Kultuurikatlas EL-i majandus- ja rahandusministrite mitteametlik kohtumine

Tallinnas kohtusid majandus- ja rahandusministrid

19
(Uuendatud 09:07 18.09.2017)
Laupäeval, 16. septembril jätkus Tallinnas Kultuurikatlas EL-i majandus- ja rahandusministrite mitteametlik kohtumine, mis algas reedel, 15. septembril

TALLINN, 16. september — Sputnik. Euroopa Liidu rahandus- ja majandusministrid arutasid täna Tallinnas toimunud mitteametlikul kohtumisel äriühingute rahvusvaheliste maksureeglite uuendamist, et neid saaks edaspidi rakendada ka digitehnoloogiat kasutavate ettevõtete võrdsemal maksustamisel.

Ministrid olid üksmeelel, et digimajanduse maksustamisega tuleb kiiresti edasi liikuda, nad soovivad ühiste seisukohtadeni jõuda juba ametlikul ministrite kohtumisel detsembris. 

Sammu võrra lähemale

"Meie jaoks on oluline jõuda uute, digimajanduse ärimudeleid kaasavate rahvusvaheliste maksureegliteni. Need tagaksid kõigi ettevõtete maksustamise olenemata tegevusalast ja —kohast. Ma loodan, et tänane arutelu aitas meid sammu võrra sobivale lahendusele lähemale," ütles rahandusminister Toomas Tõniste pärast kohtumist.

"Digimajandusega kaasnevatest maksuprobleemidest ja uute lahenduste vajadusest on räägitud juba pikemat aega. Ettevõtted peavad aga samal ajal tegutsema ebavõrdsetes tingimustes. Riigid jäävad ilma maksurahast ja kehtestavad kahju korvamiseks ühepoolseid meetmeid. See aga kahjustab ühisturgu ja kogu Euroopa Liitu," lisas minister. "Seega: mida kiiremini lahenduse leiame, seda parem. See tagab ettevõtete õiglasema maksustamise ja loob parema ärikeskkonna."

Ühine, kogu Euroopa Liitu hõlmav lahendus on ministri sõnul oluline ka seetõttu, et liikmesriikide erinevad maksureeglid võivad kaasa tuua mitmekordse maksustamise ja viia selleni, et äri ajamine väljaspool Euroopa Liitu on ahvatlevam kui liidu sees. 

Üleilmne lahendus

"Kui me suudame Euroopa Liidu sees lähenemises kokku leppida, siis saame mõjutada ka üleilmseid reegleid meile sobivas suunas. Oleme üksmeelsed, et üleilmne lahendus on parim lahendus," ütles Tõniste.

Digimajanduse ärimudelid erinevad tuntavalt traditsioonilise majanduse ärimudelitest. Tihti tegutsevad sellised ettevõtted virtuaalselt paljudes riikides. Rahvusvahelised reeglid äriühingute kasumi maksustamise vallas lähtuvad aga endiselt eeldusest, et maksustatava kasumi tekkimiseks on vaja ettevõtetel olla füüsiliselt kohal.

See võimaldab paljudel ettevõtetel jätta maksud tasumata, kuna maksureeglid on aegunud. Seetõttu ei saa sellist olukorda lahendada ka lihtsalt meetmetega, mis takistaks maksudest kõrvale hoidmist.

Reeglite ajakohastamisel on Eesti hinnangul oluline loobuda nõudest, et ettevõte peab olema riigis füüsiliselt kohal või omama seal varasid, ning asendada see virtuaalse tegevuskoha kontseptsiooniga. See eeldab veel ka täpsemat kokkulepet virtuaalsete maksumaksjate kohta, kes peavad hakkama makse maksma.

Tolli IT-süsteemide arendamine

Euroopa Liidu rahandusministrid arutasid ka võimalusi, kas ja kuidas võiks liikmesriikide tolli IT-süsteemide arendamist tsentraliseerida. Ministrid olid ühel meelel, et tolli IT-süsteemide kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus on oluline küsimus, mille saavutamiseks on tarvis teha tänases tööviisis muudatusi. 

Brüssel
© Sputnik / Sergey Melkonov

"Kogemused on näidanud, et see ei ole ei liikmesriikide ega ettevõtjate jaoks kulutõhus ega jätkusuutlik, kui 28 liikmesriiki arendavad oma tolli IT-süsteeme iseseisvalt. See maksab hinnanguliselt 2 miljardit eurot ja siia lisandub veel ettevõtete kulu," selgitas Tõniste. "Oleme ühisel arusaamisel, et vajame uut lähenemist, kuid meetodites tuleb veel kokku leppida."

"Vajame arutelu ekspertide tasandil, et kokku leppida, kuidas edasi liikuda. Tugev toetus on pilootprojektile, mis on üks võimalus tõestada tsentraalsest lähenemisest saadavat kokkuhoidu ja selle jätkusuutlikkust," lisas minister.

Euroopa Liidu tolliseadustiku kohaselt peab aastast 2021 kogu andmevahetus liikmesriikide tollide ja ettevõtjate vahel olema paberivaba. Ehkki seadusandlust ja tollitoiminguid on aasta-aastalt liidu sees üha rohkem ühtlustatud, on tolli IT-süsteemide arendamisel endiselt võrdlemisi palju dubleerimist.

Euroopa Liidu osakaal üleilmses kaubavahetuses moodustab 16 protsenti.

19
Tagid:
toll, ettevõtja, IT, tehnoloogia, ministrid, maksustamine, kohtumine, EL, rahandusministeerium, Toomas Tõniste, Tallinn
Teema:
Eesti - Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja (144)
Samal teemal
Tõniste juhatas EL-i rahandusministrite kohtumist
Rahandusminister Toomas Tõniste huvide konflikt
Andmete vaba liikumine ei tähenda reeglite ja kontrolli puudumist
Andmete vaba liikumine kui viies vabadus