Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Gazpromi esitatud kohustuste kohta

Valitsus toetab Gazpromi trahvimist

30
Valitsus arutas ja kiitis heaks Eesti seiskohad Gazpromi välja pakutud ettevõtte enda kohustuste kohta seoses gaasi tarnimisega Kesk- ja Ida-Euroopa riikidesse

TALLINN, 27. aprill — Sputnik. Euroopa Komisjon esitas 2015. aastal vastuväited konkurentsimenetluses Gazpromi vastu. Komisjoni arvamus oli, et osa Gazpromi äritegevusest Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudel võib kujutada endast turgu valitseva seisundi kuritarvitamist, mis on vastuolus EL-i konkurentsieeskirjadega. Ettevõte esitas seepeale 2016. aasta alguses Euroopa Komisjonile ettevõtte võetavad kohustused, mis peaks Gazpromi hinnangul kõrvaldama komisjoni etteheited.

Gazprom tegi pakkumise, mis tõotab Eestile gaasi hinnalangust
© REUTERS / MAXIM ZMEYEV

Euroopa Komisjon avas kõnealuste kohustuste suhtes konsultatsiooni, milles palub turuosaliste arvamust Gazpromi kohustuste osas, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Eesti hinnangul tuleb konkurentsikaasuse menetlus lõpetada viisil, mis tagab monopoolse seisundi kuritarvitamise lõpetamise ning millele järgneks trahvi määramine. Käesoleval juhul ei ole Eesti arvates Gazpromi kohustuste võtmine proportsionaalne rikkumise ulatusega.

Eesti hinnangul on Gazpromi võetavates kohustustes ettenähtud meetmed ajutised ning ei taga pikaajaliselt tarbijatele vastuvõetavat gaasi hinda. Lahendus peitub Balti-Soome regiooni turule alternatiivsete tarneallikate tekkimises. Seetõttu tuleks jätkata riikidevaheliste piiriüleste ühenduste rajamisega, nagu juba alustatud Eesti-Soome ja Poola-Leedu gaasiühendused.

Gazprom pääseb trahvist
© Sputnik / Максим Блинов

Eesti on seisukohal, et vaid tarneallikate paljusus ja vaba konkurents tagavad tarbijatele vastuvõetava hinna ning välistavad ühe tarnija jätkuva turgu valitseva seisundi.

Juhul, kui Euroopa Komisjon leiab, et Gazpromi ettepanek kohustuste võtmiseks on piisav Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude konkurentsiolukorra lahendamiseks, siis tuleb Eesti arvates Gazpromile esitatavaid ettepanekuid täiendada, et tekiks võimalus kõrvaldada turgu valitseva seisundi kuritarvitamise mõjud ja tagada kuritarvitamise vältimine tulevikus.

30
Tagid:
konkurents, gaas, trahv, valitsus, Euroopa Komisjon, Gazprom, Eesti