Аgulasteema emotsionaalne võimendamine kahjustab Eesti ühiskonna huve.

Kapo: pagulasteema põhiprobleem on teadmatusest tulenev hirm

33
Kaitsepolitsei (kapo) kinnitusel on pagulasteema põhiprobleem Eestis teadmatusest tulenev hirm, mis on loonud viljaka pinnase ärevuse, pingete ja agressiivsuse kasvuks ühiskonnas.

TALLINN, 12. aprill — Sputnik. Kapo tõdeb oma värskes aastaraamatus, et Vahemere-äärseid riike mullu tabanud ulatuslik migratsioonikriis on muutunud üleeuroopaliseks probleemiks, millel on lisaks poliitilisele, majanduslikule ja sotsiaalsele ka julgeolekumõõde, teatas BNS.

"On kasvanud Euroopa Liidu (EL) vastasus, toetus populistidele ja äärmuslastele. 2015. aastal loodi sotsiaalmeedias põgenike vastu suunatud gruppe ning korraldati kümmekond avalikku koosolekut. Avalikkuse ja meedia teravdatud tähelepanu taustal rünnati korduvalt Vao varjupaigataotlejate majutuskeskust," kirjutab kapo.

Kapo tõdeb, et peamiselt teadmatusest ja irratsionaalsest hirmust ajendatud väljaelamistes on võõrviha ilminguid, soovi vastanduda riigile ja ühiskonnale ning trotsida ametivõimude tegevust. Ühiskondlikke pingeid oma huvides ära kasutav populism kahjustab omakorda ühiskonna turvalisust, aga ka rahvusvahelist stabiilsust, lõhestades EL-i, märgib kapo.

"Pagulasvoogu hirmu õhutamiseks ära kasutavad rahvuspopulistid on üldjuhul meelestatud euroopaliku, liberaalse ja salliva maailmavaate, aga ka EL-i, USA ja NATO vastaselt. Seega on Vene propaganda neile paradoksaalselt sobiv infoallikas ja "liitlane". Rahvuspopulistidele suunatud tähelepanu pakub omakorda vasakpopulistidele võimalust vastuaktsioonidega silma paista ja oma rolli ühiskonnas suurendada," kirjutab kapo.

Aastaraamat märgib, et Ukraina sõjast põhjustatud terav kriitika Venemaa pihta on asendumas hirmuga pagulaste ees. "Mida suurem on irratsionaalne hirm ja vastandumine, olgu siis põgenike või nende vastaste suhtes, seda avatumad ollakse vaenulikule propagandale, unustades sealjuures erinevuse kujuteldavate ja tõeliste ohtude vahel," kirjutab kapo.

Kaitsepolitseiamet rõhutab, et pagulasteema emotsionaalne võimendamine kahjustab Eesti ühiskonna huve. "See on soodne Venemaa tänasele võimule, kes omakorda kasutab kõiki võimalusi, et külvata segadust Eestis, lõhestada EL-i ja NATO ühtsust ning püüab luua eeldusi oma mõjusfääri laiendamiseks Euroopas," lisab kapo.

 

33