Gazprom

Euroopa karmistab kontrolli gaasitarnete üle

11
Üle aasta on Euroopa Komisjon ettevalmistanud oma ettepanekuid kohustusliku kontrolli kehtestamiseks ja kõikide kolmandatest riikidest pärit maagaasi ja teiste toorainete riikidevaheliste tarnelepingute aprobeerimiseks. 6. juunil kinnitas liidu liikmesriikide majandusministrite nõukogu need ettepanekud.

TALLINN, 8. juuni — Sputnik. Kõik EL-i riikidevahelised lepingud, mis puudutavad maagaasi tarneid Venemaalt, peavad enne allkirjastamist läbima Brüsselis liidu üldistele huvidele vastavuse kontrolli. Sellise otsuse langetas 6. juunil Euroopa majandus-, transpordi- ja kommunikatsiooniministrite nõukogu.

Euroopa Komisjoni ettepanekul ja niinimetatud energialiidu rajamise programmi raames otsustasid ministrid Luksemburgi kohtumisel esitada selle otsuse dokumentatsiooni kinnitamiseks Euroopa Parlamendile. Juhul, kui paberid saavad kinnituse kõigis instantsides, kaotavad EL-i riigid tegelikult õiguse iseseisvalt otsustada, millistele ja millise tähtajaga loodusliku maagaasi, samuti teiste toorainete (mille osas aga nõuded on leebemad) tarnelepingutele väljastpoolt EL-i nad tohivad alla kirjutada.

Ehkki ministrite otsuses kõneldakse vaid kohustusest teavitada Brüsselit oma kavatsusest alustada läbirääkimisi kolmandate riikidega ja nende läbirääkimiste käigust, on selge, et juhul, kui EL peab vastava lepingu eelnõud (on ilmne, et silmas peetakse eeskätt venelaste Gazpromi) liidu huve kahjustavaks, võib ta selle allkirjastamise tõkestada. EL põhjendab oma nõudeid Euroopa gaasivarustuse ohutuse ja stabiilsuse tagamise vajadusega ja ühtlasi vajadusega vähendada sõltuvust Venemaa gaasist.

Kapitalismi tavade kohaselt

Kuid tõenäoliselt ei laiene EL-i otsus lepingutele konkreetsete kompaniide vahel. Eesti Gaasi nõukogu liige Sergei Zagrebailov, kellel on kehtiv leping Gazpromiga, leiab, et vaevalt küll hakkavad riigid erafirmade asjadesse sekkuma. Eestil ei ole riiklikke gaasitarnelepinguid Venemaaga, vastav leping on sõlmitud Eesti Gaasi ja Venemaa gaasifirmade vahel.

„Igal juhul teavitame me juba praegu EL-i oma tarnelepingutest, kuid ma ei kujuta ette, et Brüssel hakkaks erafirmade asjadesse sekkuma, keelama neil lepingutele alla kirjutada," ütleb Zagrebailov. „See ei oleks enam kapitalism talle omase ettevõtlusvabadusega, vaid midagi muud…"

Euroopa Komisjonile sai ELi-i liikmetelt lepingute sisu Brüsseliga kooskõlastamist nõudva otsuse ettevalmistamise ajendiks torujuhtme South Stream pretsedent, mis leidis aset 2013. aasta detsembris. Terve hulk riike — Bulgaria, Serbia, Ungari, Kreeka, Sloveenia, Horvaatia ja Austria allkirjastasid Venemaaga omapoolse nõusoleku gaasijuhtme ehitamiseks ja maagaasitarneteks. Euroopa Komisjoni hinnangul läksid need kokkulepped vastuollu EL-i seadustega ja Brüsseli jõupingutuste tulemusena tühistati nad kõik 2014. aastal.

11
Samal teemal
Trilini Energy ja Gazprom sõlmisid Eesti Gaasi ostu-müügilepingu