Abivajajal on ühel numbril abi kutsuda lihtsam.

Eesti häirekeskus võitis Euroopa 112 auhinna

16
Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon (EENA) valis Eesti Häirekeskuse üle-euroopalisel konkursil Euroopa 112 auhinna võitjaks, auhinna said Eesti ametnikud kätte kolmapäeval.

TALLINN, 7. aprill — Sputnik. Häirekeskus võitis Euroopa 112 auhinna ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku projekti läbiviimise eest Eestis, suure pühendumuse eest elude päästmisel ja suurema turvalisuse loomisel ühiskonnas. Euroopa 112 auhindade konkurss on ainus omataoline üle-euroopaline konkurss hädaabiteenuse valdkonnas ning Euroopa 112 auhind on kõrgeim Euroopa autasu hädaabiteenistustele.

Euroopa 112 auhind anti häirekeskusele üle kolmapäeval Prahas toimunud 112 auhindade esinduslikul tseremoonial, teatas BNS.

„Tunnustan Eesti Häirekeskust suurepärase töö eest ühele hädaabinumbrile üleminekul ning edumeelse ja töökindla 112 süsteemi loomisel, mis võimaldab abivajajat aidata kiiremini ja kvaliteetsemalt. See on oluline samm Eestis elavate ja riiki külastavate inimeste jaoks. EENA meeskond on rõõmus, et saame premeerida seda suurt tegu!" ütles EENA tegevjuht Gary Machado.

EENA korraldatav Euroopa 112 auhindade konkurss on ainus omataoline üle-euroopaline konkurss hädaabiteenuse valdkonnas ning Euroopa 112 auhind on kõrgeim autasu, mida Euroopas selles valdkonnas on võimalik saada. Alates 2008. aastast väljaantavate Euroopa 112 auhindade eesmärk on märgata ja tunnustada hädaabiteenistusi ja kodanikke nende silmapaistvate saavutuste eest hädaabiteenuste arendamisel ja teadlikkuse tõstmisel Euroopa hädaabinumbrist 112.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul on häirekeskusele antav Euroopa kõrge autasu kui kvaliteedimärk tehtud tööle. „Ühele hädaabinumbrile üleminek on olnud olulisemaid ümberkorraldusi siseturvalisuse valdkonnas. Eestis on nüüdseks loodud kõrgetasemeline hädaabikõnede süsteem, mis on inimesele lihtsalt ja kiiresti kättesaadav. Hädaabikõnede teenindamine ja abi saatmine ühetaoliselt üle Eesti suurendab turvalisust kogu riigis," sõnas minister.

Häirekeskuse peadirektor Janek Laev tänas kogu häirekeskuse meeskonda, kes on viimased neli aastat kandnud mahukate ümberkorralduste ja arenduste suurt koormust ning koostööpartnereid SMIT-ist, päästeametist, politsei- ja piirivalveametist, terviseametist, siseministeeriumist. „Eesti tänane õnnestunud ja hästitoimiv hädaabisüsteem on meie ühiste pingutuste tulemus," ütles Janek Laev.

„Niisuguse hädaabiteenuse mudeli loomine on ametkondadele keerukas ja ajamahukas, kus tuuakse kõik abi osutavad operatiivteenistused ühte infosüsteemi, arendatakse välja ühised kõrgtehnoloogilised töövahendid ja terviklik süsteemne töökorraldus. Tulemuseks on aga abivajaja jaoks efektiivne teenus, kus inimene saab ühelt numbrilt kiiremini ja kvaliteetsemalt abi üle Eesti. Kuid siin on ees üha uued ja paremast turvalisusest lähtuvad arendusvajadused politsei, kiirabi ja pääste kiirema abi korraldamiseks," märkis Janek Laev.

Ühele hädaabinumbrile 112 üleminek toimus Eestis 11. veebruaril Euroopa 112 päeval 2015. Alates sellest ajast saab ühelt numbrilt 112 kutsuda nii kiirabi ja päästjaid kui ka politseid. Üleminek ühele hädaabinumbrile on Eesti siseturvalisuse valdkonnas viimase aja üks suuremaid arenguhüppeid, milleks viidi alates 2010. aastast nelja aasta jooksul läbi rohkem kui 80 erinevat arendust ja projekti.

Hädaabikõnede vastuvõtmine ja abi väljasaatmine koondati varasema kaheksa koha asemel vaid nelja — ehitati uued hooned ja loodi nüüdisaegsed kõrgtehnoloogilised töökeskkonnad häirekeskuse neljas piirkondlikus keskuses. Kokkuvõttes: abivajajal on ühel numbril abi kutsuda lihtsam, kõnele vastatakse kiiremini, abivajaja asukoha väljaselgitamine on täpsem, väljasõidukorralduse andmine ja infovahetus operatiivteenistustega kiirem, abi jõuab rutem kohale, appisõitvaid ressursse kasutatakse otstarbekamalt. Kõik see tähendab rohkem päästetud inimelusid ja vähem kahju varale ning elanikkonna suuremat turvalisust.

 

16