Samas kodumajapidamiste ja valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid. Kodumajapidamiste lõpptarbimiskulutused kasvasid eelkõige toidule, vabale ajale ning transpordile tehtud kulutuste suurenemise tõttu.

Eesti majandus kasvas mullu 1,1 protsenti

12
Statistikaameti andmetel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2015. aastal aasta varasemaga võrreldes 1,1 protsenti, jooksevhindades oli mullune SKP 20,5 miljardit eurot.

TALLINN, 10. märts — Sputnik. Kogu aasta vältel iseloomustas Eesti majandust aeglane, kuid stabiilne kasv.

Enim mõjutas majandust veonduse ja laonduse lisandväärtuse vähenemine, kasvu kahandasid oluliselt veel ehitus ning töötlev tööstus. Ehitusmahud kohalikul ehitusturul vähenesid ja ehituse lisandväärtus kahanes eelkõige rajatiste ehitamise ning hoonete remondi vähenemise tõttu. Eesti suurima tegevusala, töötleva tööstuse lisandväärtus kahanes peamiselt nõrga välisnõudluse tõttu.

Oma panuse SKP kasvu andis põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusala lisandväärtuse suurenemine. Lisaks panustasid SKP kasvu enim kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning kaubandus. Kaubanduse kasvu toetas jaekaubanduse stabiilne suurenemine.

Kogumajanduse kaupade ja teenuste eksport vähenes 2015. aastal hinnamõju arvestades 1,1 protsenti ning kaupade ja teenuste import 1,4 protsenti. Enim mõjutas väliskaubandust elektroonikaseadmete sisse- ja väljaveo vähenemine.

Sarnaselt välisnõudlusele oli nõrk ka sisenõudlus, mis kahanes 0,7 protsenti, mõjutatuna enim varude vähenemisest. Varud vähenesid võrreldes 2014. aastaga kõikides alaliikides.

Samas kodumajapidamiste ja valitsemissektori lõpptarbimiskulutused suurenesid. Kodumajapidamiste tarbimiskulutused kasvasid eelkõige toidule, vabale ajale ning transpordile tehtud kulutuste suurenemise tõttu.

Netoekspordi ehk kaupade ja teenuste ekspordi ja impordi vahe oli aasta kokkuvõttes positiivne. Netoekspordi osatähtsus SKP-s oli 4 protsenti, mis on viimase nelja aasta parim näitaja.

 

 

12