üldharidus on iga lapse põhiseaduslik õigus, mitte privileeg.

Koolilapsel on õigus tasuta ja hea tasemega haridusele

23
Haridus- ja teadusministeerium: igal Eestis elavale lapsele tuleb võimaldada heal tasemel tasuta haridus. Kõik sunniviisilised rahakohumised on seadusevastased.

ТАLLINN, 2. märts — Sputnik. Haridus- ja teadusministeerium avaldas metoodilise juhendi annetuste ja ebamõistlike rahakogumiste vältimiseks eesti koolides. Juhendis on selgelt määratletud nii lapsevanemate kui õppeasutuse õigused ja kohustused, õppekava rakendamise tingimused ja ka selle rahastamine.

Nagu ütles ministeeriiumi üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka, on üldharidus kohustuslik haridus, mis peab olema õppija jaoks tasuta. Ja iga kool Eestis peab tagama, et see nii ka oleks iga õpilase, sõltumata sellest, millises linnas või maakohas kool asub.

„Eesti üldhariduskoolide kohustuseks on kättesaadava, õpisõbraliku ja heatasemeline hariduse andmine. Õppekava peab olema koostatud nii, et selle elluviimine on võimalik koolile eraldatud eelarveliste vahenditega, mitte lastevanemate rahakoti arvelt," selgitas Rikka.

Ekspert rõhutas, et üldharidus on iga lapse põhiseaduslik õigus, mitte privileeg. Munitsipaal- ja riigikoolid peavad olema õppija jaoks tasuta. Lapsevanemad ei pea kartma, et kui nad koolile lisaraha ei anna, saab nende lapsele osaks halvustav suhtumine või vilets haridus.

Metoodilises juhendis on kirjeldatud juhtumeid, kus õpetaja kirjutas tunnis klassitahvlile nende laste nimed, kes pole kooli jaoks palutud raha kaasa toonud. Sellised juhtumid, märkis Rikka, on lubamatud.

Värskes juhendis märgitud põhiseisukohad:

• Kõik kooliga seotud tegevused, mille eest õppeasutus küsib vanematelt lisaraha, saavad toimuda vaid lastevanemate vabal tahtel, aga mitte kohustusena.

• Õppekava peab olema üles ehitatud nii, et need õpilased, kes ei soovi mõnest tasulisest õpikursusest osa võtta, oleks siiski klassiruumis mingisse tegevusse kaasatud.

• Kõik annetused peavad toimuma vabatahtlikult, ilma selleks survestamata, ja kajastuma kooli eelarves.

• Iga kooli õppekava peab olema vabalt kättesaadav, et iga lapsevanem saaks sellega tutvuda ja teha omad valikud ühe või teise õppeasutuse kasuks.Rikka kinnitas, et haridus- ja teadusministeerium kavatseb väljatöötatud juhendi raames antud teemaga aktiivselt edasi töötada ja tingimata tegeleb seejuures probleemsete koolidega.

 

23