigi sadamaid haldaval AS-il Saarte Liinid on Vjatšeslav Leedo ettevõtetelt Saaremaa Laevakompanii ja Väinemere Liinid jäänud sadamatasudena saamata ligikaudu miljon eurot, vahendas Eesti Sputnik teisipäeval.

"Suurusjärk on miljon. Tingitud on see sellest, et sadamatasud on tasumata," ütles Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi ettevõtte esiatud võlanõude kohta BNS-ile.

"Leping on olemas, lepingu järgi on ju töötatud 10 aastat. Need võlgnevused on ausalt öeldes olnud kroonilised," rääkis ta. Varasemalt on peale suuremaid vaidlusi rahad Tamkivi sõnul jälle pisut liikuma hakanud. "Aga nüüd on kinni, viimane lõpp on täiesti kinni, siis ei ole meile enam midagi tulnud sadamateenuse pakkumise eest," sõnas ta.

"Üht-teist on makstud, aga suurtes sadamates, mis puudutab Rohuküla, Heltermaa, Kuivastu, Virtsu sadamaid, on viimane kolm-neli kuud kindlasti tasumata," rääkis Tamkivi. Hagi tagamiseks on kohus teinud Tamkivi sõnul ka määruse ettevõttele kuuluva parvlaeva St. Ola arestimiseks.

Tamkivi avaldas lootust, et ehk suudetakse vaidlused sadamatasude osas veel ka mõistlikult ära lahendada. "Ma ikkagi loodan, et need asjad lahenevad ära mõistlikult. Kuigi see mõistliku lahendamise aeg on juba mööda läinud. Kui me oleme jõudnud juba arestimiste juurde, siis see mõistlik vaidlus on ilmselt juba läbi," sõnas ta.

42
Tagid:
võlg, sadamatasud, kohustus, riigiettevõte, arest, OÜ St.Ola Maritime, St.Ola, Väinamere Liinid OÜ, AS Saarte Liinid, MKM, Vjatšeslav Leedo, Eesti