Illustreeriv foto

Alustas tööd uus riigihangete register

43
(Uuendatud 16:41 22.10.2018)
Esmaspäeval, 22. oktoobril alustas tööd uus riigihangete register. Uuenenud tehnilised võimalused suurendavad registris info kättesaadavust, muudavad hankekorralduse läbipaistvamaks ning abistavad kasutajaid nutikate tänapäevaste lahendustega.

TALLINN, 22. oktoober — Sputnik. Register on nüüd kasutatav ka nutiseadmetes, teatas Rahandusministeerium.

Registris on senisest oluliselt rohkem võimalusi otsida infot hangete, lepingute ja vaidlustuste kohta. Otsinguid saab salvestada, hankeid jagada ja e-postile teavitusi tellida. Kasutajateni jõuab tegevuspõhise loogikaga ja värske välimusega info tellimine, hangete ja pakkumuste menetlemine. Register pakub paindlikke ja innovaatilisi e-hanke lahendusi, nagu hankedokumentide kooskõlastamine, osade eriaegadel menetlemise võimalus, integreeritud hankepass.

Uudse teenusena lisandus e-kataloog, mis võimaldab lepingute raames toodete ja teenuste tellimist sarnaselt e-poele.

Uus register valmis tihedas koostöös hankijatest ja pakkujatest koosneva ekspertgrupiga. Uue riigihangete registri väljatöötamiseks koostati esmalt eelanalüüs koos prototüübiga, kaasates seotud osapooli ja erinevaid huvigruppe. Et register vastaks veelgi paremini kasutajate vajadustele, siis 2019. aasta jooksul lisanduvad dünaamiline hankesüsteem, kvalifitseerimissüsteem, turu-uuringud ja hankeplaanid.

Riigihangete registrit külastatakse keskmiselt 20 000 korda päevas. Eestis korraldatakse aastas üle 10 000 riigihanke, neist üle 90 protsendi e-hankena läbi riigihangete registri.

Register valmis rahandusministeeriumi eestvedamisel koostöös rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja Nortal ASiga. Loe pikemalt uue registri lahenduste ja kasutamisvõimaluste kohta rahandusministeeriumi kodulehelt.

KKK uue riigihangete registri kohta
Kuvöös on spetsiaalne läbipaistvate seintega meditsiiniseade enneaegsete vastsündinute jaoks
© Sputnik / Владимир Трефилов

Mis? Riigihangete register on iseteeninduskeskkond, mis pakub hankijatele riigihangete läbiviimise ja ettevõtjatele neis osalemise võimalust. Registris on igale huvilisele kättesaadavad hanke alusandmed ja — dokumendid, lepingute ja vaidlustuste andmed. Ettevõtjad saavad keskkonna vahendusel esitada elektroonilisi taotlusi ja pakkumusi ning hankijad saavad neid registris menetleda.

Miks uus? 2007. aastast kasutusel olev register on tehniliselt aegunud, puuduvad uue riigihangete regulatsiooni paindlikud võimalused ja innovaatilised e-hanke tööriistad, nagu e-kataloog, dünaamiline hankesüsteem ja integreeritud hankepass.

Millal? Uus register alustab tööd 22. oktoobril 2018. aastal.

Mis on eesmärk? Uus riigihangete register toetab nutikalt digitaalset e-riigihangete korraldust. Eesmärk on, et iga soovija oskaks registri vahendusel leida endale huvipakkuvad andmed ja saaks hakkama elektrooniliselt riigihanke korraldamise või pakkumuse esitamisega.

Lisaks toetab uus register täielikule e-riigihangete korraldusele üleminekut. E-hanked vähendavad halduskoormust, riigihanke osapoolte kulusid ja on läbipaistvamad.

Mis muutub paremaks? Olulisemad muudatused, mis lihtsustavad hanke korraldust:

 • Info kättesaadavus ja hangete läbipaistvus paraneb. Hangete, lepingute ja vaidlustuste otsingut on oluliselt täiendatud. Võimalik on otsinguid salvestada, hankeid jagada või e-postile teavitusi tellida.
 • Uus register võimaldab rakendada paindlikku uut riigihangete regulatsiooni, näiteks menetleda hanke osasid eri aegadel, teha pakkumuste kontrolli tegevusi korduvalt või erinevas järjekorras.
  Lasnamäe, Pirita ja Viimsi eraarstid nõuavad uut eriarstiabi hanget, illustreeriv foto
  © Fotolia / Syda Productions
 • Failipõhiselt hanke ja pakkumuse lahenduselt suuname hankijaid ja pakkujaid üle minema andmepõhisele lähenemisele ehk tõelisele e-hankele.
 • Päringuid teistesse infosüsteemidesse kõrvaldamise aluste ja kvalifitseerimistingimustele vastavuse kontrollimiseks saavad enda kohta teha ka ettevõtjad ise.
 • Hangete tõhustamise eesmärgil on võimalik kasutada innovaatilisi e-hanke tööriistu, nagu hankepass ja e-kataloog. Järgmisel aastal lisanduvad dünaamiline hankesüsteem, e-oksjon kõigile numbrilistele hinnatavatele väärtustele, hankeplaan ja turu-uuringud.
 • Registrit on mugav kasutada ka nutiseadmetest.
 • Keskkond on kaasajastatud arhitektuuri, tehnilise platvormi ja kasutajaliidesega.

Kas register on nüüd valmis? Ei, töö jätkub. 2019. aastal lisanduvad e-hanke tööriistad, nagu e-oksjon, dünaamiline hankesüsteem, kvalifitseerimissüsteem, turu-uuringud, hankeplaani koostamise võimalus, avaandmed.

Kes projektis osalesid? Rahandusministeerium koostöös Infotehnoloogiakeskuse ja arendajaga Nortal AS. E-kataloogi lahendus valmis Registrite ja Infosüsteemide Keskusel koostöös arendajaga AS CGI Eesti. Hindamatu panuse analüüsi ja testimisse andsid kasutajate poolt hankijate ja pakkujate esindajad 26 asutuse ja 12 ettevõtja juurest.

Rahastus? Projekti "Täieliku e-riigihangete võimekuse loomine" planeeritud kogumaksumus on ca 2,5 miljonit eurot. Projekti eelanalüüsi koostas Datel AS, arendustöid teostab Nortal AS. Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Palju tehakse praegu e-riigihankeid? Juba praegu korraldatakse üle 90% protsendi riigihangete registris välja kuulutatud hangetest e-pakkumustega.

Palju riigihankeid korraldatakse? 2017. aastal korraldati 10 375 riigihanget.

18.10.2018 toimus kogu Euroopa Liidus üleminek täielikule elektroonilisele teabevahetusele riigihangetes, see hõlmab nii alusdokumentide kättesaadavaks tegemist, taotluste ja pakkumuste esitamist aga ka selgituste andmist.

43
Tagid:
riigihanke, register, rahandusministeerium, Eesti