RMK koristas eelmisel aastal metsast hiigelkoguse prügi.

RMK koristas metsast hiigelkoguse prügi

57
Timberg: olukord on ootamatult kehv ja loomulikult ajab see, kui keegi oma prügi metsa alla sokutab, metsamehel südame täis.

TALLINN, 26. Veebruar — Sputnik. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koristas enda hoole all olevast riigimetsast 2015. aastal 572 tonni prügi, mis on ümberarvestatult umbes 38 rongivagunitäit. Võrreldes aasta varasemaga koristas RMK metsast kaks korda rohkem prügi, raha kulus selleks 145 000 eurot.

RMK sai mullu enda valdusesse mitmeid seni reformimata riigimaa tükke, kuhu oli aja jooksul kerkinud isetekkelisi prügimägesid, mis suurendas veelgi korjatud prügi kogust. „Näiteks Jõelähtme

vallas Harjumaal saime mullu enda käsutusse maatüki, kust koristasime vastse maaomanikuna esimese asjana ära 146 tonni prügi," meenutas RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

Kõige hullem on olukord prügiga Harjumaal ja Ida-Virumaal, kust pärines üle poole mullu RMK koristatud prahist.

„Oleme paigutanud tõenäolisematesse prügistus kohtadesse valvekaameraid ja tänu nendele on esimesed prügistajad juba ka karistada saanud, aga on selge, et tulemuslikum on tegeleda probleemi tekkepõhjustega," räägib Timberg. Nii plaanibki RMK sel aastal tihedamalt suhelda kohalike omavalitsustega eeskätt Harju- ja Ida-Virumaal, et teha selgeks, kui paljud sealsed majapidamised on vabastatud liitumisest olmejäätmete veosüsteemiga või pole selle süsteemiga muul põhjusel liitunud. Kui selliseid majapidamisi on üle 2%, näeb jäätmeseadus ette kohaliku omavalitsuse vastutuse tavajäätmete ning nendest põhjustatud saastekulu katmisel.

Samuti kutsub RMK üles kõiki valvsaid inimesi metsareostajaid teolt tabades pildistama, nende autonumbreid üles kirjutama ning edastama tõendusmaterjali keskkonnainspektsioonile (telefon 1313, e-post 1313@112.ee) või kohalikule omavalitsusele.

Vastavalt jäätmeseadusele saab eraisikust prügi metsa alla viijat praegu karistada kuni 1200-eurose rahatrahviga. Juriidilisest isikust prügistaja puhul on trahvisumma kuni 3200 eurot.

Valdava osa (83%) möödunud aastal riigimetsast koristatud prügist moodustavad olme- ja ehitusjäätmed, ülejäänu on metall, ohtlikud jäätmed, klaas. 2014. aastal koristati riigimetsast prügi 270 tonni ning selleks kulus 52 000 eurot. 2015. aastaga võrreldavas koguses pole metsast prügi välja toodud ühelgi aastal pärast 2008. aasta „Teeme ära" aktsiooni, toona sai RMK mets puhtamaks 1500 tonnist prahist.

 

 

 

57