Tallinna Vesi läks tariifivaidluses Euroopa Inimõiguste Kohtusse, illustreeriv foto

Tallinna Vesi läks Eesti vastu Euroopa Inimõiguste Kohtusse

20
(Uuendatud 13:34 15.05.2018)
AS Tallinna Vesi esitas Eesti riigiga peetud tariifivaidluse ja riigikohtu otsuse osas kaebuse Euroopa Inimõiguste Kohtusse, väites, et riik on rikkunud ettevõtte õigust õiglasele menetlusele ja omandi kaitsele.

TALLINN, 15. mai — Sputnik. Kaebus on seotud tariifivaidlusega, mille osas langetas riigikohus lõpliku ebasoodsa otsuse mullu 12. detsembrile, vahendab Pealinn viitega BNS-le.

Veeavarii tõttu on Tallinnas osa elanikke veeta >>

Kaebuse kohaselt on Eesti rikkunud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklit 6 ja sama konventsiooni protokolli 1 artiklit 1. Artikkel 6 sõnastab igaühe õiguse õiglasele menetlusele. AS Tallinna Vesi leiab muuhulgas, et riigikohus eiras kohustust taotleda Euroopa Kohtult eelotsust, jättes oma otsuse sealjuures ammendavalt põhjendamata.

Protokolli 1 artikkel 1 sõnastab, et igal juriidilisel- või eraisikul on õigus oma omandit segamatult kasutada. AS Tallinna Vesi hinnangul on Eesti läinud vastuollu ettevõtte põhiõigusega, sekkudes ebaproportsionaalselt omandisse.

Euroopa Inimõiguste Kohus viib esmalt läbi avalduse registreerimisprotsessi. Seejärel hinnatakse taotluse vastavust. Konkreetseid tähtaegu, mille jooksul peab kohus avalduse registreerima ja hindamise läbi viima, seatud ei ole.

Euroopa Inimõiguste Kohus ei ole edasikaebekohus ega saa riigikohtu otsust tühistada. Kui Euroopa Inimõiguste Kohus leiab, et ettevõtte põhiõigusi on rikutud, võib see luua täiendavaid võimalusi ettevõtte ja selle investorite huvide kaitseks.

TTÜ teadlased töötavad joogivee kvaliteedi parandamise kallal >>

AS Tallinna Vesi ootab jätkuvalt otsust rahvusvahelisest vahekohtust seoses Eesti Vabariigi ja Hollandi Kuningriigi vahel sõlmitud investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse lepingu võimaliku rikkumisega.

Riigikohtu halduskolleegium jättis detsembris olulises osas rahuldamata AS Tallinna Vesi kaebuse konkurentsiameti vastu ning otsustas, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta.

Multifunktsionaalne Sõle Spordikeskus
© Sputnik / Вадим Анцупов

Riigikohus leidis, et konkurentsiamet ei pea linna ja vee-ettevõtja vahel veeteenuse hindade osas kokkulepitut järgima. Samuti ei võimalda muudetud seadus enam hinna kindlaksmääramisel lähtuda linna kasutatud metoodikast.

Seetõttu ei saanud konkurentsiamet AS Tallinna Vesi hinnataotlust kooskõlastada ja õigustatud oli vee-ettevõtjale ettekirjutuse tegemine hinna seadusega kooskõlla viimiseks, ehk langetamiseks.

Tarbijad saavad Tallinna Veelt nõuda kümneid miljoneid >>

Konkurentsiameti hinnangul on tarbijatel võimalik kohtuotsuse järgselt nõuda Tallinna Vesi AS-ilt kokku mitukümmend miljonit eurot hüvitist, aastate jooksul liialt kõrge veetariifi maksmise eest, vahendas uudisteportaal Sputnik Eesti mullu detsembris.

20
Tagid:
kaebus, õigus, sekkumine, omand, rikkumine, tariif, vaidlus, riigikohus, riik, Euroopa Inimõiguste kohus, AS Tallinna Vesi, Eesti
Teema:
Tallinna uudised (327)