Venemaa Eesti saatkonna pressiatašee Deniss Mosjukov.

Mosjukov: eestlased tahavad õppida Venemaal arstiteadust

208
(Uuendatud 13:23 03.03.2016)
Venemaa Eesti saatkonna pressiatašee Deniss Mosjukov rääkis Sputnikule sellest, kuidas toimub tudengikandidaatide väljavalimine ja mis on selles programmis eriti hea.

ТАLLINN, 3. märts — Sputnik. Venemaa saatkond Eestis teatas järjekordsest üliõpilaste vastuvõtmisest Venemaa kõrgkoolidesse. Dokumente tasuta õppekohtadele Venemaa ülikoolides saab esitada kuni 11. märtsini. Venemaal tasuta õppimise programmi elluviimise eest vastutab Eestis Venemaa Föderatsiooni saatkonna pressiatašee Deniss Mosjukov.

— Vaatamata sellele, et Eesti abiturientidele on edasiõppimiseks avatud kogu Euroopa, ei kustu huvi võimaluste vastu omandada kõrgharidus teie pakutava programmi kohaselt Venemaal. Milles peituvad selle võimaluse eelised?

— Eeliseid on mitu. Esiteks, meie programm hõlmab terve rea erinevaid ülikoole. Kogu selle programmi raames pakume õppimisvõimalust enam kui 400-s kõrgemas õppeasutuses üle kogu Venemaa, Kaliningradist Kaug-Idani. Suureks eeliseks on ka asjaolu, et sisseastumiseksamite lävenditingimused on viidud sisseastujate jaoks miinimumini*, lisaks annab meie projekt võimaluse õppida tasuta, kindlustab Eestist vastu võetud üliõpilased stipendiumiga ja elukohaga ühiselamus. Selles mõttes täidab programm olulist sotsiaalset rolli, andes võimekatele üliõpilastele, sealhulgas eeskätt vähekindlustatud peredest pärit noortele võimaluse saada väga heal tasemel kõrgharidus.

— Möödunud aastal oli selles programmis Eesti abiturientidele ette nähtud 55 kohta, tänavu juba 80. Mis tingis otsuse seda kvooti suurendada?

— Nõudlus selle programmi raames võimaldatud õppe järele on suur. See on kõigepealt rõõmustav ja teiseks, ei ole sugugi üllatav, arvestades neidsamu eeliseid, mida see programm pakub. Möödunud aastal küündis konkurss mõnedel aladel seitsme inimeseni ühele kohale. Kuna abiturientide huvi on sedavõrd elav, eraldas Vene Föderatsiooni haridus- ja teadusministeerium käesoleval aastal selle programmi raames varasemast rohkem õppekohti. Selle üle saab mõistagi ainult rõõmu tunda.

— Kellel on õigus sisseastumiskonkursist osa võtta?

— Meie programmis võivad osaleda nii Vene kui Eesti kui ka määratlemata kodakondsusega isikud. Nendel, kes juba on üliõpilased meie programmi raames, näiteks bakalaureuseõppes, on võimalus samadel tingimustel jätkata õpinguid magistrantuuris. Selleks tuleb neil küll üldistel alustel taas kandideerida.

— Kuidas toimub kandidaatide valik?

— Saatkonna juures moodustatakse vastav komisjon, kes vaatab läbi kõik saabunud avaldused. Sellesse komisjoni kutsume kohalike koolide direktorid, õpetajad ja õppejõud, kes suudavad anda igale kandidaadile professionaalse hinnangu. Hindamiskriteeriumiks on esmalt hinded lõputunnistusel ja teiseks ka abituriendi kooliväline tegevus ja saavutused väljaspool vahetut õppetööd. Seetõttu tasub lisaks haridust tõendavale dokumendile esitada meile kõikvõimalikud diplomid ja tunnistused, mis on pälvitud olümpiaadidel ja teistel koolivälistel üritustel.

— Kujutame ette olukorda, kus kõrvuti on kaks täiesti võrdset ankeeti. Kes otsustab, kumb neist kinnitatakse õppekohale kandideerima ja kumb lükatakse tagasi?

— Valiku otsustab komisjon avatud arutelu käigus. Kuid tõtt-öelda niisugust juhust, et oleks kaks täiesti võrdsete näitajatega ankeeti, minu mäletamist mööda esinenud ei ole. Küll on ette tulnud seda, et oleme pidanud tagasi saatma väga heade tunnistustega abituriente — lihtsalt sellepärast, et konkurss on niivõrd tihe, et isegi juhtudel, kui tunnistusel on keskmine hinne 4,8 или 4,9, ei ole seda konkurssi läbitud.

— Komisjonist rääkides mainisite, et sellesse kuulub ka õpetajaid. Kas ei või juhtuda, et komisjoni liikmeks kutsutud õpetaja hakkab sel juhul spetsiaalselt mõnd oma lemmikõpilast valikusõelast läbi suruma?

— See on välistatud. Kandidaadid kinnitatakse reeglite kohaselt ühehäälselt. Lähtepunkt ja eesmärk on saata meie soovituskirjadega Moskvasse esmajoones kõige andekamaid, kõige lootustandvamaid üliõpilasi. Seetõttu püüame omapoolse valikuprotsessi korraldada võimalikult läbipaistvalt.

— Kas sellesse komisjoni kuulub ka keegi Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministeeriumist?

— Ühe eelmise tudengikandidaatide valimiskampaania eel esitasime vastava ettepaneku, mille peale meile ministeeriumist vastati, et Eesti Vabatiigi haridusministeerium usaldab täiel määral nende inimeste pädevust, kelle oleme juba komisjoni kutsunud. Vaatame, kuidas kujuneb tänavu.

— See tähendab, et komisjon on tänavu veel moodustamata?

— Jah, see moodustatakse pisut hiljem. Seni tegeleme abiturientidelt avalduste vastuvõtmisega. Komisjoni esimene istung peaks toimuma millalgi märtsi keskel.

— Milline on selles protsessis Tallinna Puškini instituudi roll?

— Puškini instituut on juba mitu aastat olnud selle projekti teostamisel meie koostööpartneriks. Esmajoones sellega, et kõik dokumendid esitatakse selle organisatsiooni vahendusel. Neil on selleks tööks kogemusi, on olemas vastav korraldussüsteem ja suutlikud töötajad. Pealegi tegutseb Puškini instituut lepingulises koostöös agentuuriga Rossotrudnitšestvo**, kes on kõnealuse programmi täideviija.

— Millises summas hakkavad kõrgkooli pääsenud tudengid stipendiumit saama ja kas kõigil neist on õigus stipendiumile?

— Stipendiumi makstakse kõigile meie programmis osalevatele üliõpilastele kogu õppeperioodi jooksul ja seda sõltumata õpitulemustest. See rahasumma ei ole küll kuigi suur, ulatudes mõne tuhande rublani. Kuid asetame rõhu sellele, et meie üliõpilastele on antud võimalus tasuta õppida ja ühiselamus tasuta elada. Need konkurentsieelised peaks meie arvates olema täiesti piisavad.

— Mainisite ühiselamut. Kas tudengite majutamisega on ette tulnud probleeme?

— Ei, sellistest juhtumitest meil teateid ei ole. Kuigi, loomulikult, on esinenud mõningaid force-majore juhtumeid, näiteks kord palus üks ülikool üliõpilast kohaletulekuga paar päeva viivitada. Kokkuvõttes aga on kõik meie üliõpilased saanud endile koha ühiselamus.

— Ilmselt valivad paljud, kelle jaoks vene keel on emakeel, edasiõppimise Venemaa ülikoolides õppekeele tõttu. Kas ka eestlased selle programmi vastu huvi tunnevad?

— Jaa, tingimata. Eesti rahvusest abituriente oli meie tudengikandidaatide hulgas möödunud aastal 10-15% kõigist kandidaatidest. Neist enamik soovis astuda kõrgkooli meditsiini erialal.

— Venemaad kritiseeritakse sageli liigse bürokraatia pärast. Mida on tehtud ja mida plaanitakse teha, et hõlbustada selle programmi raames tudengite vastuvõtmisega seotud bürokraatlikke asjaajamisi?

— Käesoleval aastal jätkub meie programmi arendamine elektrooniliselt kättesaadavaks. Tänavuseks on testrežiimis käivitatud avalduste esitamise süsteem. Ma loodan, et see tõestab oma efektiivsust ja tuleval aastal hakkab kogu süsteem töötama juba tublisti paindlikumalt. Praegu toimib see süsteem veel testimise tasandil, kuid kõik liigub selles suunas, et edaspidi läheme üle tervikuna elektroonilisele asjaajamisele.

— Kõnealust programmi kritiseeritakse aastast aastasse selle eest, et raske on leida selle kohta mingit teavet. Mida on tehtud, et seda olukorda parandada?

— Ausalt öeldes pean kriitikaga nõustuma. Nii möödunud kui käesoleval aastal on nii sotsiaalmeedias kui suurtes uudisteportaalides avaldatud teavitusi, et Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Eestis ja Puškini instituut alustavad tudengikandidaatide valimist. Näen, et teeme kõik endast sõltuva, et levitada ja edastada seda informatsioooni võimalikult kõigini, kes on sellest huvitatud.

• Konkreetsete tingimuste ja nõudmistega programmis osalejatele saab tutvuda veebilehel.

** Rossotrudnitšestvo — Sõltumatute Riikide Ühenduse, välismaal elavate kaasmaalaste ja rahvusvahelise koostöö arendamise föderaalne agentuur — Venemaa Föderatsiooni täitevvõimu organ, mille ülesandeks on riiklike teenuste osutamine ja riigile kuuluva kinnisvara haldamine Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistes suhetes Sõltumatute Riikide Ühendusse kuuluvate ja teiste välisriikidega nende suhete tagamise ja arendamise, samuti rahvusvahelise humanitaarkoostöö valdkonnas. Allub Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumile.

 

 

208
Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева встречает студентов и преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации

Külas Sputnik Eestil: Vene tudengid said teada seda, millest teised vaikivad

(Uuendatud 13:52 13.12.2019)
Ühe Venemaa juhtiva kõrgkooli üliõpilased, tulevased rahvusvaheliste suhete asjatundjad, käisid Eestit külastades ka Sputnik Eesti toimetuses, tutvusid Venemaa meedia tööga välismaal ning arutasid hulka aktuaalseid küsimusi.

TALLINN, 12. detsember — Sputnik, Svetlana Burceva. VFi presidendi juures asuvas Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemias (RANHiGS) on heaks tavaks ja tulevaste rahvusvaheliste suhete asjatundjate haridusprotsessi osaks saamas Sputnik Eesti toimetuse külastamine Tallinna-visiidi raames.

Экскурсия по редакции информационного агентства Sputnik Эстония
© Sputnik / Вадим Анцупов
Vene tudengid külas Sputnik Eestil

Rühm RANHiGSi üliõpilasi ja õppejõude tutvus 11. detsembril Venemaa meedia tööga Eestis. Esimest korda olid tudengid külastanud Eesti pealinna projekti SputnikPro raames juba aasta tagasi.

Nii erinevad eestlased

Ekskursioonil Sputnik Eesti toimetuses tundsid tudengid huvi õhkkonna vastu, milles tuleb töötada Venemaa riigimeedial Euroopa riigi territooriumil — RANHiGSis jälgitakse uudiseid surve avaldamisest Sputniku töötajatele.

RANHiGSi rühma saatnud Venemaa Eesti-saatkonna nõunik Dmitri Litskai jutustas tudengitele Vene–Eesti suhetest iseseisvusajal.

Выступает советник посольства России в Эстонии Дмитрий Лицкай
© Sputnik / Вадим Анцупов
Venemaa Eesti-saatkonna nõunik Dmitri Litskai

Kaitsepolitsei ehk kapo aastaraamatu näitel oli tudengitel võimalus tutvuda sellega, kuidas tõlgendatakse infot ametliku poliitilise trendi raames. Tudengid said teada, kuidas sellesse raamatusse on sattunud kaasmaalaste toetamise ja nende lastelaagri külastamise eest isegi Venemaa suursaadik Eestis Aleksandr Petrov.

"Sõnavabaduse" tingimustes

Tudengid tutvusid Sputnik Eesti pressikeskuse tehniliste võimalustega. Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva jutustas, kuidas korraldatakse mitmesuguseid meediaüritusi, mis võimaldavad suhelda kõige erinevamate kõnelejatega teistest maadest.

Kuid, märkis MIA Rossija Segodnja Eesti-esinduse juht, Eesti valitsuse liikmetele, riigiasutuste, ministeeriumide ja ametite töötajatele kehtestatud ametlik keeld suhelda Sputnik Eestiga avaldab mõju ajakirjanike tööle.

Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева рассказывает об особенностях интернет-журналистики и работе Sputnik Эстония
© Sputnik / Вадим Анцупов
Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva ja Venemaa Eesti-saatkonna nõunik Dmitri Litskai

"Eksisteerib vaid Euroopa juhtkonna soovitus mitte suhelda MIA Rossija Segodnja, Sputniku ja RTga. Kuid Eesti võimud ei võtnud seda soovitusena, vaid pidasid oma otseseks kohustuseks suhtlemine ära keelata," märkis Cherysheva ja meenutas juhtumit, kus haridusminister Mailis Reps sattus pärast suhtlemist Sputnik Eesti ajakirjanikuga Eesti meedia ja paljude kolleegide rünnaku alla ning tunnistas, et talle avaldasid survet eriteenistused.

В пресс-центре Sputnik Эстония встреча с прибывшими в Эстонию преподавателями и студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
© Sputnik / Вадим Анцупов
Vene tudengid külas Sputnik Eestil

Kuid keeruline olukord, milles peavad töötama Sputnik Eesti ajakirjanikud, ainult lihvib peatoimetaja sõnul nende meisterlikkust ja iseloomu. Seda kinnitab ka portaali Sputnik Eesti populaarsuse kasv.

Maksud on pühad

Pressikeskuses tudengite küsimustele vastates rääkis Elena Cherysheva põhjalikult olukorrast, millesse on sattunud Sputnik Eesti töötajad, kui nad said viimase paari kuu jooksul kõikidest juhtivatest pankadest teate tehingute katkestamisest MIA Rossija Segodnjaga.

Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева рассказывает об особенностях интернет-журналистики и работе Sputnik Эстония
© Sputnik / Вадим Анцупов
Vene tudengid külas Sputnik Eestil

Samasuguse kirja said ka Eesti Maksu- ja Tolliamet ning kõik ettevõtted ja isikud, kes on osutanud Sputnik Eestile mingeid teenuseid, sealhulgas bürooruumide omanik, seletas Cherysheva.

Tänaseks on suudetud lahendada MIA Rossija Segodnja maksude mahaarvamise küsimus. Et see on tööandja kohustus Eesti riigi ees, märkis Elena Cherysheva, on maksude ülekandmisele Venemaalt Eestisse antud roheline tuli — sellise korralduse andis Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo (RAB).

 • Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева встречает студентов и преподавателей Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
  Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva ja VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudengid Sputnik Eesti toimetuses
  © Sputnik / Вадим Анцупов
 • В пресс-центре Sputnik Эстония встреча с прибывшими в Эстонию преподавателями и студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
  VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudengid Sputnik Eesti pressikeskuses
  © Sputnik / Вадим Анцупов
 • Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации задают вопросы
  VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudengid Sputnik Eesti pressikeskuses
  © Sputnik / Вадим Анцупов
 • В пресс-центре Sputnik Эстония встреча с прибывшими в Эстонию преподавателями и студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации
  VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudengid Sputnik Eesti pressikeskuses
  © Sputnik / Вадим Анцупов
 • Студентка I курса Института РАНХиГС при президенте РФ Алина Лапшина
  VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudeng Alina
  © Sputnik / Вадим Анцупов
 • Преподаватель на факультете международного регионоведения и регионального управления РАНХиГС Елена Кузьменко
  VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia õppejõud Jelena Kuzmenko
  © Sputnik / Вадим Анцупов
1 / 6
© Sputnik / Вадим Анцупов
Sputnik Eesti peatoimetaja Elena Cherysheva ja VFi presidendi juures asuva Venemaa Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia tudengid Sputnik Eesti toimetuses

Muus osas on olukord keeruline, aga lahendatav. Veelgi enam, kui info surve avaldamisest Sputnik Eestile levis ühismeedias, sai Cherysheva hulganisti kõikvõimalikke abipakkumisi toimetusele ja ajakirjanikele — inimesed näitasid üles ootamatut hoolivust Vene meedia ajakirjanike suhtes.

Dmitri Litskai sõnul on Sputnik Eesti eredaim näide sellest, mida tuleb Venemaal väljastpoolt kogeda. Klassikaline tegutsev meediaväljaanne, mis täidab täielikult, punktipealt, asukohamaa seadusi, ei esita valeandmeid ja kontrollib andmed üle, ole kunagi saanud mingeid etteheiteid regulatiivasutustelt.

Täismahus artiklit saate lugeda portaali venekeelsel poolel.

Lugege lisaks: 

Tagid:
haridus, sõnavabadus, Sputnik Eesti pressikeskus, Sputnik Eesti, Eesti, Venemaa
Teema:
Sputnik Eesti pressikeskus
Samal teemal
Sputnik Eesti pressikeskus
Haridusprojekt SputnikPro
Tippkohtumine Global Education Industry Summit, arhiivifoto

Tippkohtumine toob Tallinnasse maailma haridusministrid

(Uuendatud 13:11 09.12.2019)
Tallinnas toimuv haridusvaldkonna tippkohtumine Global Education Industry Summit toob kokku maailma haridusministrid ja tippeksperdid.

TALLINN, 9. detsember — Sputnik. Esmaspäeval ja ja teisipäeval toimub Tallinnas haridusvaldkonna tippkohtumine Global Education Industry Summit (GEIS), mis toob kokku maailma haridusministrid ja tippeksperdid arutama õppimist ja õpetamist andmete ajastul, teatab Haridus- ja teadusministeerium.

"Tippkohtumine saab olema erakordselt põnev, sest ühise laua taha tulevad kokku maailma haridusministrid, eksperdid, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad ning ettevõtjad lahkama haridusvaldkonna kitsaskohti ja otsima lahendusi," sõnas kohtumist juhtiv haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Tema sõnul loodetakse kahe päeva jooksul leida võimalusi, kuidas teha infoajastu andmeterohkes keskkonnas nutikaid haridusotsuseid tuleviku heaks.

Майлис Репс на саммите по инновациям в сфере образования Global Education Industry Summit в Таллинне
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps

"Niivõrd kõrgetasemeline haridusvaldkonna kohtumine toimub Eestis esimest korda. See annab taaskord tunnistust, et nii meie hiljutised suurepärased PISA tulemused, "Education Nationi" algatus kui end õigustanud hariduspoliitilised valikud pakuvad maailmas huvi ning meie teadmistest soovitakse osa saada," sõnas Reps.

Саммит по инновациям в сфере образования Global Education Industry Summit в Таллинне
Tippkohtumine Global Education Industry Summit, arhiivifoto

Kohtumisel osalevad haridusministrid, valdkonna tippeksperdid ning ettevõtete juhid Lätist, Soomest, Šveitsist, Tšehhist, Leedust, Sloveeniast, Rootsist, Ameerika Ühendriikidest, Prantsusmaalt, Jaapanist, Lõuna-Koreast, Mehhikost, Uus-Meremaalt, Hispaaniast ja Ühendkuningriigist.

Саммит по инновациям в сфере образования Global Education Industry Summit в Таллинне
Tippkohtumine Global Education Industry Summit, arhiivifoto

Kohal on PISA testide idee autor ning OECD haridusvaldkonna juht Andreas Schleicher. Lisaks osalevad USA National Center on Education and the Economy praegune president Anthony Mackay ja emeriitpresident Marc Tucker ning Kataloonia ülikooli erinõunik ja endine Euroopa Komisjoni hariduse peadirektor Xavier Prats Monne.

Sputnik Eesti on kirjutanud, et rahvusvaheline õpilaste õpitulemuslikkuse hindamisprogramm (PISA) avalikustas 2018. aasta uuringu tulemused Euroopa õpilaste õpioskuste kohta. Eesti pälvis põhikoolide õpilaste teadmiste taseme poolest esimese koha.

PISA tulemuste pingereas saavutasid Eesti koolilapsed esikoha kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes.

Nagu kirjutas Sputnik Eesti, PISA uuring hindab iga kolme aasta tagant õpilaste teadmisi ja oskusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes, kolmest valdkonnast üks on alati süvatähelepanu all.

Lugege lisaks: 

Tagid:
tippkohtumine, Mailis Reps, Haridus- ja teadusministeerium, Tallinn, Eesti, haridus
Samal teemal
Õpetajad palusid haridusministril lõpueksameid mitte tühistada
Üleilma eesti keele õpetajad kohtuvad Helsingis
Vene koolide "likvideerijad" Eestis ei soovinud ka eesti keelt päästa ja kaitsta 
Selgusid Eesti parimad õpetajad
Руководитель представительства МИА Россия сегодня в Эстонии, шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева

Sputnik Eesti asus tööle erirežiimis. Peatoimetaja avaldus

(Uuendatud 00:17 01.01.2020)
Sputnik Eesti juhataja Elena Cherysheva selgitas portaali lugejatele suunatud pöördumises olukorda seoses portaali töö peatumisega. Avaldame avaliku pöördumise tervikteksti.

Austatud lugejad!

Tänasest, nagu näete, erineb Sputnik Eesti veebisait tavapärasest. Tõenäoliselt teate juba muutuse põhjust, kuid pean vajalikuks toimunu veel kord lahti seletada.

Alates 1. jaanuarist võeti meilt võimalus teie heaks töötada.

Eesti politsei- ja piirivalveamet esitas meile kõigile ultimaatumi: me kas katkestame töölepinguid rahvusvahelise uudisteagentuuriga "Rossiya Segodnja" ega tööta enam Sputnik Eestis, või meie suhtes algatatakse kriminaalasjad.

Eelmise aasta viimastel päevadel arutasime korduvalt kujunenud olukorda ja jõudsime järeldusele, et hoolimata võimude nõudmiste absurdsusest ja ohust, mille reaalsusse me tegelikult uskuda ei tahaks, ei ole meil õigust oma inimeste saatusega riskida.

Selle tulemusel olid toimetuse töötajad sunnitud 1. jaanuarist lõpetama töösuhted Sputnik Eesti ja RIA "Rossiya Segodnjaga". Kas see tähendab, et saidi elupäevad on lõppenud? Ei, see pole nii.

Sait jätkab tööd täies mahus, kuid protsessi organiseerimine selliselt, et me ei peaks Eesti võimude pideva surve all elama, võtab veel natuke aega. Loomulikult proovime töö võimalikult kiiresti taastada. 

Tahan tänada teid, kallid lugejad, meie tegevuse toetamise eest nelja aasta vältel ja eriti viimastel kuudel, kui surve ja ähvardused kõigi meie ja meie partnerite vastu muutusid äärmuslikeks.

Pangad külmutasid meie palgad, meie büroo omanikule avaldati survet ja sunniti teda meiega lepingut lõpetama. Seda kõike tehti karistusseadustiku paragrahviga ähvardamise taustal, mis näeb ette kuni viis aastat vabadusekaotust.

Meie ainus "süü" on selles, et oleme ajakirjanikud võimudest sõltumatus meediaväljaandes ja lihtsalt teeme oma tööd.Võideldes võimaluse eest töötada, võitleme me nii Eestis kui ka välismaal asuvate lugejate õiguse eest saada täielikku teavet.

Meiega võib mitte nõustuda. Võib vaielda ja kritiseerida. Kuid meie jaoks on peamine lugejate võimalus iga päev meie sait avada ja iseseisvalt infot, kommentaare ja pakutavaid järeldusi hinnata.

Seda nimetatakse sõnavabaduseks, mis kahjuks tänases Eestis puudub, vaatamata tõsiasjale, et "Piirideta reporterite" arvates sobib meie riik väljendusvabaduse pingereas maailmas 11. kohale.

Täname veelkord kõiki meie lugejaid, kolleege, avaliku elu tegelasi, poliitikuid ja lihtsalt kõiki ausaid inimesi nende toetuse eest nii Eestis kui ka teistes riikides.

Saadud toetus ei jäta meile muud valikut, kui jätkata võitlust õiguse eest tõtt rääkida ja teile täielikku ja kvaliteetset informatsiooni pakkuda. Tuleme varsti tagasi!

Lugupidamisega,

Elena Cherysheva
RIA "Rossija Segodnja" Eesti esinduse juhataja

Tagid:
tagakiusamine, sõnavabadus, Sputnik Eesti, Eesti
Teema:
Võimud ähvardavad ajakirjanikke kriminaalkaristusega